DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 17:25 | 24/03/2019 (GMT+7)
.
HĐND huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát

07:31 | 26/07/2018
Thời gian qua, HĐND huyện Thuận Thành đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát. Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị; nâng cao vị thế của cơ quan dân cử.

Giám sát các vấn đề nổi cộm

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, hàng năm, ngay sau khi HĐND huyện ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát, Thường trực, các Ban HĐND huyện chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện; chú trọng đổi mới từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, khảo sát, triển khai thực hiện đến đề xuất và kiến nghị sau giám sát. Nội dung giám sát được lựa chọn là những vấn đề quan trọng, nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những vấn đề bức xúc nổi cộm, được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Như: Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách đối với hộ nghèo trong lĩnh vực cho vay vốn giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; việc giải quyết một số đơn thư khiếu nại kéo dài liên quan đến lĩnh vực tranh chấp đất đai; việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn huyện; thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện.


Thường trực HĐND huyện Thuận Thành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ xây nhà ở cho người có công, người nghèo

Quá trình giám sát, Thường trực, các Ban HĐND huyện chú trọng mời các cơ quan liên quan tham gia. Quy trình thực hiện giám sát được triển khai đầy đủ các bước như: Ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát, kế hoạch giám sát, thông báo lịch giám sát, hướng dẫn cụ thể đối với các đơn vị được giám sát nhằm bảo đảm công khai theo quy định.

Qua giám sát, Thường trực, các Ban HĐND huyện xây dựng báo cáo đánh giá sát tình hình thực tế, nêu rõ được những vấn đề bức xúc cần giải quyết, kiến nghị với UBND huyện, các cơ quan chức năng, các địa phương có giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của HĐND các cấp. Sau khi ban hành báo cáo giám sát, Thường trực, các ban HĐND huyện tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị. Nhờ vậy, nhiều kiến nghị qua giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện đã được các cơ quan đơn vị tiếp nhận và có giải pháp khắc phục, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát huy vai trò đại biểu

Cùng với đẩy mạnh giám sát chuyên đề, HĐND huyện chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát thường xuyên. Tại các kỳ họp, HĐND huyện thực hiện chức năng giám sát thông qua xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND huyện, các cơ quan tư pháp và các Ban HĐND huyện. Các đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực để các cơ quan, đơn vị chủ động tháo gỡ khó khăn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao... Thường trực HĐND huyện duy trì hoạt động giám sát thường xuyên thông qua việc tiếp xúc cử tri; tiếp công dân; qua các cuộc họp giao ban định kỳ với Thường trực HĐND xã, thị trấn để nắm bắt kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Giám sát tại kỳ họp thông qua hoạt động chất vấn cũng là hình thức được HĐND huyện chú trọng phát huy. Nội dung chất vấn của các đại biểu ngày càng sâu sắc, có trọng tâm, sát với những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc, như: Ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, chính sách xã hội, điện chiếu sáng, nước sạch, kết cấu hạ tầng giao thông… Việc trả lời chất vấn của UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cũng từng bước được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc bằng văn bản hoặc ngay tại kỳ họp. Qua chất vấn và trả lời chất vấn, đã góp phần giải quyết được những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực tiễn, tạo niềm tin cho cử tri.

Theo Phó Chủ tịch HĐND huyện Lê Quang Tú, để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, vai trò của người đại biểu rất quan trọng. Vì vậy, HĐND huyện luôn chú trọng khuyến khích đại biểu nghiên cứu luật, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để có những kết luận, kiến nghị đúng, chính xác về vấn đề giám sát. Đối với hình thức giám sát chuyên đề, quá trình hoạt động, mỗi đại biểu cần theo dõi và phát hiện, nắm bắt những vấn đề nổi cộm trong cuộc sống, trong thực hiện các nghị quyết của HĐND. Từ đó, đại biểu có ý kiến, kiến nghị để Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện xem xét, tổ chức giám sát, đề xuất giải pháp khắc phục kịp thời.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, HĐND huyện đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là tập trung khắc phục những hạn chế, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mỗi đại biểu trong nắm bắt, tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề cần giám sát. Sau khi giám sát, việc theo dõi các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát thực hiện các kiến nghị, đề xuất cũng sẽ được chú trọng, tăng cường, nhằm giải quyết triệt để hạn chế, bất cập.

NGA HOÀNG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang