DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 08:14 | 16/02/2019 (GMT+7)
.

HĐND các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Phú Yên, Long An, Tây Ninh và Bạc Liêu khai mạc kỳ họp giữa năm

23:28 | 12/07/2018
Ngày 12.7, HĐND các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Phú Yên, Long An, Tây Ninh và Bạc Liêu đã khai mạc Kỳ họp giữa năm.

+ Quảng Ninh: Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh: Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT - XH 6 tháng đầu năm, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, tỉnh đã chỉ đạo triển khai toàn diện các lĩnh vực, góp phần chuyển dịch hướng đến cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp (khu vực dịch vụ hiện chiếm 42,9%), đến nay, 11/17 chỉ tiêu của nhiệm kỳ đã đạt và vượt. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ để thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu theo các nghị quyết đề ra.

Báo cáo của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp cho thấy, KT - XH của tỉnh 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,16%, cao nhất so với cùng kỳ 6 năm gần đây. Một số khu vực như công nghiệp - xây dựng, dịch vụ… sôi động, có nhiều khởi sắc, doanh thu tăng cao. Đặc biệt, thu NSNN tăng 16% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa tăng 18%, chiếm tỷ trọng 75% tổng thu ngân sách. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2017 lần đầu tiên đứng thứ nhất trong 63 tỉnh, thành phố…

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, thời gian tới tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm, tạo nền tảng phát triển KT - XH nhanh và bền vững; tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược là đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng CCHC và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh…

+ Lạng Sơn: Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XIV, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Nghiệm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, dân chủ và tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh bảo đảm đúng quy định, chất lượng, đáp ứng mong đợi của nhân dân và cử tri.

Báo cáo tình hình KT - XH của tỉnh cho thấy: 6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm ước tăng 7,98%. Tỉnh đã tập trung đẩy mạnh phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; đồng thời ban hành đề cương và xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế này. Số lượng DN tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng 16% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 2.430 triệu USD, bằng 50,4% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ. Những tháng cuối năm, tỉnh sẽ tập trung thực hiện hiệu quả 3 chương trình kinh tế trọng tâm, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2018; đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm 2018 về Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và DN. Bên cạnh đó, tập trung các biện pháp để tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng cuối năm đạt 8,5 - 9,5%; phát triển các sản phẩm chủ lực theo hướng hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất; nhân rộng các vùng sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn cho các loại rau, cây ăn quả đặc sản...

+ Phú Yên: Theo đánh giá tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa VII: 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) đạt 6,28%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 72 triệu USD, bằng 50% kế hoạch, tăng gần 6% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 2.100 tỷ đồng, tăng 62%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 6.596 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 12.800 lao động; tỷ lệ xã đã đạt chuẩn NTM đạt 47%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng nông nghiệp chưa thật sự bền vững, khả năng cạnh tranh của nhiều loại nông sản còn thấp, thị trường tiêu thụ thiếu ổn định; tình trạng nuôi trồng thủy sản tự phát không theo quy hoạch tiếp tục tái diễn nhưng việc xử lý, khắc phục còn chậm; hoạt động du lịch tuy có chuyển biến nhưng sản phẩm đơn điệu, thiếu hấp dẫn, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu du khách...

Thảo luận tại Kỳ họp, các đại biểu đề nghị: Những tháng cuối năm, tỉnh cần triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra trong công tác điều hành nhiệm vụ KT - XH 6 tháng đầu năm; triển khai hiệu quả các chính sách được HĐND tỉnh thông qua, như ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là hỗ trợ người dân nuôi trồng thủy, hải sản chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 năm 2017; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục đầu tư dự án, bồi thường, GPMB để sớm triển khai các dự án quan trọng; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển…

+ Long An: Theo báo cáo tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa IX: 6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao, GRDP đạt 10,96% và tăng tương đối đều ở cả 3 khu vực. Chương trình đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả tích cực, người dân quan tâm ứng dụng các phương pháp, công nghệ sản xuất tiên tiến, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng có giá trị kinh tế cao. Chương trình xây dựng NTM được tập trung thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng, đã xây dựng bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình đột phá huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm và 3 công trình trọng điểm của nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiếp tục được đẩy mạnh...

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 19 nghị quyết quan trọng về phát triển KT - XH, như: Quyết định danh mục kêu gọi XHH đầu tư; quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân cấp thẩm quyền mua sắm, thuê tài sản, xử lý tài sản công, xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quyết định danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư; quyết định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; quyết định mức thu học phí năm học 2018 - 2019; quyết định sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với một số cán bộ, công chức có liên quan ở cơ sở...

+ Tây Ninh: Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa IX, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh: Kỳ họp có khối lượng công việc lớn với nhiều nội dung quan trọng. Đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu kỹ trên cơ sở điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến đối với nội dung các báo cáo, tờ trình; đồng thời góp ý để hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết trước khi thông qua. Đồng thời, mong muốn cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi, giám sát hoạt động kỳ họp, tham gia đóng góp ý kiến để HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động.

6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì tăng trưởng khá và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm GRDP thực hiện hơn 23.000 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ; tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện hơn 3.700 tỷ đồng, bằng gần 55% dự toán. Các lĩnh vực GD - ĐT, y tế, văn hóa đạt kết quả tốt, kịp thời triển khai 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành giáo dục; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời chính sách đối với gia đình có công, duy trì thường xuyên công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn... Tuy nhiên, tình hình tôi phạm diễn biến phức tạp, tăng cao so với cùng kỳ, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản; còn thiếu giáo viên mầm non trên địa bàn...

Thảo luận tại Kỳ họp, các đại biểu đề nghị: 6 tháng cuối năm, các địa phương, đơn vị cần chú trọng sơ kết công tác nửa nhiệm kỳ; tiếp tục thực hiện tốt các đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giữ vững đoàn kết trên tinh thần công khai, dân chủ, minh bạch, sử dụng sức mạnh của tập thể...

+ Bạc Liêu: Theo đánh giá tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa IX: 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 11.213,7 tỷ đồng, tăng 7,56% so với cùng kỳ, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đặc biệt, việc thực hiện “4 trụ cột” được triển khai quyết liệt. Bên cạnh đó, các công trình kết cấu hạ tầng KT - XH được chú trọng đầu tư; cải cách TTHC tiếp tục được đẩy mạnh; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm và có nhiều tiến bộ... Tuy nhiên, tình trạng bơm tạp chất và kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất vẫn xảy ra ngày càng tinh vi; việc triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng, các tiêu chí NTM trên địa bàn chưa bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra; công tác giải ngân vốn XDCB chậm...

Những tháng cuối năm, UBND tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện Đề án Cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng tỉnh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030; sớm hoàn tất thủ tục để thuê đơn vị tư vấn nước ngoài lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2050; tập trung phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, thế mạnh, chủ yếu là phát triển nguồn năng lượng tái tạo; tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018; thắt chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ DN; từng bước phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng hợp tác xã kiểu mới theo Đề án Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng ĐBSCL giai đoạn 2016 - 2020...

L. TÙNG - T. BÌNH - P. DUY - C. THÀNH - N. LINH - N. HIỀN
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang