DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 00:21 | 21/02/2019 (GMT+7)
.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Hai điểm nhấn quan trọng

08:09 | 05/07/2018
Được QH thông qua ngày 14.6.2018 với tỷ lệ 93,84% số đại biểu tán thành, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao đã sửa đổi, bổ sung 27 điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2006, bổ sung 2 điều mới, bãi bỏ một điều. Luật có hiệu lực từ ngày 1.1.2019.

Thúc đẩy xã hội hóa

Một trong những điểm nhấn trong lần sửa đổi này là Luật tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm khuyến khích, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động thể dục, thể thao; khắc phục vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong quản lý các hoạt động thể thao. Sửa đổi tên gọi của cơ quan quản lý nhà nước về thể dục, thể thao trong Luật 2006 để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Về những quy định chung, Luật bổ sung quy định về chính sách ưu tiên phát triển môn bơi, võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc (Điều 4), sửa đổi, bổ sung quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động thể thao.

Nhằm khuyến khích phát triển thể thao quần chúng, Luật bổ sung quy định về chính sách ưu đãi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, khai thác các công trình thể thao phục vụ hoạt động thể thao quần chúng; chính sách miễn, giảm giá vé, giá sử dụng dịch vụ luyện tập thể dục, thể thao tại các cơ sở thể thao theo quy định của Chính phủ cho trẻ em, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Điều 11). Luật cũng bổ sung các tiêu chí đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng, như số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; số gia đình thể thao; số cộng tác viên thể dục, thể thao; số câu lạc bộ thể thao; số công trình thể thao; số giải thể thao tổ chức hàng năm (Điều 12). Sửa đổi, bổ sung Điều 13 về thẩm quyền quyết định tổ chức giải thể thao quần chúng.

Liên quan đến giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 21 theo hướng: Nhà nước có chính sách dành đất đai, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường, bảo đảm đủ giáo viên, giảng viên thể dục thể thao cho các bậc học. Ưu tiên phát triển môn bơi, võ cổ truyền và các môn thể theo dân tộc. Quy định trách nhiệm cụ thể của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh; trách nhiệm phối hợp của cơ sở thể thao công lập với cơ sở giáo dục để sử dụng các công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 22, quy định việc tổ chức thực hiện chương trình môn học giáo dục thể chất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển môn bơi, võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 về thi đấu thể thao trong nhà trường, quy định nhà trường có trách nhiệm tổ chức thi đấu thể thao ít nhất một lần trong mỗi năm học. Nội dung, hình thức và các quy định về thi đấu thể thao phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của người học và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.


Các đại biểu biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Tăng ưu đãi cho vận động viên thành tích cao

Về thể thao thành tích cao, trong Luật Thể dục, thể thao năm 2006, quyền và nghĩa vụ của vận động viên thể thao thành tích cao chưa được phân chia rõ ràng và còn chung chung. Hiện nay, có một số ít vận động viên thể thao trong quá trình tập luyện và thi đấu thể thao không may bị tai nạn mất khả năng lao động, hoặc chết, nhưng bản thân và gia đình chưa được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước như các đối tượng chính sách, cuộc sống hết sức khó khăn, thiếu thốn. Nhận rõ bất cập này, Luật năm 2018 đã tập trung sửa đổi, bổ sung quyền và nghĩa vụ của vận động viên thành tích cao theo hướng phân định rõ giữa quyền và nghĩa vụ, tăng cường chính sách ưu đãi cho vận động viên trong trường hợp vận động viên đội tuyển quốc gia bị tai nạn trong khi tập luyện, thi đấu thể thao (Điều 32). Sửa đổi, bổ sung quyền và nghĩa vụ của huấn luyện viên thể thao thành tích cao theo hướng phân định rõ giữa quyền và nghĩa vụ (Điều 33)…

Về thể thao chuyên nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 49 về câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; Điều 50 về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và giao Chính phủ quy định chi tiết các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

Về cơ sở thể thao, Luật sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 54 về các loại hình hoạt động của cơ sở thể thao. Sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao và giao Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp (Điều 55). Sửa đổi, bổ sung quy định về hộ kinh doanh và các tổ chức khác kinh doanh hoạt động thể thao. Hộ kinh doanh và các tổ chức khác kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ (Điều 56).

Về nguồn lực, cụ thể là đất đai dành cho thể dục, thể thao, một trong những nội dung được nhiều ĐBQH quan tâm, thảo luận trước khi thông qua Luật, được sửa đổi, bổ sung theo hướng phù hợp với Luật Quy hoạch, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan. Đồng thời, quy định trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai dành cho thể dục, thể thao phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao. Trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất dành cho công trình thể dục, thể thao, cơ quan có thẩm quyền phải bố trí quỹ đất tương ứng để thay thế. Luật cũng bổ sung Điều 67a về đặt cược thể thao.

Luật Thể dục, thể thao được QH Khóa XI thông qua ngày 29.11.2006 và có hiệu lực từ ngày 1.7.2007. Tổng kết 10 năm thi hành cho thấy, Luật Thể dục, thể thao đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực. Một trong những kết quả nổi bật là đã thúc đẩy sự phát triển của thể thao Việt Nam. Tỷ lệ người tập thể dục, thể thao thường xuyên tăng, đạt gần 30% tổng số dân, tỷ lệ gia đình thể thao đạt hơn 21% tổng số hộ gia đình trên toàn quốc. Số lượng huy chương giành được tại các giải thể thao quốc tế chính thức tăng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam luôn nằm trong 3 nước đứng đầu các nước Đông Nam Á, một số vận động viên đạt trình độ hàng đầu châu Á và thế giới. Tuy nhiên, nội dung một số điều, khoản còn thiếu cụ thể, dẫn đến khó thi hành, một số quy định khác không còn phù hợp với tình hình thực tế.

Do vậy, việc xây dựng và ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao lần này là cần thiết, tạo hành lang pháp lý quan trọng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao nước nhà. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy thể dục, thể thao nước nhà phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất hơn nữa trong thời gian tới.

Anh Phương
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang