DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 16:46 | 20/08/2019 (GMT+7)
.
Bắc Ninh

Vai trò của Đảng đoàn đối với hoạt động của HĐND

08:47 | 06/11/2018
Với sự lãnh đạo thường xuyên của Đảng đoàn HĐND tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công, đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và nguyện vọng của cử tri; tổ chức có hiệu quả các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh.

Những điểm mới tích cực

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 8 kỳ họp, ban hành 126 nghị quyết, trong đó có 90 nghị quyết chuyên đề. Đồng thời, tổ chức 5 phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh; công tác quản lý nhà nước về xây dựng; thi hành án dân sự và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính.

Tại các kỳ họp HĐND tỉnh, hoạt động chất vấn được quan tâm dành thời gian, chọn vấn đề đông đảo đại biểu và cử tri quan tâm, công tác chuẩn bị cho chất vấn kỹ càng và chủ động. Do đó, chất lượng chất vấn được nâng lên, có sự trao đổi thẳng thắn giữa đại biểu với lãnh đạo cơ quan chuyên môn, được cử tri, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Trước mỗi phiên chất vấn, giải trình, các Ban của HĐND tỉnh lựa chọn vấn đề trọng tâm, bức xúc yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành chuẩn bị nội dung giải trình. Đồng thời, tiến hành giám sát, khảo sát tại một số địa phương, đơn vị liên quan và thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giúp Thường trực HĐND tỉnh tiến hành bảo đảm thực chất, chất lượng, đáp ứng được mục đích, yêu cầu đặt ra.

Đảng đoàn HĐND tỉnh cũng quan tâm lãnh đạo thực hiện chương trình giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 9 cuộc, các ban tổ chức 86 cuộc, các tổ đại biểu tổ chức 3 cuộc khảo sát, giám sát. Những cuộc giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, ngoài nghiên cứu báo cáo của các đơn vị còn thành lập các tổ khảo sát tình hình thực tế tại địa phương nên đã đem lại hiệu quả cao. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân từng bước được cải tiến theo hướng thiết thực, hiệu quả, tổ chức được 13 đợt tiếp xúc cử tri ở hơn 250 điểm. Tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND cấp xã nơi đại biểu ứng cử.

Điểm mới của hoạt động tiếp công dân là ngoài việc duy trì tổ chức tiếp công dân vào ngày 20 hàng tháng, Đảng đoàn HĐND tỉnh còn chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh ban hành kế hoạch và phân công lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh trong giờ hành chính vào ngày thứ Năm hàng tuần tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh.


Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu tại Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố
Nguồn: ITN

Bài học từ thực tiễn

 Xác định yếu tố quan trọng nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng đoàn HĐND tỉnh thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND và cán bộ, đảng viên cơ quan tham mưu, giúp việc HĐND tỉnh và cấp huyện, xã. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tham gia tập huấn đầu nhiệm kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức tại Hải Phòng; cử trên 30 lượt đại biểu HĐND chuyên trách các cấp và cán bộ trực tiếp tham mưu, giúp việc tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo... do các cơ quan của QH và Trung ương tổ chức.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Xuân Thu

Với sự lãnh đạo thường xuyên của Đảng bộ, Đảng đoàn, công tác giám sát của HĐND tỉnh được triển khai bài bản, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, thực hiện các công việc theo thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định và ngày càng thực chất. Nghị quyết được HĐND ban hành ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Xuân Thu, trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng đoàn đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm về việc đề cao vai trò của người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm các thành viên Đảng đoàn. Tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu trong quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh. Kịp thời ban hành Quy chế hoạt động của Đảng đoàn, nghiêm túc triển khai và thực hiện theo Quy chế đã ban hành. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động; tạo mọi điều kiện và khuyến khích phát huy vai trò trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, tiên phong gương mẫu của cán bộ chủ chốt và các ủy viên Đảng đoàn.

Đại diện Đảng đoàn HĐND tỉnh Bắc Ninh cho biết, sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND, các ban và Văn phòng HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách hàng năm. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, các quy định của pháp luật để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Trọng tâm là tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, các phiên giải trình giữa 2 kỳ họp, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân.

Quang Tuấn
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang