DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 07:35 | 16/07/2019 (GMT+7)
.
Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Niềm tin và trách nhiệm

07:23 | 23/10/2018
Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của QH, HĐND, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước… Quan trọng hơn cả là niềm tin của nhân dân, của cử tri, người trực tiếp bầu ra đại biểu. Với ý nghĩa quan trọng đó, lá phiếu của mỗi ĐBQH, HĐND thể hiện ý chí, niềm tin của nhân dân nhưng cũng là trách nhiệm chính trị to lớn của đại biểu. Mỗi đại biểu phải thực sự khách quan, công tâm, thận trọng xem xét, công bằng thể hiện mức độ tín nhiệm.

Thực sự khách quan, công tâm

Nhiệm kỳ của QH Khóa XIV và HĐND các cấp đã trải qua hơn nửa thời gian, cử tri kỳ vọng và đặt niềm tin trọn vẹn cho các đại biểu dân cử, người đại diện cho quyền lợi, ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Xây dựng một Chính phủ kiến tạo, hành động vì dân, một bộ máy chính quyền các cấp gần dân, sát dân, liêm chính là quyết tâm chính trị lớn lao của Chính phủ và bộ máy chính quyền địa phương, tất cả chăm lo cho cuộc sống của người dân, vì sự phồn vinh của đất nước...

Tại Kỳ họp thứ Sáu, QH Khóa XIV (đang diễn ra) và kỳ họp cuối năm của HĐND các cấp (tháng 12.2018) sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh mà QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Đây là một hình thức giám sát tối cao của QH, một sự kiểm tra, đánh giá trách nhiệm, uy tín người đứng đầu các cơ quan trung ương, chính quyền các địa phương của mỗi ĐBQH, đại biểu HĐND đối với trách nhiệm giám sát toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước.


Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu trong phiên lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội khóa XII ngày 15.11.2014

Nghị quyết số 85/2014/QH13 nêu rõ: Lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín theo các mức độ “Tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp”. Lấy phiếu tín nhiệm là việc QH, HĐND các cấp thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu ra hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc xem xét cán bộ. Bỏ phiếu tín nhiệm là thể hiện sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, làm cơ sở cho việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm người không được QH, HĐND tín nhiệm.

Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát của QH, HĐND, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, giúp cho người được lấy phiếu hoặc bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện nâng cao chất lượng hoạt động, làm cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá cán bộ. Quan trọng hơn cả là niềm tin của nhân dân, của cử tri, người trực tiếp bầu ra đại biểu. Với ý nghĩa quan trọng đó, lá phiếu của mỗi ĐBQH, HĐND là thể hiện ý chí, niềm tin của nhân dân nhưng cũng là trách nhiệm chính trị to lớn của đại biểu, mỗi đại biểu phải thực sự khách quan, công tâm, thận trọng xem xét tổng thể từng vị trí, chức năng nhiệm vụ cụ thể của người được lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu dân cử công bằng thể hiện mức độ tín nhiệm đối với từng người.

Tin tưởng lá phiếu trách nhiệm 

Ở nhiệm kỳ trước, QH và HĐND tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 2 lần trong một nhiệm kỳ, những khuyết điểm, tồn tại giữa nhiệm kỳ được sửa chữa, khắc phục vào những năm cuối. Thiết nghĩ, nhiệm kỳ này, chúng ta chỉ lấy phiếu tín nhiệm 1 lần để đánh giá mức độ tín nhiệm, sắp xếp bố trí cán bộ cho nhiệm kỳ đến, đặt ra cho người được lấy phiếu tín nhiệm hết sức lo lắng, trăn trở, người cầm lá phiếu thể hiện mức độ tín nhiệm phải thận trọng hơn, đánh giá đúng bản chất của sự việc; đồng thời, chúng ta cũng phải đấu tranh ngăn ngừa các hành vi vận động hành lang, lợi dụng để đả kích phiến diện làm sai lệch kết quả tín nhiệm, ảnh hưởng đến quá trình phấn đấu, công tác của người đang giữ trọng trách của Trung ương và các địa phương.

Lấy phiếu tín nhiệm lần này là đợt sinh hoạt chính trị trong QH, HĐND các cấp có ý nghĩa hết sức sâu sắc, ảnh hưởng đến uy tín từng chức danh lãnh đạo, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân. Do đó, người được lấy phiếu tín nhiệm phải có báo cáo nội dung tự đánh giá về kết quả thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao, phương hướng khắc phục những yếu kém của ngành, địa phương mà mình phụ trách, kiểm điểm về việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. Bản thân tự kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu, quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức sắp xếp tinh giảm biên chế, tiếp tục tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cử tri và nhân dân đang rất tin tưởng và chờ đợi những lá phiếu đầy trách nhiệm của các đại biểu dân cử.

Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang