DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 16:46 | 20/08/2019 (GMT+7)
.
Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị

Quy định cụ thể thời hạn giải quyết

08:51 | 06/11/2018
Từ khi Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND năm 2015 được ban hành, trong đó có quy định cụ thể Thường trực HĐND giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu đã thực hiện trách nhiệm, quyết liệt, có những cách làm thiết thực, hiệu quả hơn. Báo cáo kết quả giám sát được trình tại kỳ họp HĐND tỉnh, trường hợp còn nhiều kiến nghị chưa được giải quyết, hoặc giải quyết chưa thỏa đáng thì HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, nêu rõ kiến nghị, đề nghị giải quyết, quy định cụ thể thời hạn giải quyết.

Dành thời gian hợp lý để cử tri tham gia ý kiến

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT của đại biểu HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu đã ban hành Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT của đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Đổi mới, nâng cao nhận thức công tác TXCT; xác định việc TXCT vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm của đại biểu HĐND; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc vào việc đánh giá tình hình thực hiện chức trách, nhiệm vụ hàng năm của đại biểu HĐND...

Thời gian tổ chức hội nghị TXCT bảo đảm sớm, kịp thời. Thành phần đổi mới theo hướng mời thêm đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã để giải đáp ngay tại hội nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền; những nơi có nhiều vấn đề bức xúc cần mời thêm đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng dự để nắm, trả lời và làm sáng tỏ những vấn đề cử tri kiến nghị. Tăng cường tổ chức TXCT tại thôn, bản, khu dân cư, nhất là những nơi người dân đã có ý kiến, kiến nghị nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; những nơi có vấn đề nổi cộm, bức xúc.

Cùng với TXCT định kỳ, tăng cường tiếp xúc theo chuyên đề, lĩnh vực; tiếp xúc nơi cư trú và nơi công tác, tùy theo điều kiện cụ thể, đại biểu HĐND có thể trực tiếp gặp gỡ, liên hệ với cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề đại biểu quan tâm để tổ chức hoạt động tiếp xúc, liên hệ với cá nhân, nhóm cử tri thông qua các hình thức: Trực tiếp hoặc thông qua các kênh thông tin tiếp nhận, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Về đổi mới nội dung TXCT, trên cơ sở kế hoạch, đề cương, đại biểu HĐND nghiên cứu, lựa chọn nội dung, vấn đề liên quan trực tiếp đến cử tri để thông báo tới cử tri, bảo đảm ngắn gọn, phù hợp với địa bàn tiếp xúc và đối tượng; dành thời gian hợp lý cho cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị. Ngoài ra, đại biểu HĐND mang theo báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đã được UBND trả lời tại kỳ họp, các nghị quyết HĐND mới được thông qua tại kỳ họp và các văn bản pháp luật liên quan khác để tuyên truyền, phổ biến, giải thích, vận động nhân dân thực hiện.

Một nội dung quan trọng nữa là phối hợp tốt việc tổ chức TXCT giữa đại biểu HĐND 3 cấp. Thống nhất mỗi điểm TXCT bố trí 1, 2 đại biểu HĐND mỗi cấp, tránh bố trí nhiều đại biểu cùng tiếp xúc 1 điểm sẽ không tiếp xúc được nhiều nơi. Thực hiện hình thức “trước kỳ họp đại biểu TXCT điểm nào, sau kỳ họp tiếp xúc tại điểm đó” để thuận tiện cho việc trả lời cử tri. Việc luân chuyển địa điểm TXCT do đại biểu đề xuất với Tổ trưởng Tổ đại biểu để sắp xếp lịch tiếp xúc cho phù hợp. Ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc cấp nào, đại biểu HĐND cấp đó có trách nhiệm giải đáp, tiếp thu, tổng hợp để gửi đến Tổ trưởng Tổ đại biểu tổng hợp chuyển đến Thường trực HĐND cùng cấp.

Một vấn đề quan trọng cần quan tâm nữa là thực hiện tốt công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực, các ban, Tổ trưởng Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND chủ động, tích cực theo dõi, đôc đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan chức năng. Tập trung theo dõi, giám sát đến cùng các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri chưa được giải quyết thỏa đáng, kiến nghị nhiều lần.


Cử tri xã Phúc Than, huyện Than Uyên kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh sau Kỳ họp thứ 5

Xem xét việc ban hành nghị quyết

Từ khi Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND năm 2015 được ban hành, trong đó có quy định cụ thể Thường trực HĐND giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu đã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, quyết liệt, có những cách làm thiết thực, hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cũng như các cấp chính quyền trong việc giải quyết kiến nghị cử tri. Các kiến nghị được giải quyết nhanh, hiệu quả, bảo đảm đúng thẩm quyền, được cử tri ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao.

Kinh nghiệm cho thấy, cần lựa chọn giám sát những vấn đề chưa được giải quyết, đã được giải quyết nhưng chưa dứt điểm và những kiến nghị UBND, các cơ quan liên quan đã hứa sẽ giải quyết trong thời gian nhất định. Để thực hiện tốt khâu này, Thường trực HĐND giao cho Văn phòng HĐND tỉnh cử công chức theo dõi, rà soát, tổng hợp các ý kiến có thể tiến hành giám sát cung cấp cho đoàn giám sát.

Việc lựa chọn thành phần tham gia đoàn giám sát cũng rất quan trọng. Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu giao Trưởng ban Pháp chế chủ trì phối hợp với các Ban, mỗi Ban cử 1 đại diện lãnh đạo tham gia đoàn giám sát. Số lượng đoàn giám sát bố trí 3, 4 người là phù hợp. Kế hoạch, đề cương giám sát phải chủ động xây dựng sớm gửi đến cơ quan chức năng; đề cương nêu rõ kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời của UBND tỉnh, nhất là phần “hứa” thực hiện để cơ quan, đơn vị nắm rõ hơn chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn giám sát. Để không kéo dài thời gian tổ chức giám sát, đoàn giám sát nên chia thành các tổ giám sát (Mỗi tổ bố trí 1 - 2 người) để đi được nhiều địa phương, đơn vị và đến được nhiều nơi tại cơ sở giám sát thực tế.

Báo cáo kết quả giám sát phải bảo đảm cụ thể, rõ ràng, đánh giá những mặt được, chỉ rõ mặt chưa được, tồn tại, hạn chế, xác định được nguyên nhân của từng kiến nghị cử tri, từ đó yêu cầu cơ quan, đơn vị, cá nhân tiếp tục giải quyết. Báo cáo kết quả giám sát được trình tại kỳ họp HĐND tỉnh để đại biểu xem xét có hay không ban hành nghị quyết. Trường hợp còn nhiều kiến nghị cử tri chưa được giải quyết, hoặc giải quyết chưa thỏa đáng thì HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, nêu rõ các kiến nghị, đề nghị giải quyết, quy định cụ thể thời hạn giải quyết. Ngoài giao cho Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện nghị quyết, Thường trực HĐND tỉnh phân công cho ban cụ thể chủ trì, phối hợp với các ban theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện nghị quyết.

NGUYỄN HÀ
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang