DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 11:20 | 21/05/2019 (GMT+7)
.
Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề

Trực tiếp đối thoại với người dân

08:54 | 13/06/2018
Trước khi giám sát, có thể tiến hành khảo sát để nắm bắt rõ hơn nội dung, bố trí thời gian thỏa đáng làm việc trực tiếp và đối thoại với người dân, các đối tượng được thụ hưởng chính sách. Những thông tin, số liệu thu thập được qua khảo sát phản ánh trung thực hoạt động của đối tượng chịu sự giám sát; những bất cập, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, ngành, lĩnh vực được giám sát, làm căn cứ đề xuất giải pháp phù hợp.

Lựa chọn thời gian giám sát trực tiếp

 Theo quy định, chương trình giám sát hàng năm của HĐND được quyết định tại kỳ họp giữa năm trước; chương trình giám sát của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu được quyết định vào cuối năm trước. Tuy nhiên, ngoài các nội dung giám sát theo chương trình, cần dành thời lượng nhất định để thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề đột xuất, phát sinh theo yêu cầu thực tế.

Thực tế, thời gian dành cho hoạt động giám sát của HĐND không nhiều, trong khi đó hoạt động của chính quyền các cấp có rất nhiều nội dung, việc giám sát tất cả là điều không thể và không hiệu quả. Vì vậy, phải lựa chọn nội dung giám sát vừa bao quát, vừa có trọng tâm, trọng điểm, đúng, trúng, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, mong muốn của cử tri. Việc xác định nội dung giám sát được khai thác từ nhiều kênh, nguồn thông tin, cụ thể:  Từ các nghị quyết của HĐND cùng cấp đã ban hành; tổng hợp thông tin từ các báo cáo của UBND, các sở, ban, ngành; tập hợp thông tin qua công tác tiếp dân, tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tập hợp và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, cử tri qua TXCT; tiếp nhận thông tin từ báo cáo, kiến nghị của MTTQ…

Việc chuẩn bị tài liệu có vai trò quan trọng, quyết định chất lượng giám sát. Đề cương giám sát phải đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của đơn vị chịu sự giám sát; phải xây dựng đề cương chi tiết, rõ ý muốn báo cáo, yêu cầu có số liệu minh chứng kèm theo và theo bố cục hợp lý (thực trạng, đánh giá hạn chế, nguyên nhân, giải pháp, đề xuất, kiến nghị). Thu thập thông tin và học tập kinh nghiệm hay của các xã, huyện, tỉnh khác. Trước khi ban hành quyết định giám sát, cần tính toán lựa chọn địa điểm, thời gian đến giám sát trực tiếp tại cơ sở phù hợp. Tránh thời gian địa phương đang tập trung cao điểm cho công tác chuyên môn nhưng cũng cần bảo đảm tính thời sự của vấn đề.

Để nâng cao chất lượng giám sát, quyết định giám sát nên gửi đến các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và các thành phần tham gia trước 20 - 25 ngày để các đơn vị có thời gian chuẩn bị tốt báo cáo và các thành viên đoàn giám sát có thời gian nghiên cứu sâu nội dung. Đề nghị báo cáo gửi về trước thời điểm giám sát ít nhất 3 ngày để đoàn nghiên cứu; nếu báo cáo chưa đầy đủ nội dung theo yêu cầu, đoàn giám sát phải thông báo trước cho đơn vị chịu sự giám sát, đề nghị báo cáo bổ sung tại buổi giám sát.


Đoàn giám sát HĐND tỉnh Đồng Nai làm việc với UBND TP Biên Hòa về thực hiện pháp luật tố tụng khi tham gia các vụ án hành chính tại thành phố
Ảnh: Thanh Hải

Đối thoại với đối tượng được thụ hưởng

Đoàn giám sát phải bố trí thành viên tham gia phù hợp với nội dung giám sát, là những người hiểu sâu vấn đề, tránh tổ chức đoàn giám sát quá đông, gây lãng phí phương tiện, thời gian, làm khó cơ quan, tổ chức được giám sát. Đối với nội dung giám sát liên quan đến nhiều lĩnh vực, mời thêm Thường trực và các ban HĐND khác cùng tham gia.

Trước khi giám sát, có thể tiến hành khảo sát một số địa điểm để nắm bắt rõ hơn nội dung cần giám sát, bố trí thời gian thỏa đáng làm việc trực tiếp và đối thoại với người dân, đối tượng được thụ hưởng chính sách. Những thông tin, số liệu thu thập được trong quá trình khảo sát phản ánh trung thực hoạt động của đối tượng chịu sự giám sát; những bất cập, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, ngành, lĩnh vực được giám sát, làm căn cứ đề xuất giải pháp phù hợp.

Tại buổi giám sát, do thành viên đoàn giám sát đã nắm vững các nội dung cần giám sát, nên việc báo cáo của các đơn vị đề nghị tóm tắt (từ 20 - 40 phút) để dành thời gian cho thành viên đoàn trao đổi. Từng thành viên đoàn chuẩn bị kỹ nội dung cần hỏi, rõ ý và có phương pháp tiếp tục hỏi để nắm được những thông tin cần thiết (mỗi thành viên chỉ trình bày 5 - 10 phút). Cần làm rõ các hạn chế, nguyên nhân, kiến nghị của đơn vị chịu sự giám sát (thẩm quyền của cấp nào).

Rõ thời gian thực hiện kiến nghị

Các kết luận, kiến nghị giám sát phải bảo đảm chuẩn xác, đúng pháp luật, chỉ rõ tồn tại, hạn chế của đối tượng chịu giám sát hoặc bất cập trong chính sách; nội dung kiến nghị cụ thể, đúng phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của đối tượng chịu giám sát; cần đưa ra những kiến nghị có thể định lượng, đánh giá, so sánh được hiệu quả trước và sau giám sát. Kiến nghị phải phù hợp với điều kiện thực tế, đề xuất hướng giải quyết khả thi, xác định đúng các nội dung cần kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền, tránh chung chung, gây khó khăn cho cơ quan chấp hành trong quá trình thực hiện cũng như theo dõi thực hiện kiến nghị sau giám sát. Bên cạnh đó, cần ghi rõ thời gian yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện kiến nghị và báo cáo kết quả cho đoàn giám sát.

Những kiến nghị sau giám sát phải được tổng hợp, tích cực đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện bằng nhiều hình thức: Gặp gỡ người đứng đầu các đơn vị chịu sự giám sát để nhắc nhở; gửi công văn đôn đốc, yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện; tái giám sát các kiến nghị quan trọng nhưng chậm được thực hiện. Đặc biệt, đối với kiến nghị về các vấn đề quan trọng, bức thiết chưa được giải quyết đúng thời gian quy định hoặc giải quyết chưa dứt điểm, các ban HĐND nên đưa vào báo cáo thẩm tra hoặc đưa ra chất vấn tại kỳ họp HĐND, bảo đảm các kiến nghị sau giám sát phải được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đồng Nai
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang