DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 11:06 | 17/11/2018 (GMT+7)
.

Cà Mau: Phối hợp chăm sóc sức khỏe đối tượng bảo trợ xã hội

23:54 | 05/11/2018
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã khảo sát tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Hiện, Trung tâm có 115 người già cô đơn và trẻ nhỏ được chăm sóc, nuôi dưỡng.

Những năm qua, công tác BTXH luôn được thực hiện nghiêm túc, các chế độ, chính sách cho đối tượng thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; các chế độ, chính sách cho cán bộ thực hiện đầy đủ. Cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp bảo đảm phục vụ cho đối tượng. Tuy nhiên, thủ tục tiếp nhận đối tượng BTXH khẩn cấp chỉ 1 ngày gây khó khăn, nhất là khi tiếp nhận các hồ sơ ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; cán bộ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng còn thiếu; khu nhà dành cho trẻ khuyết tật chật hẹp, chưa có các phòng chức năng; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu gặp khó khăn…

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ngô Ngọc Khuê đề nghị Trung tâm liên kết với bác sĩ tại Trạm Y tế xã Định Bình để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho đối tượng; đối với thủ tục tiếp nhận hồ sơ của đối tượng bảo vệ khẩn có thể thực hiện sau khi tiếp nhận đối tượng. Đồng thời, đề nghị bổ sung nội dung kiến nghị cụ thể xây dựng giai đoạn 2 của khu nhà trẻ…

KHẢ THANH
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang