DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 11:43 | 13/11/2019 (GMT+7)
.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch

Chưa tiếp thu triệt để

08:15 | 11/10/2018
Ngày 10.10, Ủy ban Kinh tế tiếp tục phiên họp toàn thể, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch. “Đây là dự luật rất khó, phức tạp, phạm vi rộng vì sửa 37 luật thuộc 13 lĩnh vực”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết. Dự thảo mới nhất tuy đã được chỉnh sửa khá nhiều nhưng có ý kiến cho rằng vẫn chưa tiếp thu triệt để chỉ đạo của UBTVQH sau Phiên họp thứ 27.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch (sau đây gọi là Dự án Luật) được Ủy ban Kinh tế thẩm tra sơ bộ vào đầu tháng 9.2018 và được UBTVQH cho ý kiến trong Phiên họp thứ 27 (10 - 20.9).

Sau phiên họp này, UBTVQH đã có kết luận, yêu cầu Chính phủ chỉ đạo Ban soạn thảo, một là, rà soát, đối chiếu tất cả các luật, pháp lệnh có liên quan, bảo đảm tính thống nhất trong mỗi đạo luật, không trùng lặp, không xung đột giữa các văn bản trong hệ thống pháp luật, đặc biệt là Luật Quy hoạch. Hai là, chỉ chỉnh sửa những vấn đề liên quan đến quy hoạch và bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch. Ba là, bảo đảm thứ bậc của các loại quy hoạch theo đúng quy định của Luật Quy hoạch. Không được quy định cùng một cấp có 2 quy hoạch có giá trị pháp lý ngang nhau. Các quy hoạch mang tính kỹ thuật chuyên ngành chỉ để cụ thể hóa quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Bốn là, quy hoạch xây dựng là quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, cụ thể hóa quy hoạch tỉnh. Quy hoạch xây dựng tỉnh (nếu có) không phải là quy hoạch ngang cấp với quy hoạch tỉnh. Những nội dung của quy hoạch xây dựng ở cấp tỉnh chồng chéo, trùng lặp với quy hoạch tỉnh đều phải loại bỏ. 

Cho đến bản dự thảo do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký trình ngày 4.10, dự án Luật đã được sửa đổi khá nhiều trên cơ sở tiếp thu ý kiến của UBTVQH. Tuy vậy, các thành viên Ủy ban Kinh tế vẫn chỉ ra nhiều nội dung sửa đổi chưa hợp lý, đặc biệt trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường và xây dựng.

Phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh - cần hay không?

Cụ thể, Khoản 1, Điều 6 của dự án Luật (sửa Điều 35 Luật Đất đai) quy định: Quy hoạch sử dụng đất cấp dưới chỉ được phê duyệt sau khi quy hoạch sử dụng đất cấp trên được phê duyệt. “Tuy nhiên, ở cấp tỉnh không còn quy hoạch sử dụng đất nữa mà chỉ còn phương án quy hoạch sử dụng đất. Trong khi đó vẫn có quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Vậy thì cái nào có trước, cái nào có sau?”, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh (cũng là thành viên của Ủy ban Kinh tế) đặt câu hỏi.

Cũng trong Điều 6, ông Vinh không tán thành với Khoản 10 (sửa Điều 44 Luật Đất đai) quy định: “Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh”. Ông phân tích: Theo Luật Quy hoạch thì phương án sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh đã có ý kiến của Hội đồng thẩm định Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do đó, nên giao cho UBND tỉnh lập kế hoạch sử dụng đất trên cơ sở quy hoạch tỉnh và trình Hội đồng thẩm định cùng cấp phê duyệt. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian và đơn giản hóa thủ tục hành chính. “Thời gian qua, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh chậm là vì chờ thẩm định, phê duyệt”, ông Vinh nói thêm.

Một vấn đề đã được bàn thảo trong phiên thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế tiếp tục được đặt ra trong phiên họp toàn thể hôm qua là có nên lập thêm phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, như quy định tại Khoản 2, Điều 6 dự án Luật hay không? “Phương án quy hoạch không phải là quy hoạch, nên bỏ”, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Đỗ Văn Sinh nói ngắn gọn. Một số ý kiến cũng cho rằng việc lập thêm này không cần thiết, vì Luật Quy hoạch đã tích hợp đa ngành, bảo đảm sự phát triển đồng bộ của các ngành và phân bổ hợp lý tài nguyên. Ngoài ra, phương án phân bổ và khoanh vùng đất theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh cũng đã được cụ thể hóa và triển khai bằng Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. “Bộ Tài nguyên và Môi trường phải giải trình rất rõ vấn đề này”, ĐBQH Mai Thị Ánh Tuyết (An Giang) đề xuất.

Quy hoạch xây dựng tỉnh - giữ hay bỏ?

Tương tự, đối với Điều 29 của dự án Luật (sửa đổi Luật Xây dựng) các đại biểu cũng đặt vấn đề: Nên bãi bỏ hay giữ lại quy hoạch xây dựng tỉnh?

Cụ thể, theo Khoản 5, Điều 29 dự án Luật thì quy hoạch xây dựng gồm 6 loại: (1) Quy hoạch đô thị; (2) Quy hoạch nông thôn; (3) Quy hoạch xây dựng tỉnh; (4) Quy hoạch xây dựng khu chức năng; (5) Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện; (6) Quy hoạch xây dựng vùng huyện.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phùng Văn Hùng cho rằng, việc Ban soạn thảo giữ lại quy hoạch xây dựng tỉnh là không tiếp thu chỉ đạo của UBTVQH sau Phiên họp thứ 27. Việc tồn tại hai loại quy hoạch cùng cấp là Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch xây dựng tỉnh trên cùng một phạm vi lãnh thổ cấp tỉnh với nội dung, phạm vi và mức độ chi tiết giống nhau là không hợp lý, không đúng với yêu cầu thứ 4 của UBTVQH. Hơn nữa, các quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực khác nhau như giao thông, thủy lợi, đê điều, đất đai… đã được tích hợp trong quy hoạch tỉnh. Nếu vẫn giữ quy hoạch xây dựng tỉnh sẽ phá vỡ trật tự của hệ thống quy hoạch và đi ngược với tinh thần của Luật Quy hoạch là xây dựng quy hoạch tỉnh có nội dung tích hợp đa ngành, bảo đảm sự phát triển đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, trùng lặp.

Bà Mai Thị Ánh Tuyết bổ sung, nếu vẫn giữ quy hoạch xây dựng tỉnh thì các tỉnh đồng thời phải lập 2 loại quy hoạch, gây lãng phí thời gian và kinh phí cho xã hội, tạo thêm thủ tục trong thực hiện.

Cuối phiên họp, đại diện Bộ Tài nguyên - Môi trường và Bộ Xây dựng đã giải trình về hai vấn đề này. Đại diện 2 bộ đều cho rằng cần thiết phải có phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cần thiết phải giữ lại quy hoạch xây dựng tỉnh. Tuy nhiên, phần giải trình của hai bộ chưa thuyết phục được các đại biểu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhận xét.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến quy hoạch dự kiến sẽ được trình QH xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu tới đây. Dự án Luật có 32 điều, sửa 37 luật thuộc 13 lĩnh vực, cụ thể như sau:

- 4 luật thuộc lĩnh vực giao thông vận tải: Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, Luật Đường thủy nội địa và Bộ luật Hàng hải.

- 7 luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Khí tượng thủy văn, Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đa dạng sinh học.

- 3 luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp: Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Đê điều và Luật Thủy lợi.

- 4 luật thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ: Luật Đo lường, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Năng lượng nguyên tử  và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- 3 luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông: Luật Báo chí, Luật Xuất bản và Luật An toàn thông tin mạng.

- 2 luật thuộc lĩnh vực xây dựng: Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị.

- 2 luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo.

- 1 luật thuộc lĩnh vực quốc phòng: Luật Giáo dục quốc phòng an ninh.

- 2 luật thuộc lĩnh vực y tế: Luật Bảo hiểm y tế và Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

- 2 luật thuộc lĩnh vực công thương: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật Dầu khí.

- 2 luật thuộc lĩnh vực lao động - thương binh - xã hội: Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

- 4 luật thuộc lĩnh vực tài chính: Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật Hải quan và Luật Chứng khoán.

- 1 luật thuộc lĩnh vực tư pháp: Luật Giám định tư pháp.

Hồng Loan
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang