DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 07:35 | 16/07/2019 (GMT+7)
.
Sơ kết việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Sớm tháo gỡ bất cập

08:33 | 10/08/2018
Tăng cường lãnh đạo ban HĐND hoạt động chuyên trách; chú trọng đổi mới hoạt động giám sát, TXCT… những điểm nhấn này đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của HĐND các cấp, nhất là cấp tỉnh của Lào Cai. Qua đó, đóng góp quan trọng vào việc duy trì và thúc đẩy KT - XH trên địa bàn không ngừng tăng trưởng. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập từ các quy định của pháp luật cần sớm được tháo gỡ.

Giải quyết dứt điểm trên 70% ý kiến của cử tri

Là tỉnh còn nhiều khó khăn, song các cấp chính quyền Lào Cai luôn quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, trong đó có Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Trước hết, Lào Cai chấp hành nghiêm túc về cơ cấu tổ chức của HĐND và UBND các cấp; đối với HĐND cấp tỉnh, được tăng cường lãnh đạo Ban hoạt động chuyên trách đó là Trưởng ban, Phó Trưởng ban đều bố trí hoạt động chuyên trách; số lượng thành viên các ban HĐND từ cấp tỉnh đến cấp xã được chấp hành theo đúng Luật.

Hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay được duy trì hiệu quả. Các kỳ họp HĐND các cấp được HĐND và UBND chuẩn bị đầy đủ nội dung và tổ chức theo đúng luật định; hoạt động giữa hai kỳ họp HĐND được thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong các hoạt động TXCT trên địa bàn, bảo đảm các cuộc TXCT có sự phối hợp giữa các cấp HĐND và phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, tránh việc trùng lặp về địa điểm và số lượt cử tri tham dự; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu tổng hợp đầy đủ và đề nghị UBND cùng cấp giải quyết, trả lời. Đối với kiến nghị cử tri gửi lên cấp tỉnh, Thường trực HĐND chỉ đạo các ban và tổ đại biểu HĐND chú trọng giám sát việc thực hiện của ngành chức năng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 6.2018, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 703 ý kiến cử tri được gửi lên cấp tỉnh, các ý kiến đã được UBND tỉnh tiếp thu trả lời đạt 100%, trong đó trên 70% ý kiến được giải quyết dứt điểm; còn trên 20% ý kiến đang trong giai đoạn giải quyết thuộc các nhóm vấn đề cần có thời gian, lộ trình và nguồn vốn. Vì vậy, việc trả lời ý kiến, kiến nghị cơ bản được cử tri đồng thuận và chấp nhận.

Các hoạt động giám sát cũng được nâng cao, sau các cuộc giám sát của các chủ thể HĐND, UBND cùng cấp đều có văn bản chỉ đạo các cơ quan ban, ngành tiếp thu và giải quyết, sau khắc phục sửa chữa, các ngành có văn bản trả lời cụ thể, trình bày lý do… Các hoạt động của HĐND và UBND cùng cấp luôn có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ trong và giữa hai kỳ họp HĐND các cấp.


Phiên họp thứ 23 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai  
Ảnh: H. Thiệp

Khó khăn trong hoạt động của Phó Trưởng ban chuyên trách

Kết quả hoạt động của các cấp chính quyền địa phương đã góp phần duy trì và thúc đẩy KT - XH trên địa bàn không ngừng tăng trưởng, như: Triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại 143/143 xã. Trong đó, duy trì 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới và triển khai đồng bộ các chương trình phát triển KT - XH hàng năm trên địa bàn. Cùng với thực hiện có hiệu quả nguồn vốn trung ương hỗ trợ thông qua chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đã góp phần làm thay đổi diện mạo Lào Cai từ thành thị đến nông thôn, vùng cao. Bảo đảm 100% số xã trên địa bàn có đường ô tô đến xã và đường xe máy đến thôn, đưa tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh lên 88%; tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 94,6%; có 339/636 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 53,3%, đưa Lào Cai là tỉnh đứng tốp đầu các tỉnh miền núi phía Bắc về tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Một số lĩnh vực như chế biến sản phẩm từ nông nghiệp cho nông thôn, áp dụng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được đẩy mạnh. Từ đó, tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đạt từ 5% trở lên.

Qua sơ kết việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho thấy vẫn còn một số bất cập từ các quy định pháp luật. Điển hình như: Điều 18 và 25 Luật quy định Trưởng các ban HĐND cấp tỉnh, cấp huyện có thể hoạt động chuyên trách và là thành viên Thường trực HĐND, Phó Trưởng ban là đại biểu chuyên trách nhưng không phải là thành viên Thường trực HĐND. Trên thực tế, hoạt động chủ yếu là Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách, nhưng lại không được tham gia các vấn đề quan trọng trong cuộc họp Thường trực HĐND.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND (Điều 88), chỉ lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, còn chức danh Phó Trưởng ban cũng do HĐND bầu nhưng lại không thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm. Hoặc đối với Thường trực HĐND cấp xã, chỉ gồm Chủ tịch và một Phó Chủ tịch HĐND, trong khi đó nhiều xã Chủ tịch HĐND hoạt động kiêm nhiệm nên khi họp Thường trực HĐND xã, nếu vắng Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch thì sẽ rất khó khăn…

Thông qua sơ kết, Lào Cai cũng mạnh dạn kiến nghị với QH xem xét bổ sung, sửa đổi một số nội dung bất cập như trên để trong quá trình tổ chức hoạt động của HĐND và UBND cấp cơ sở sẽ thuận lợi, nâng cao hoạt động của các cấp chính quyền địa phương.

Hà Thị Thiệp - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lào Cai
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang