DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 11:06 | 17/11/2018 (GMT+7)
.

Tuyên Quang: Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm

23:54 | 05/11/2018
Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố nhằm đánh giá kết quả công tác những tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Theo đánh giá, Thường trực, các ban HĐND tỉnh, huyện đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả tiếp tục được nâng cao, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy và chương trình công tác năm 2018; phối hợp chặt chẽ trong tổ chức giám sát chuyên đề, khảo sát tại địa phương. Hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND bước đầu được quan tâm, đưa vào chương trình công tác hàng năm của tỉnh và các huyện, thành phố...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị Thường trực HĐND các cấp tổ chức tốt kỳ họp cuối năm, nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo; tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; tiếp tục giám sát tiến độ thực hiện nghị quyết HĐND và thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri... Đồng thời, lưu ý cần chuẩn bị tốt, trúng, đúng vấn đề tại các phiên giải trình; điều hành và kết luận nêu rõ yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm, thời gian khắc phục và tập trung đôn đốc thực hiện kết luận sau giải trình.

VIỆT LONG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang