DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:35 | 26/03/2019 (GMT+7)
.
Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề

Đưa kiến nghị vào nghị quyết về kinh tế - xã hội

07:50 | 14/06/2018
Báo cáo giám sát chuyên đề không chỉ đánh giá mà còn phân tích nguyên nhân hạn chế, vướng mắc, từ đó đưa ra kiến nghị có tính khả thi cao. Qua giám sát chuyên đề, HĐND tỉnh Gia Lai đã xem xét, lựa chọn và đưa vào nghị quyết phát triển KT - XH hàng năm các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ để UBND tỉnh cùng các ngành, các cấp kịp thời điều chỉnh và đưa ra giải pháp, hoặc ban hành quyết định riêng để khắc phục hạn chế, vướng mắc.

Hiệu quả thiết thực

Kiên trì theo đuổi những vấn đề đặt ra sau giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức giám sát Việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau các đợt giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh năm 2016, 2017 trong tháng 3.2018. Hay việc Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 2 đợt giám sát Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát về công tác quản lý, bảo vệ rừng; công tác điều tra, truy tố xét xử các vụ án trong quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát Công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2016. Thông thường, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện, giải quyết các kiến nghị sau 1 năm ban hành kiến nghị giám sát.

Từ những giải pháp thiết thực, hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Gia Lai đã có chuyển biến tích cực, tập trung vào những vấn đề nóng, dư luận quan tâm, nhiều kiến nghị được “đeo bám”, yêu cầu cơ quan quản lý, cơ quan liên quan triển khai thực hiện. Minh chứng là Thường trực HĐND tỉnh sau khi hoàn thành giám sát Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, với thực tiễn đã nắm bắt, nội dung này được đưa thảo luận tại Kỳ họp và HĐND tỉnh đã biểu quyết không thông qua chỉ tiêu “20 xã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2017” theo báo cáo của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp. Vì tại thời điểm giám sát tháng 11.2017, hầu hết các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2017 chưa hoàn thiện các tiêu chí, không thể đạt vào cuối năm 2017. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh phân bổ, bảo đảm cân đối tối thiểu vốn đối ứng của ngân sách địa phương theo tỷ lệ 1:1 cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM theo quy định của Chính phủ.

Hay qua các kiến nghị sau giám sát Tình hình thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị: Khi thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất phải qua đấu thầu, chào hàng cạnh tranh… để giảm giá thành, khuyến khích chính quyền xã làm chủ đầu tư, sử dụng con giống, vật nuôi tương thích. Sau khi có kết luận giám sát, UBND tỉnh đã ban hành văn bản giao Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh kế hoạch cấp không mặt hàng chính sách, cấp kinh phí cho Ban Dân tộc tỉnh triển khai thực hiện cung ứng các mặt hàng chính sách theo đúng quy định của pháp luật.

HĐND tỉnh Gia Lai giám sát công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, sự nghiệp năm 2016 - 2017 tại Sở Nội vụ
Ảnh: Đinh Yến

Một vài dẫn chứng cụ thể nêu trên để khẳng định: Báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh không chỉ đánh giá tình hình thực hiện, kết quả đạt hoặc chưa đạt, mà còn phân tích nguyên nhân hạn chế, vướng mắc, từ đó đưa ra những kiến nghị có tính khả thi cao. Qua giám sát chuyên đề, HĐND tỉnh Gia Lai đã xem xét, lựa chọn và đưa vào nghị quyết phát triển KT - XH hàng năm về các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ để UBND tỉnh cùng các ngành, các cấp kịp thời điều chỉnh và đưa ra giải pháp hoặc ban hành quyết định riêng để khắc phục hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. UBND tỉnh, các huyện, thành phố, cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh cũng đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, thậm chí điều chỉnh, thay đổi mục tiêu, nhiệm vụ cho phù hợp. Thực tế đã minh chứng, nếu các cuộc giám sát chuyên đề được tổ chức bài bản, chất lượng sẽ mang lại hiệu quả thiết thực không những trong chỉ đạo, điều hành mà còn rất hữu ích trong việc hoạch định, ban hành chủ trương, chính sách.

Kiên trì theo đuổi vấn đề giám sát

Trong khi điều kiện về nguồn lực có hạn, để đạt hiệu quả, số lượng cuộc giám sát nên từ 3 - 4 đợt/năm đối với Ban HĐND, từ 2 - 3 đợt/năm đối với Thường trực HĐND, 1 - 2 đợt/năm đối với HĐND. Khi thành lập đoàn giám sát, phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo lĩnh vực chuyên môn có trách nhiệm nghiên cứu trước và sâu nội dung giám sát. Đồng thời, cung cấp cho các thành viên đầy đủ văn bản liên quan để nghiên cứu trước. Ngoài Thường trực, các Ban HĐND, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, trong những trường hợp cần thiết, mời thêm chuyên gia để bảo đảm luận cứ khoa học khi kết luận giám sát (nhất là đối với các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, tài chính…). Thông thường, các đợt giám sát của Thường trực và HĐND tỉnh Gia Lai đều mời đại diện lãnh đạo cơ quan chuyên môn tham gia; đồng thời mời Báo và Đài PTTH tỉnh tham dự, góp phần tăng hiệu quả hoạt động giám sát.

Báo cáo kết quả giám sát chất lượng phải đánh giá đúng tình hình, rõ ràng, cụ thể, đặc biệt phải chỉ rõ tồn tại, hạn chế của đối tượng chịu giám sát hoặc những bất cập trong chính sách, “nói có sách, mách có chứng”; từ đó đưa ra kết luận, kiến nghị xác đáng. Muốn vậy, phải có kỹ năng tổng hợp, xây dựng và thông qua báo cáo kết quả giám sát. Trên cơ sở nhận xét, đánh giá, đoàn giám sát phải lựa chọn vấn đề sẽ kiến nghị trên cơ sở “tồn tại nào, kiến nghị nấy”, kiến nghị đến đâu, đối tượng nào có trách nhiệm tiếp thu, giải quyết các kiến nghị đó, vấn đề quan trọng cần thiết ban hành nghị quyết giám sát của HĐND tại kỳ họp HĐND.

Thực tế đã có không ít ý kiến, kiến nghị xác đáng của đoàn giám sát nhưng không được cơ quan tiếp thu nghiêm túc, do vậy không triển khai thực hiện đầy đủ. Điều này làm giảm hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát. Vì vậy, với vai trò, vị trí và quyền hạn được giao, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND phải kiên trì theo đuổi vấn đề giám sát, tích cực đôn đốc bằng văn bản để bảo đảm những kiến nghị, giải pháp đưa ra được thực thi.

Nguyễn Trung Kiên - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang