DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 08:14 | 16/02/2019 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Hà Nam

Bảo đảm cân đối thu - chi ngân sách

07:42 | 12/07/2018
6 tháng đầu năm, thu ngân sách của Hà Nam đạt khá về mặt tổng số, nhưng vẫn còn 6/17 chỉ tiêu chưa đạt tiến độ dự toán địa phương giao. Vấn đề này đã được các đại biểu quan tâm đề nghị UBND tỉnh có giải pháp khắc phục trong những tháng cuối năm.

6/17 chỉ tiêu chưa đạt dự toán

 “6 tháng đầu năm, KT - XH có bước tăng trưởng ổn định nhưng một số chỉ tiêu vẫn chưa đạt 50% kế hoạch cả năm, cá biệt chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp giảm 5,6% so với cùng kỳ; GPMB nhiều dự án còn khó khăn; triển khai thực hiện một số chương trình, đề án, dự án chậm tiến độ; QLNN trên các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, xử lý xe quá tải trọng còn hạn chế; CCHC đã có chuyển biến tích cực song chưa đáp ứng yêu cầu. Những vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận, chất vấn tại phiên họp của HĐND tỉnh”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh PHẠM SỸ LỢI

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách 6 tháng đầu năm là hơn 3.517 tỷ đồng, đạt 52% dự toán HĐND tỉnh quyết nghị, tăng 8% so với cùng kỳ. Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự quyết tâm, cố gắng và phối hợp chặt chẽ trong công tác thu ngân sách của các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành tài chính, cơ quan thuế từ tỉnh đến cơ sở cũng như trách nhiệm cao của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Tuy nhiên, thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho thấy, vẫn còn 6/17 chỉ tiêu chưa đạt tiến độ dự toán địa phương giao (dưới 50%). Đáng quan tâm là 3 chỉ tiêu thu đạt rất thấp, gồm: Thu tiền bảo vệ và phát triển đất lúa (23%), thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (31%) và thu thuế xuất nhập khẩu (34%). Theo đánh giá của đại biểu, dự báo 6 tháng cuối năm, một số chỉ tiêu thu ngân sách sẽ gặp khó khăn, như: Thuế xuất nhập khẩu, thu thường xuyên tại xã, thu từ xổ số kiến thiết, thu tiền bảo vệ và phát triển đất lúa.

Theo đó, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần tập trung quản lý và huy động vào NSNN các nguồn thu lớn, như: Các khoản thu từ đất, nhất là tiền thuê đất của doanh nghiệp, dự án trên địa bàn; các dự án đô thị, khu nhà ở; hoạt động kinh doanh xăng dầu; khai thác khoáng sản… Bên cạnh đó, tăng cường quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp, dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp, dự án đã hết thời gian ưu đãi đầu tư của tỉnh, nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, xử lý doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, dây dưa nợ thuế, có biểu hiện trốn thuế, chuyển giá; đồng thời, thực hiện các biện pháp để nuôi dưỡng và tạo nguồn thu ổn định lâu dài, bền vững cho ngân sách địa phương.

Các đại biểu tiến hành xem xét các báo cáo trình tại kỳ họp Ảnh: Đào Cảnh

Trên cơ sở mức thu ngân sách 6 tháng đầu năm và tình hình phát triển KT - XH của tỉnh, HĐND đặt mục tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2018 đạt và vượt trên 7.209 tỷ đồng, đạt 109% dự toán Trung ương giao và 106% dự toán địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, rà soát đối tượng thu thuộc từng lĩnh vực, từng sắc thuế để phấn đấu hoàn thành dự toán giao. Bên cạnh đó, có phương án nắm chắc nguồn thu, đối tượng thu, chống thất thu, đặc biệt là nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn.

Hạn chế bổ sung chi ngoài dự toán

Bên cạnh các giải pháp nâng cao nguồn thu ngân sách, các đại biểu cũng cho rằng việc thực hành nghiêm quy định trong chi tiêu ngân sách, sử dụng đúng mục đích nguồn ngân sách, hạn chế bổ sung chi ngoài dự toán là yếu tố hàng đầu bảo đảm cân đối nguồn lực đầu tư cho các mục tiêu trọng tâm trong phát triển KT - XH của tỉnh.

Báo cáo của UBND tỉnh cũng cho thấy, chi ngân sách 6 tháng đầu năm là 3.818 tỷ đồng, đạt 51% dự toán của HĐND tỉnh quyết nghị. Theo đánh giá tại kỳ họp, công tác điều hành, quản lý chi ngân sách 6 tháng đầu năm của UBND tỉnh đã bám sát dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh, bảo đảm đúng chế độ, chính sách theo quy định. Tuy nhiên, nợ xây dựng cơ bản còn lớn, nhất là các xã, phường, thị trấn; việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn khó khăn, công tác quyết toán các dự án hoàn thành tiến độ còn chậm, đặc biệt là các dự án khu đô thị, khu nhà ở, hạ tầng các cụm công nghiệp; một số nội dung chi thường xuyên còn phát sinh và bổ sung ngoài dự toán; việc hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, có địa phương còn chậm; quá trình triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ tại đơn vị sự nghiệp công lập ở một số ngành chưa quyết liệt.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Tư Lành đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hạn chế bổ sung chi ngoài dự toán, chỉ bổ sung kinh phí cho các đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh ngoài dự toán đầu năm, khi không có nguồn bảo đảm hoặc đơn vị không có khả năng đáp ứng. Đối với các nguồn ngân sách còn lại chưa phân bổ sử dụng cần tập trung cho đầu tư phát triển, nhất là đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm; đẩy nhanh quyết toán các dự án, nhất là đối với các khu đô thị, khu nhà ở, dự án hạ tầng các cụm công nghiệp và thực hiện giải ngân vốn đầu tư cho các dự án theo đúng danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Qua xem xét báo cáo tình hình KT - XH của UBND tỉnh và ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị tỉnh cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách. Trong đó, chú trọng khắc phục tình trạng nợ đọng ngân sách, chậm và trốn nộp thuế. Đôn đốc và đẩy nhanh quyết toán các dự án, nhất là các khu đô thị, khu nhà ở, dự án hạ tầng cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách đã được ban hành để bảo đảm kịp thời, thống nhất trong quá trình thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT - XH của tỉnh.

ĐÀO CẢNH - YẾN LÊ
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang