DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:51 | 18/04/2019 (GMT+7)
.

Tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo

16:55 | 10/07/2018
Phát biểu của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QH NGUYỄN THỊ KIM NGÂN tại Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hải Phòng

Thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng

Kính thư đồng bào và cử tri, nhân dân thành phố Hải Phòng,

Hôm nay, tôi rất vui mừng được về tham dự Kỳ họp thứ 7 của HĐND TP Hải Phòng Khóa XV. Thay mặt UBTVQH, tôi xin gửi đến các tất cả các vị đại biểu lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho HĐND TP Hải Phòng hoàn thành được nhiệm vụ cao cả mà nhân dân và cử tri TP đã giao cho.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hải Phòng

Kính thưa các vị đại biểu,

Kỳ họp này là thời điểm để HĐND TP Hải Phòng nhìn lại và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời thảo luận các mục tiêu, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2018 và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Chương trình kỳ họp thứ 7 của HĐND TP có rất nhiều nội dung quan trọng, có tới 22 đầu việc sẽ báo báo và trình bày tại hội trường, ngoài ra còn có một số báo cáo khác để các đại biểu tự nghiên cứu và thảo luận để quyết định những vấn đề quan trọng của TP.

Qua theo dõi tình hình của thành phố và nghe các báo cáo của UBND TP, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND TP, tôi nhận xét HĐND TP đã rất nghiêm túc, trách nhiệm; có thể khẳng định trong bối cảnh trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng TP Hải Phòng đã nỗ lực không ngừng để đưa TP tiến nhanh, đóng góp ngày càng lớn và quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy kinh tế toàn vùng Duyên hải Bắc Bộ. Thành phố đã có nhiều đột phá rất ấn tượng, có nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng cao so với cùng kỳ, và chỉ tiêu GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt con số rất ấn tượng 16,03%, đây là con số cao nhất từ trước đến nay và so với mức bình quân của cả nước; Trong con số tăng trưởng đó các chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách… đều tăng khá. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, TP thu hút vốn đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã vượt chỉ tiêu và tăng khá cao; riêng khu vực FDI 6 tháng đã vượt chỉ tiêu cả năm. Đây là một điều kiện rất quan trọng tạo ra một nguồn lực để thúc đẩy TP tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo những định hướng phát triển của TP. Nhiều dự án lớn đã và đang làm thay đổi diện mạo của TP một cách nhanh chóng theo hướng văn minh, hiện đại; kết cấu hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ đồng bộ làm tăng đáng kể vị thế TP Hải Phòng và tạo sự kết nối vùng với các địa bàn quan trọng khác…

Bên cạnh phát triển và mở rộng không gian đô thị TP Hải Phòng đã quan tâm tập trung nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hải Phòng đã có những cách làm hiệu quả, ví dự như bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, ngân sách TP, TP lại có sáng kiến hỗ trợ xi măng để thu hút thêm sự đóng góp của nhân dân, đóng góp xây dựng hạ tầng và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Lĩnh vực văn hóa xã hội đã có những chuyển biến tích cực và TP Hải Phòng đã từng bước hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm giáo dục đào tạo y tế chất lượng khoa học công nghệ cao… An sinh xã hội, ưu đãi người có công và giảm nghèo bền vững là một trong những điểm sáng của TP Hải Phòng. Môi trường đầu tư kinh doanh đã được TP quan tâm, cải thiện. Đây cũng là kết quả của các cấp chính quyền từ UBND TP đến UBND các quận, huyện.

Thành phố đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối làm việc, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ: "lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công tác". Cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo, tập trung vào các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp. Chỉ số cải cách hành chính cũng như Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố Hải Phòng đã có thứ bậc cao trong bảng xếp hạng cả nước. TP đã chủ động trong các hoạt động tư pháp, quản lý thực thi pháp luật; thường xuyên tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động quản lý nhà nước; tuyên truyền, phổ biến giải thích pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm, không để xảy ra các sự việc nghiêm trọng gây mất an ninh trật tự. Những kết quả trên góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần vào thành công chung của cả nước.

Trong thành tựu đó, có sự đóng góp quan trọng của HĐND và của từng đại biểu HĐND TP. Các hoạt động của HĐND TP trong thời gian qua tiếp tục được đổi mới về phương thức hoạt động, tăng cường dân chủ, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của cấp ủy TP cũng như các Nghị quyết của Đảng và thực thi tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Tất nhiên, hoạt động của HĐND TP sẽ căn cứ vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các Nghị quyết của Đảng.

Hoạt động của HĐND TP tiếp tục được đổi mới về phương thức hoạt động, tăng cường dân chủ bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. Qua theo dõi, tôi thấy các báo cáo của Ban HĐND rất sâu sắc, đánh giá những mặt đạt được, chưa được rất khách quan… Tôi cho rằng, tại kỳ họp lần này HĐND TP đã xem xét, lựa chọn các vấn đề mà cử tri quan tâm; đưa ra HĐND và thảo luận đúng và trúng nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách của TP để quyết định, ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi. Hoạt động giám sát được chú trọng; chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được nâng cao. Hoạt động phối hợp giữa HĐND với UBND, MTTQ các cấp, các ngành thường xuyên và chặt chẽ hơn. Qua đó thấy rằng, vị thế, vai trò của hội đồng, cơ quan quyền của địa phương đại diện cho ý chí của cử tri đã hoàn thành được trách nhiệm, trọng trách của mình.

Thay mặt UBTVQH, xin nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa tất cả các địa biểu!

Về những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân đã được chỉ ra trong Báo cáo, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND trong phiên thảo luận chiều nay và trong kỳ họp ngày mai, chúng ta tiếp tục quan tâm, phân tích làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp thiết thực để tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.

Để phát huy kết quả đạt được thời gian qua, tôi tin tưởng rằng tại Kỳ họp thứ 7 lần này, HĐND TP sẽ nêu cao dân chủ, trí tuệ, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2018 cũng như những năm tiếp theo. Tôi đồng tình với nhiều chủ trương, giải pháp đã nêu trong các báo cáo của UBND và các Ban của HĐND đã trình bày. Tôi đề nghị HĐND và các đại biểu tiếp tục nghiên cứu để tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung hoàn thành việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 5.8.2003 và Kết luận số 72-KL/TW ngày 10.10.2013 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” để có định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo… Tôi đề nghị sau kỳ họp này Thành ủy, HĐND, UBND TP sẽ bắt đầu nghiên cứu để đề xuất những cơ chế, chính sách mới cho Hải Phòng.

Thứ hai, triển khai hiệu quả các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện cho được mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình để có giải pháp phù hợp trong chỉ đạo, điều hành, sát thực với thực tiễn, giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách đặt ra một cách kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển TP trong bối cảnh, tình hình mới.

Thứ ba, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách, đặc biệt là khoản thu hoạt động xuất nhập khẩu và thu nội địa, bảo đảm nguồn thu nội địa là nguồn thu bền vững. Thu ngân sách không chỉ cho Hải Phòng mà thu còn có trách nhiệm cho ngân sách nhà nước vì Hải Phòng là địa bàn có số thu rất lớn, nếu hoàn thành kế hoạch thu, Hải Phòng sẽ hoàn thành được dự toán thu QH đã giao cho Chính phủ. Tăng cường công tác xây dựng, phát triển và quản lý đô thị theo quy hoạch. Quan tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; rà soát, chỉnh sửa và bổ sung kịp thời cơ chế, chính sách theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. Vừa qua, Hải Phòng đã có nhiều cách làm rất tốt, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và nhân dân trong việc thực hiện các dự án lớn về phát triển kinh tế và đặc biệt rất quan tâm đến các vấn đề xã hội nên tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đây là cách làm rất hiệu quả. Tôi mong rằng Hải Phòng tiếp tục có những cách làm sáng tạo và hiệu quả.

Thứ tư, TP tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn cũng như quyết định các vấn đề quan trọng của HĐND; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Chú trọng công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp; bảo đảm đúng quy trình, nội dung kỳ họp, xây dựng và thông qua các Nghị quyết. Sau khi Nghị quyết thông qua thì công tác triển khai thực hiện Nghị quyết cho kịp thời, hiệu quả và đi vào cuộc sống là quan trọng và được nhân dân, cử tri đồng tình, ủng hộ. Đồng thời, cần chú ý việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động thẩm tra, giám sát của các Ban, các Tổ Đại biểu của HĐND.

Thứ năm, Thường trực HĐND TP cần tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp với Ủy ban MTTQ, UBND và Đoàn ĐBQH TP để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ban Công tác đại biểu và các cơ quan của QH trong quá trình thực hiện hoạt động để tạo sự kết nối giữa Trung ương và địa phương, nâng cao chất lượng và hiệu quả  hoạt động…

Tôi đề nghị HĐND TP cần chuẩn bị nội dung cho kỳ họp sau, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh do HĐND bầu. UBTVQH sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc, có thể là Hội nghị trực tuyến, để quán triệt, triển khai, hướng dẫn chi tiết những nội dung, quy trình, quy định để HĐND các cấp thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ.

Thứ sáu, nắm chắc tình hình ở cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường công tác vận động quần chúng, để tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng và phát triển TP. Vừa rồi, Hải Phòng đã làm rất tốt công tác tình hình ở cơ sở, đi sát xuống dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nên TP Hải Phòng đã giữ vững được an ninh trật tự và tạo được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Tôi đề nghị Hải Phòng tiếp tục thực hiện phương châm này.

Thứ bảy, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đại biểu HĐND nhất là các đại biểu trẻ, đại biểu mới; chuẩn bị đào tạo nguồn đại biểu cho các khóa tiếp theo; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơ quan giúp việc của HĐND...

Thưa các quý vị đại biểu,

Chúng ta tin tưởng rằng, với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm cao, các vị đại biểu HĐND TP sẽ tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của TP, những chủ trương, biện pháp sát thực, bảo đảm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Thay mặt UBTVQH, một lần nữa xin chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP và mong rằng tất cả những sự nỗ lực của TP Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và thành tựu đạt được, thu được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, bền vững trong công cuộc xây dựng và phát triển của TP, xứng đáng với truyền thống của Thành phố Cảng anh hùng.
Nhân dịp này, một lần nữa tôi xin chúc toàn thể các vị đại biểu HĐND TP, các vị khách quý cùng toàn thể quý vị đại biểu và Nhân dân TP Hải phòng có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục thành công. Chúc Kỳ họp thứ 7 HĐND TP thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

_______________

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

Đông Bắc lược ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang