DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 17:25 | 24/03/2019 (GMT+7)
.
Giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri

Quy định rõ trách nhiệm

07:52 | 11/08/2018
Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 3 và thứ 4 HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đoàn giám sát HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu UBND tỉnh sớm nghiên cứu xây dựng Quy chế tiếp nhận và trả lời kiến nghị do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến. Trong đó, có những quy định cụ thể về thời gian trả lời, giải quyết; trách nhiệm giải quyết, phối hợp giải quyết của các cơ quan; xác định việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan và chính quyền địa phương.

Theo đánh giá của Đoàn giám sát, việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 3 và thứ 4 HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế Khóa VII cơ bản thỏa đáng, rõ tiến độ và thời gian hoàn thành. Nhiều sở, ban, ngành cũng đã giải quyết xong các kiến nghị, đã hứa sẽ giải quyết tại các kỳ họp trước, cơ bản không để tồn đọng; các kiến nghị chưa thể giải quyết ngay đã được nghiên cứu, tiếp thu để giải quyết tổng thể trong quá trình thực hiện các chính sách phát triển KT – XH của địa phương.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại Sở KH - ĐT về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4
Ảnh: Hồ Tân

Rõ giải pháp và lộ trình thực hiện

Trên cơ sở xem xét Báo cáo, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông qua Nghị quyết về Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 3, thứ 4, HĐND tỉnh Khóa VII. Nghị quyết tán thành nội dung Báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh và nhấn mạnh yêu cầu UBND tỉnh nghiên cứu ban hành quy trình, quy định cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND do Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển đến. Trong đó, cần có quy định xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện; biện pháp xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao tham mưu, giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri nhưng không thực hiện, hoặc kéo dài thời gian thực hiện mà không có lý do chính đáng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân - Trưởng Đoàn giám sát cho biết, các kiến nghị đã được UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc, tiếp thu và trả lời đầy đủ 219/219 kiến nghị. Trong đó, có 138 kiến nghị (chiếm 63%) đã được trả lời, làm rõ để thông tin đến cử tri, cơ bản thỏa đáng, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, có 110 kiến nghị đã được trả lời cụ thể, kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong sản xuất và đời sống; nhiều ý kiến thực tế rất khó giải quyết nhưng UBND tỉnh cũng đã nỗ lực tìm giải pháp, từng bước đáp ứng được nguyện vọng của cử tri, như: Việc xả nước thải của các nhà máy tại cụm công nghiệp Đông Nam Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) ra hạ lưu sông Ô Lâu và nguồn nước đổ về Phá Tam Giang, ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt của người dân; việc thu hồi diện tích đất cho Công ty TNHH Vận tải và Du lịch HUKOTRANS thuê để hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổ 3, phường Thủy Phương...

Đối với 67 kiến nghị đã được xem xét và đang trong giai đoạn tổ chức thực hiện, chủ yếu tập trung vào các nội dung: Điều chỉnh quy hoạch, sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, nâng cấp hệ thống các công trình thủy lợi, xử lý rác thải môi trường, tôn tạo di tích… Hầu hết các công trình này đều đã được xác định rõ tiến độ thi công và dự kiến thời gian hoàn thành vào cuối năm 2018; có những công trình còn phụ thuộc vào nguồn kinh phí của dự án Green City, dự án LARM nhưng cũng đã xác định thời gian khởi công vào năm 2019: Sửa chữa, mở rộng 2 tuyến đường Bùi Thị Xuân, Huyền Trân Công Chúa; nâng cấp đường Lê Thuyết, phường Hương Xuân, Hương Trà.

Quá trình giám sát, Đoàn đã yêu cầu UBND tỉnh làm rõ những vấn đề quan tâm và đã đạt được một số kết quả cụ thể, như việc thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh ở Khe Băng, thị xã Hương Trà và Hồng Thượng, A Lưới dự kiến khởi công vào tháng 12.2018 và hoàn thành vào cuối năm 2019… Đoàn giám sát cũng đã đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành tập trung phối hợp giải quyết dứt điểm, hoặc nêu rõ giải pháp và lộ trình thực hiện đối với 14 kiến nghị đã được xem xét và đang giải quyết nhưng còn chậm, chưa có kết quả cụ thể.

Cụ thể thời gian trả lời, giải quyết

Tuy nhiên, Đoàn giám sát cũng chỉ rõ: Một số kiến nghị được cử tri rất quan tâm và phản ánh nhiều lần nhưng qua nhiều kỳ họp vẫn chưa có kết quả giải quyết cụ thể và dứt điểm. Một số nội dung giải quyết, trả lời chưa rõ vấn đề cử tri nêu; chưa xác định rõ giải pháp, tiến độ và lộ trình giải quyết cụ thể; chưa gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành, cá nhân người đứng đầu trong việc chủ động giải quyết. Việc phân công trách nhiệm giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh đối với các sở, ban, ngành có nội dung còn chưa đúng với chức năng nhiệm vụ, dẫn đến tình trạng trả lời còn chung chung. Một số ban, ngành, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức; còn đùn đẩy trách nhiệm giữa địa phương với sở, ngành và ngược lại. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế, nên vẫn còn phổ biến tình trạng cùng một kiến nghị đã được trả lời, giải quyết, chính sách có liên quan đã được ban hành nhưng cử tri ở địa phương khác vẫn tiếp tục kiến nghị.

Từ thực tế trên, để nâng cao chất lượng, giải quyết kịp thời, thỏa đáng các kiến nghị của cử tri, Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh khi phân loại nội dung kiến nghị của cử tri để chuyển các cơ quan chức năng trả lời phải quan tâm đến những vấn đề bức xúc, cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra để bảo đảm việc tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật và đúng lộ trình đã đề ra đối với các kiến nghị đang được tổ chức triển khai thực hiện. Đối với kiến nghị chưa thực hiện được do thiếu nguồn lực, khi trả lời phải thẳng thắn, không chung chung và cũng không nên hứa hẹn với cử tri, tránh tình trạng để người dân kiến nghị nhiều lần.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân nhấn mạnh yêu cầu UBND tỉnh sớm nghiên cứu xây dựng Quy chế tiếp nhận và trả lời kiến nghị cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến. Trong đó, đề nghị có những quy định cụ thể về thời gian trả lời, giải quyết; quy định trách nhiệm giải quyết, phối hợp giải quyết của các cơ quan chức năng; xác định việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan và chính quyền địa phương. 

BẠCH YẾN
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang