DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 18:08 | 21/02/2019 (GMT+7)
.

HĐND TP Cần Thơ, Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Giang, Thanh Hóa, Bình Phước khai mạc kỳ họp giữa năm

00:01 | 10/07/2018
Ngày 9.7, HĐND TP Cần Thơ, Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Giang, Thanh Hóa, Bình Phước đã khai mạc kỳ họp giữa năm.

+ TP Cần Thơ: Theo đánh giá tại Kỳ họp thứ 9, HĐND TP Khóa IX, 6 tháng đầu năm, tình hình KT - XH TP tiếp tục phát triển; Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 28.478,4 tỷ đồng, tăng 7,43% so với cùng kỳ. Tổng thu NSNN thực hiện 8.291,3 tỷ đồng, đạt 58,20% dự toán. Hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, đối ngoại được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tiếp cận, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu và liên kết tiêu thụ nội địa… 

Tuy nhiên, vốn đầu tư công còn hạn hẹp so với nhu cầu, giải ngân vốn đầu tư XDCB đạt thấp; thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách chuyển biến chậm; số vốn thu hút đầu tư mới ngoài ngân sách thấp hơn số vốn đã thu hồi; hoạt động logistics còn hạn chế, chưa phát huy vai trò trung tâm dịch vụ vùng…

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu cho rằng: 6 tháng cuối năm, toàn TP cần ổn định kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến rõ nét trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, đối ngoại; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, đất đai, xây dựng NTM; nâng cao hiệu quả, hiệu lực QLNN về tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, tránh thiên tai; tăng cường CCHC, tư pháp...

+ Bắc Giang: Phát biểu khai mạc tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa XVIII, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải nhấn mạnh, kỳ họp tập trung xem xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả 6 tháng qua theo tinh thần nghị quyết HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 4, cũng như nghị quyết HĐND tỉnh tại các kỳ họp trước. Đồng thời, HĐND tỉnh cần tập trung bàn để xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển mới, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt mức cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 13,3%. Đến hết tháng 6, có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, lũy kế toàn tỉnh có 72 xã về đích NTM, đạt tỷ lệ 35,4%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.140 triệu USD, tăng 6,5%; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 xếp hạng 30/63 tỉnh, thành phố. Cấp mới và điều chỉnh 118 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký quy đổi đạt 312 triệu USD, bằng 17,3% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch đạt 950 nghìn lượt, tăng 14,5%... Tuy nhiên, phát triển công nghiệp ngày càng phụ thuộc vào doanh nghiệp FDI. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế, nông nghiệp sạch gặp nhiều khó khăn. Công tác GPMB một số dự án lớn, nhất là giao thông, hạ tầng KCN, tiến độ chậm...

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT - XH năm 2018, 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển KT - XH năm 2018; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng NSNN, tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý chặt chẽ vốn đầu tư công; Tiếp tục phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm...

+ Ninh Bình: Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng đề nghị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, tích cực đóng góp ý kiến thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nội dung chương trình kỳ họp, đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND; UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành chuẩn bị ý kiến, giải trình làm rõ những nội dung chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ để đưa ra những cam kết và kế hoạch cụ thể thực hiện, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri.

6 tháng đầu năm tình hình KT - XH của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,45% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp phát triển khá; nông nghiệp được mùa, phong trào xây dựng NTM được đẩy mạnh. Thu NSNN đạt 5.188,9 tỷ đồng, tăng 56,4% so với cùng kỳ. Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm chỉ đạo thực hiện; văn hóa - xã hội có tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên… Tuy nhiên, việc chuyển đổi và phát triển các mô hình theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM còn chậm; công tác quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm còn bất cập; thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế; công tác QLNN về du lịch, đất đai, đầu tư XDCB ở một số địa phương chưa chặt chẽ; tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra ở nhiều nơi…

Để hoàn thành kế hoạch năm 2018, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tiếp tục phát triển công nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư những dự án sản xuất kinh doanh vào các khu, cụm công nghiệp; tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tích cực, chủ động tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; chủ động thực hiện cơ chế tạo nguồn, huy động nguồn và sử dụng dự phòng ngân sách theo đúng quy định; đẩy mạnh cải cách TTHC; nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức…

+ Hà Giang: Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quyết định các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN của tỉnh năm 2018. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình; đồng thời trên cơ sở điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị mình, tích cực tham gia, bổ sung hoàn chỉnh các nội dung báo cáo, tờ trình được trình tại kỳ họp có tính khả cao, đáp ứng mong đợi của cử tri và người dân...

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, KT - XH của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm ước đạt 7,04%; thu NSNN trên địa bàn ước đạt 829 tỷ đồng, đạt 38,4% kế hoạch năm. Sản xuất nông nghiệp đã đi vào chiều sâu theo chuỗi giá trị, phát triển hàng hóa theo nhu cầu thị trường. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM và giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm. Ngoài ra, công tác CCHC được triển khai tích cực. Tiến trình tinh gọn bộ máy được triển khai quyết liệt... Tuy nhiên, còn 5 chỉ tiêu đánh giá thường kỳ đạt dưới 50%, trong đó có 2 chỉ tiêu quan trọng là thu ngân sách và tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm so với cùng kỳ và đạt thấp so với kế hoạch; kết quả giải ngân một số nguồn vốn còn chậm. Lĩnh vực chăn nuôi chưa có kết nối giữa người chăn nuôi và doanh nghiệp...

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT - XH năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Triển khai hiệu quả Đề án phát triển nửa triệu con đại gia súc. Tăng cường các biện pháp khơi thông nguồn vốn tín dụng phát triển nông nghiệp hàng hóa, theo chuỗi giá trị; nghiên cứu đổi mới phương pháp, hình thức đào tạo nghề, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm theo nhu cầu của thị trường lao động. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động các trung tâm hành chính công trên địa bàn...

+ Thanh Hóa: Theo đánh giá của các đại biểu tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh, Khóa XVII, 6 tháng qua, kinh tế của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 8,85%. Thu NSNN ước đạt 7.169 tỷ đồng, bằng 32,8% dự toán năm và tăng 27,7% so với cùng kỳ; các chính sách an sinh xã hội, chế độ, chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân... Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng còn thấp, phụ thuộc chủ yếu vào vốn đầu tư, tài nguyên và lao động giản đơn, năng suất thấp. Sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn; thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục của nhiều dự án đầu tư trực tiếp và tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư một số dự án đầu tư công còn chậm; một số dự án có số dư tạm ứng lớn, kéo dài nhưng chậm hoàn ứng...

UBND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2018. Trong đó, tiếp tục đấu mối, làm việc với các doanh nghiệp có sản lượng 6 tháng đầu năm đạt thấp so với kế hoạch để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất cả năm; đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp có thuận lợi về thị trường để tăng sản lượng, bù đắp cho các sản phẩm không hoàn thành kế hoạch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh ATTP, đầu cơ, thu lợi bất chính.

+ Bình Phước: Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa IX, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng đạt 6,64%; tổng thu NSNN đạt 68% dự toán. Các chính sách về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương và Quyết định số 999 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, bước đầu tạo được chuyển biến, nâng cao nhận thức với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo, các cấp, ngành… Tuy nhiên, tiến độ thi công một số công trình trọng điểm chậm; giải ngân vốn đầu tư XDCB và vốn chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng ở vị trí rất thấp...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh tập trung nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm, quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng cả năm trên 7%; duy trì thường xuyên việc gặp gỡ và trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong triển khai thực hiện các dự án; tiếp tục chỉ đạo và giải quyết kịp thời, hiệu quả chính sách đền bù, GPMB để thực hiện dự án. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo, tăng cường các biện pháp thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu mới; triển khai hiệu quả các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế...

M. THƯ - N. ÁNH - D. ANH - T. HIẾU - V. LONG - H. MY
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang