DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 11:06 | 17/11/2018 (GMT+7)
.

Vĩnh Long: Cân đối, bố trí nguồn vốn bảo đảm thực hiện khả thi

23:21 | 06/11/2018

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN năm 2018 trên địa bàn tại Sở KH - ĐT, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận: Trong 10 tháng, Sở đã thực hiện nghiêm túc, triển khai trên 10 văn bản pháp luật và tham mưu UBND tỉnh 6 văn bản về lĩnh vực đầu tư và XDCB; thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, phối hợp thực hiện kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả đối với các sở, ngành, UBND 8 huyện, thị, thành các hoạt động đầu tư XDCB. Công tác thanh, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư được quan tâm thực hiện thường xuyên; triển khai kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh phù hợp với các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT - XH; nhiều dự án được triển khai hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư... Tuy nhiên, còn 10 công trình chưa khởi công; một số chủ đầu tư chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án chưa chuyên nghiệp; một số nhà thầu thi công, tư vấn yếu năng lực, chậm tiến độ theo hợp đồng...

Đoàn giám sát đề nghị Sở rà soát tất cả các công trình, dự án giai đoạn 2016 - 2020 để xác định công trình động lực, trọng điểm, bức xúc để cân đối, bố trí nguồn vốn bảo đảm thực hiện khả thi; thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác mời thầu, đấu thầu, chọn thầu; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ đầu tư để phối hợp thực hiện tốt công tác GPMB, nhất là các công trình giao thông…

HỮU TÀI
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang