DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 07:35 | 16/07/2019 (GMT+7)
.
Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh

Đúng tinh thần Nghị quyết của Trung ương

09:52 | 05/08/2018
Chủ trương hợp nhất Văn phòng HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng UBND cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung lần đầu tiên được ghi nhận tại Nghị quyết số 18 - NQ/TW của Trung ương. Tiếp đó, QH đã ban hành Nghị quyết số 56/2017/QH14 đặt vấn đề thực hiện thí điểm chủ trương này. Đến nay, một bản dự thảo Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng đã được xây dựng và đang trong quá trình hoàn thiện. Cho rằng, bước đi như vậy là hết sức thận trọng và khoa học, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình BÙI VĂN PHƯƠNG cũng lưu ý, những băn khoăn đối với việc hợp nhất phải được xử lý thấu đáo trong Đề án này trên cơ sở hiểu đúng, đầy đủ và thống nhất về nội dung và tinh thần của Nghị quyết 18.

Không nóng vội, chủ quan

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh thời gian qua đã có không ít lần tách ra, nhập vào. Nhưng tới Nghị quyết 18 là lần đầu tiên, chúng ta đặt vấn đề hợp nhất 3 văn phòng này thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung. Theo ông, điều quan trọng nhất khi triển khai thực hiện chủ trương này là gì?

 Kế hoạch 07 - KH/TW của Trung ương triển khai Nghị quyết số 18 cũng nêu rõ: trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vấn đề vướng mắc, khó khăn thì báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền. Vì vậy, khi thảo luận về Đề án thí điểm hợp nhất 3 văn phòng mà thấy có những bất cập, vướng mắc thì theo tôi, cơ quan chủ trì soạn thảo Đề án có thể báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền để tìm ra biện pháp, phương pháp thực hiện khả thi và hiệu quả nhất.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Phương

- Trước hết, phải khẳng định rằng, thực trạng bộ máy của chúng ta, kể cả vấn đề tổ chức, đầu mối, biên chế, công chức, viên chức cồng kềnh nên phải được thiết kế, sắp xếp lại là hoàn toàn chính xác. Vì thế, việc Trung ương ban hành Nghị quyết số 18 cũng hoàn toàn chính xác, đúng với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn. Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải hiểu đúng tinh thần của Nghị quyết, chống tình trạng bước lại vết xe đổ như đối với việc chia tách, sáp nhập một số cơ quan còn mang tính chủ quan, thiếu cơ sở khoa học thời gian qua.

- Tức là theo ông, cách hiểu về Nghị quyết 18 hiện nay là chưa thống nhất?

- Tôi cho là vậy. Một số ý kiến vừa qua cho rằng, Trung ương yêu cầu phải nhập 3 văn phòng lại với nhau. Tôi đọc đi đọc lại Nghị quyết thì thấy không phải vậy. Nghị quyết 18 nêu rõ: “Nghiên cứu ban hành quy định để thực hiện hợp nhất Văn phòng HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng UBND cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu giúp việc chung”. Nghiên cứu là gì? Là xem xét về mặt khoa học tổ chức bộ máy xem việc hợp nhất 3 văn phòng có cơ sở hay không? Và để thận trọng thì phải thực hiện thí điểm để có câu trả lời xác đáng từ thực tiễn xem việc hợp nhất sẽ có tác động như thế nào về tổ chức bộ máy, về hiệu quả tham mưu, giúp việc cho HĐND, UBND và Đoàn ĐBQH.

Cũng cần lưu ý rằng, Nghị quyết 18 của Trung ương có 2 quan điểm rất quan trọng liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, mô hình mới trong sắp xếp tổ chức bộ máy. Một là, đứng về mặt tổ chức, nếu chỗ nào trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, có các tầng nấc trung gian, làm cản trở cải cách hành chính thì phải sắp xếp lại cho hợp lý, hiệu quả. Hai là, tiến hành thận trọng, từng bước, cái gì chưa rõ thì thực hiện thí điểm, tổng kết, đánh giá, cẩn trọng, không nóng vội, không chủ quan duy ý chí. Như vậy, việc thí điểm hợp nhất 3 văn phòng cũng phải được thực hiện trên tinh thần này.

Xử lý thấu đáo

 - Góp ý kiến vào dự thảo Đề án thí điểm hợp nhất 3 văn phòng, các đại biểu cũng chia sẻ nhiều băn khoăn, tâm tư. Từ thực tiễn hoạt động tại địa phương, theo ông, khó nhất khi thực hiện chủ trương này là gì?

ĐBQH Bùi Văn Phương (Ninh Bình) phát biểu tại hội trường                 Ảnh: Quang Khánh

 - Khó nhất là, văn phòng chung sau hợp nhất sẽ vừa tham mưu cho cơ quan thực thi chính sách, pháp luật tại địa phương, vừa tham mưu cho cơ quan giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật tại địa phương đó. Như vậy chẳng khác nào vừa tham mưu cho “anh” đá bóng lại vừa tham mưu cho “anh” thổi còi. Thế thì có khách quan được không? Nếu các văn phòng chỉ có chức năng phục vụ, giúp việc thì hợp nhất rất thuận lợi, không có mâu thuẫn gì. Nhưng nếu vẫn có chức năng tham mưu thì trong thực tế hoạt động, tôi cho là sẽ có những điểm vướng.

 

Chúng ta biết rằng, điểm nhấn rất quan trọng của Hiến pháp 2013 là lần đầu tiên ghi nhận nguyên tắc có sự kiểm soát lẫn nhau trong việc thực hiện quyền lực của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Như vậy, thiết kế các cơ quan chuyên môn, tham mưu, giúp việc cũng phải bảo đảm giúp các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp kiểm soát được việc thực thi quyền lực của nhau. Nếu hợp nhất, chúng ta bớt đi được mỗi địa phương 2 Chánh Văn phòng, một số Phó Chánh Văn phòng. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là bộ máy ấy có hiệu lực, hiệu quả không? Có bảo đảm được tính độc lập tương đối để có thể kiểm soát được quyền lực hay không? Những vấn đề này, dự thảo Đề án phải thể hiện rõ nét hơn. Bởi lẽ, Nghị quyết 18 của Trung ương cũng đã nói rất rõ, mọi việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy đều phải hướng đến 2 mục tiêu, một là tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế nhưng hai, rất quan trọng là, phải bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy. Nếu không làm rõ được hiệu lực, hiệu quả của Văn phòng chung sẽ nổi trội hơn hẳn so với mô hình từng văn phòng như hiện nay thì cũng chưa đạt mục tiêu của Nghị quyết.

- Theo phương án 1 của dự thảo Đề án thì chỉ sáp nhập một số bộ phận phục vụ chung còn vẫn tổ chức các phòng chức năng riêng tham mưu, giúp việc cho HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, tức là vẫn có sự phân tách và độc lập tương đối trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận tham mưu, giúp việc cho HĐND, UBND và Đoàn ĐBQH đấy chứ, thưa ông?

- Đúng là các phòng chuyên môn, tham mưu cho HĐND, UBND và Đoàn ĐBQH vẫn riêng, không trộn lẫn với nhau. Nhưng các phòng này lại nằm chung trong một Văn phòng. Tôi không quan trọng địa vị pháp lý của Văn phòng này là gì, nằm ở đâu. Vấn đề là, Văn phòng chung được cấu trúc bởi các phòng tham mưu cho các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, các phòng này đặt dưới sự chỉ đạo chung của một Chánh Văn phòng và chỉ đạo trực tiếp của các Phó Chánh Văn phòng nhưng công việc lại đi theo 2 nhánh khác nhau: một nhánh thực thi và một nhánh giám sát. Tôi cũng chưa hình dung được Chánh Văn phòng chung sẽ chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng như thế nào.

Một mặt, Chánh Văn phòng chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu cho UBND xây dựng các đề án, chuẩn bị các dự thảo chính sách để trình HĐND; một mặt lại chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu cho HĐND thẩm tra, thống nhất trình HĐND thông qua các đề án, dự thảo chính sách ấy và giám sát việc thực hiện các chính sách. Cách thức chỉ đạo, điều hành công việc như vậy là có sự phân công, phối hợp nhưng tính kiểm soát lẫn nhau thì ít, thậm chí là không có. Chánh Văn phòng chung này làm thế nào để hoàn thành được việc điều hành, chỉ đạo của mình, để “được lòng” cả UBND, HĐND và Đoàn ĐBQH? Nếu đề án của UBND trình ra HĐND suôn sẻ cả, không có vấn đề gì thì có khi HĐND lại bị nói là hình thức nhưng nếu không được thông qua thì công tác tham mưu của Văn phòng có vấn đề, lãnh đạo UBND có đánh giá cao Chánh Văn phòng không hay lại cho rằng như thế là không hoàn thành nhiệm vụ? Một ví dụ như vậy để thấy rằng, chúng ta phải đặt ra, dự báo được các vướng mắc có thể phát sinh trong thực tiễn để có phương án xử lý thấu đáo.

- Nhiều lần tách - nhập, thay đổi mô hình tổ chức của các Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cũng cho thấy, chúng ta vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một mô hình tốt hơn. Nếu mạnh dạn hơn nữa, theo ông, có thể tiếp tục đổi mới các Văn phòng này theo hướng nào?

- Nếu mạnh dạn đổi mới hơn nữa, tôi cho rằng, phải chuyển sang hoạt động theo chế độ chuyên viên để bảo đảm tính chuyên sâu. Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND làm việc trực tiếp với chuyên viên, không điều hành qua mô hình phòng nữa vì phòng cũng chính là tầng nấc trung gian. Như bây giờ, để xử lý một văn bản thì “đường đi” rất dài, từ chuyên viên lên phó phòng phụ trách lên trưởng phòng đến Phó Chánh văn phòng, Chánh Văn phòng rồi mới lên đến lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH. Rất nhiều khâu trung gian, nhiều thủ tục hành chính, mất thời gian mà chưa chắc đã bảo đảm được tính chuyên sâu. Phải nghiên cứu chuyển sang làm việc theo chế độ chuyên viên, chuyên sâu thì sẽ bớt trưởng phòng, phó phòng, giảm được biên chế, bớt đi cấp trung gian nhưng đồng thời cũng bảo đảm được hiệu quả tốt hơn.

- Xin cảm ơn ông!

 Nghị quyết của QH đã yêu cầu thí điểm thì cứ thực hiện thí điểm để qua thực tiễn triển khai chúng ta có câu trả lời xác đáng về việc hợp nhất 3 văn phòng. Cùng với tinh thần chỉ đạo trong Nghị quyết của Trung ương là nghiên cứu thì cộng với câu trả lời từ thực tiễn thí điểm chúng ta sẽ có đủ cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn để đi đến quyết định có hợp nhất 3 văn phòng này hay không hoặc hợp nhất theo phương án nào là tối ưu. Tôi cho rằng, đây là cách làm rất thận trọng, khoa học của UBTVQH.

Lam Anh thực hiện
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang