DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:03 | 15/07/2018 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Bình

Phát huy hiệu quả vốn đầu tư công

07:41 | 12/07/2018
Trong phiên khai mạc hôm qua, 11.7, HĐND tỉnh đã nghe Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo Kết quả giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn. Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, nhiều tồn tại, hạn chế cũng đã được “mổ xẻ” thẳng thắn, khách quan… nhằm tạo cơ sở vững chắc, từng bước phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn vốn đầu tư công.

Thiếu kiên quyết trong xử lý sai phạm

Giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá: Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã cơ bản bảo đảm mục tiêu, định hướng đầu tư phát triển của tỉnh. Các nguồn vốn bố trí trong kế hoạch tập trung hơn, khắc phục dần tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải trước đây, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ NSNN tăng rõ rệt. Việc quản lý các nguồn vốn trong kế hoạch chặt chẽ, công khai, minh bạch hơn, giảm bớt phiền hà, nhũng nhiễu và tiêu cực trong quá trình thực hiện. Nợ đọng XDCB giảm mạnh và được kiểm soát chặt chẽ.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, nhiều dự án trọng điểm đã được đưa vào sử dụng (trụ sở Tỉnh ủy, cầu Nhật Lệ 2…); kết cấu hạ tầng văn hóa, xã hội phát triển tốt hơn. Tính đến hết năm 2017, 88 xã có điểm bưu điện văn hóa, đạt 55,3%; có 301 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 51%... Việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã tạo cơ sở vững chắc để từng bước hoàn thành Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2016 - 2020 và Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH, quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh.

Các đại biểu thảo luận bên hành lang kỳ họp Ảnh: Trần Tâm

Tuy nhiên, qua làm việc trực tiếp tại một số đơn vị và địa phương, Đoàn giám sát nhận thấy: Công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật của cấp huyện, xã có lúc còn lúng túng, làm kéo dài thời gian, ảnh hưởng tiến độ dự án. Công tác phối hợp quản lý, phân bổ các nguồn vốn có tính chất đầu tư giữa các cơ quan liên quan có lúc chưa chặt chẽ, có trường hợp sử dụng nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư để phân bổ cho dự án khởi công mới (nhà lớp học, công trình giao thông…). Việc bố trí các nguồn vốn có tính chất đầu tư vào dự án đầu tư công thiếu tiêu chí, nguyên tắc phân bổ nên chưa bảo đảm công bằng giữa các địa phương…

Những nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng này, theo kết luận của Đoàn giám sát, do một số văn bản quy định, hướng dẫn của tỉnh về thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công chưa được ban hành đầy đủ, kịp thời, gây khó khăn, lúng túng khi áp dụng thực hiện; kinh nghiệm và năng lực của một số đơn vị QLNN về đầu tư còn hạn chế, dẫn đến việc thẩm định dự án thiếu chính xác, thiếu kịp thời trong xử lý sai sót, ảnh hưởng chất lượng, tiến độ công trình. Đáng chú ý, việc xử lý các chủ đầu tư vi phạm trong chậm quyết toán vốn đầu tư, phát sinh nợ đọng XDCB và xử lý các sai phạm khác trong thanh tra, kiểm toán còn thiếu kiên quyết - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Mai Xuân Hạp nhấn mạnh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Khắc phục những tồn tại trên, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kiến nghị Chính phủ bố trí vốn thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng NTM cao hơn định mức đã bố trí trong giai đoạn trước; bố trí đủ vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí định mức giao cho tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Thông báo số 448 ngày 22.9.2017 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ rà soát, xem xét các nguồn vốn tiết kiệm, nguồn dự phòng thuộc NSTƯ để tiếp tục bố trí cho các dự án của tỉnh đã được Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để tiếp tục triển khai thực hiện...

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng đề nghị UBND tỉnh tổng hợp, rà soát các nguồn vốn (kết dư ngân sách, dự phòng, tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh...); xem xét, cân đối nhu cầu đầu tư thời gian tới để bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 theo hướng: Giảm, lồng ghép nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư để tăng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, ưu tiên bổ sung các công trình thật sự cấp bách và bảo đảm công bằng giữa các địa phương. Đối với các công trình, dự án khác do huyện, thành phố, thị xã đề xuất bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nhưng chưa có nguồn bố trí, đề nghị rà soát, tổng hợp danh mục theo thứ tự ưu tiên để bố trí khi có nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, hoặc xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025…

Một vấn đề quan trọng hiện nay là các dự án cấp bách dự kiến bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, hoặc bố trí vốn từ các nguồn vốn có tính chất đầu tư, UBND tỉnh phải quy định tiêu chí cụ thể nhằm bảo đảm khách quan, công bằng; việc đề xuất dự án và phân bổ chi tiết các nguồn vốn có tính chất đầu tư phải xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, tránh chồng chéo, dàn trải, bảo đảm thực hiện đúng Luật NSNN và Luật Đầu tư công... Các dự án có quy mô nhỏ, tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng hoặc dự án khẩn cấp, UBND tỉnh cần xem xét bố trí vốn tập trung hoàn thành trong thời gian ngắn để phát huy hiệu quả, tránh làm gián đoạn dự án, ảnh hưởng tới chất lượng công trình.

Theo Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu các nội dung đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan về sử dụng 10% nguồn vốn dự phòng để bù hụt nguồn 10% tiết kiệm chưa bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn... “UBND các huyện, thành phố, thị xã và chủ đầu tư cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong đầu tư công; quan tâm vai trò giám sát của cộng đồng dân cư hưởng lợi từ dự án, đưa thủ tục giám sát cộng đồng vào điều kiện thanh toán công trình; tích cực phối hợp thực hiện bồi thường GPMB đối với các dự án đầu tư, các công trình XDCB còn vướng mắc về thủ tục…”, ông Hạp kiến nghị.

DIỆP ANH - TRẦN TÂM
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang