DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 15:29 | 18/11/2019 (GMT+7)
.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch

Lấy Luật Quy hoạch làm gốc

07:48 | 20/09/2018
Việc sửa đổi các quy định của Luật Xây dựng có liên quan đến công tác quy hoạch đã được “bỏ lại” khi QH thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch tại Kỳ họp thứ Năm, QH Khóa XIV. Và, khi đưa nội dung này vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến quy hoạch trình UBTVQH tại Phiên họp chiều qua, tiếp tục còn ý kiến khác nhau.

Bãi bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh?

 Bên cạnh các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, vẫn có các quy hoạch mang tính kỹ thuật chuyên ngành để cụ thể hóa những quy hoạch nêu trên. Tức là, dưới quy hoạch tỉnh vẫn có các quy hoạch mang tính chất kỹ thuật chuyên ngành để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh. Như vậy, sẽ vẫn có quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn dưới tỉnh nhưng sẽ là những quy hoạch mang tính chất kỹ thuật chuyên ngành để phục vụ cho quy hoạch tỉnh.

Việc xác định các loại quy hoạch phải bảo đảm đúng cấp bậc được Luật Quy hoạch quy định, trong đó cao nhất là quy hoạch cấp quốc gia, dưới đó là quy hoạch vùng và dưới vùng là quy hoạch tỉnh, không được quy định cùng một cấp độ có 2 quy hoạch “ngang vai”. Vì vậy, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh nếu có thì cũng chỉ là quy hoạch cấp kỹ thuật chuyên ngành để phục vụ cho quy hoạch tỉnh chứ không thể “ngang vai” với quy hoạch tỉnh được. Nếu trùng điểm nào thì rà soát để loại bỏ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

Tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến quy hoạch, Chính phủ đã đề xuất sửa đổi Luật Xây dựng theo hướng quy hoạch xây dựng sẽ bao gồm quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện. Nói cách khác, quy hoạch xây dựng tỉnh vẫn được giữ lại, nhưng giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung đồ án quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và quy hoạch xây dựng vùng huyện để cụ thể hóa nội dung quy hoạch tỉnh. UBND cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch này, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, trong Thường trực Ủy ban Kinh tế vẫn có hai loại ý kiến khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất tán thành với phương án được Chính phủ đề xuất, tiếp tục giữ lại quy hoạch xây dựng tỉnh. Bởi lẽ, quy hoạch tỉnh mang tính chất định hướng, còn quy hoạch xây dựng tỉnh mang tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, cụ thể hóa những phương hướng, định hướng lớn của quy hoạch tỉnh. Quy hoạch xây dựng tỉnh cũng là công cụ để quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu về tiến độ lập mới hệ thống quy hoạch các cấp cho giai đoạn 2021 - 2030. Hơn nữa, những chỉnh lý như trong dự thảo Luật đã đáp ứng yêu cầu về tránh sự trùng lặp giữa quy hoạch xây dựng tỉnh trong Luật Xây dựng và quy hoạch tỉnh trong Luật Quy hoạch.

Song, loại ý kiến thứ hai đề nghị bãi bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh, vì trên cùng một phạm vi cấp tỉnh, việc tồn tại hai loại quy hoạch là quy hoạch tỉnh và quy hoạch xây dựng tỉnh (quy hoạch cùng cấp) với nội dung, phạm vi và mức độ chi tiết giống nhau là không hợp lý. Mặt khác, các quy hoạch ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau như giao thông, thủy lợi, đê điều, đất đai... đã được tích hợp trong quy hoạch tỉnh. Vì vậy, nếu vẫn giữ quy hoạch xây dựng tỉnh sẽ phá vỡ trật tự của hệ thống quy hoạch và đi ngược với tinh thần của Luật Quy hoạch là xây dựng quy hoạch tỉnh có nội dung tích hợp đa ngành, bảo đảm sự phát triển đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, trùng lặp.

Hai luồng ý kiến này đều đưa ra những lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, đa số ý kiến Thường trực Ủy ban Kinh tế đồng tình với loại ý kiến thứ hai. Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng cho rằng, việc sửa đổi Luật Xây dựng song vẫn giữ quy hoạch xây dựng tỉnh là không hợp lý, không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quy hoạch, không đáp ứng yêu cầu thu gọn hệ thống quy hoạch, tránh chồng chéo, trùng lặp đã được đặt ra khi ban hành Luật Quy hoạch.

Phải rành rẽ về thứ bậc các loại quy hoạch

Việc sửa đổi các luật liên quan đến quy hoạch nhằm bảo đảm sự đồng bộ của các luật khác với Luật Quy hoạch, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2019. Do vậy, một nguyên tắc bất di bất dịch khi rà soát, sửa đổi các luật chuyên ngành khác là phải lấy quy định của Luật Quy hoạch làm gốc. Các luật khác có liên quan phải sửa đổi, bổ sung để bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch, và chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp.

Với quan điểm này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển phân tích: theo Khoản 9, Điều 3, Luật Quy hoạch thì vẫn có quy hoạch có tính chất kỹ thuật về chuyên ngành. Điều 3 cũng quy định rõ “quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành là quy hoạch cụ thể hóa, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành bao gồm các quy hoạch được quy định tại phụ lục 2 của luật này”. Bên cạnh điều khoản cụ thể của Luật Quy hoạch, Phó Chủ tịch QH dẫn Phụ lục số II của Luật, khi tại Khoản 11 đã xác định rõ có quy hoạch xây dựng, bên cạnh một số quy hoạch có tính chất kỹ thuật về chuyên ngành khác. Tại Khoản 11 cũng xác định quy hoạch xây dựng được thực hiện theo Luật Xây dựng số 50. “Tức là vẫn có một quy hoạch mang tính chất chuyên ngành về mặt kỹ thuật của xây dựng và các chuyên ngành khác”, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển lưu ý.

Sự tồn tại của quy hoạch xây dựng tỉnh đã quy định trong Luật Quy hoạch. Cho nên, vấn đề được Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đặt ra là phải xác định trong hai quy hoạch này loại nào có trước, loại nào có sau, loại nào mang tính chất tổng thể, loại nào mang tính chất chi tiết? Dựa trên nguyên tắc mang tính biện chứng này, Tổng Thư ký QH chỉ rõ, quy hoạch tỉnh được xây dựng dựa trên quy hoạch vùng, được xác định sẽ điều chỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Quy hoạch tỉnh rất lớn, bao quát, vì thế theo Tổng Thư ký QH, “chắc chắn phải có trước”.

Tất nhiên, để “rộng đường” cho ĐBQH thảo luận về nội dung này và những nội dung khác còn có nhiều ý kiến khác nhau, UBTVQH chưa chốt phương án cụ thể. Các luồng ý kiến khác nhau ra sẽ vẫn được đưa ra, với lý lẽ đầy đủ, để ĐBQH có căn cứ thảo luận kỹ càng. Ủy ban Kinh tế - cơ quan chủ trì thẩm tra, cũng được Phó Chủ tịch QH yêu cầu xem xét, mổ xẻ, phản biện, để đi đến sự đồng thuận và thống nhất cao, nhằm nâng cao chất lượng của dự án Luật.

Thanh Hải
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang