DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 00:41 | 25/05/2019 (GMT+7)
.

Xây dựng nền hành chính phục vụ

08:47 | 11/06/2018
Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân nhân việc tỉnh Yên Bái ra mắt Trung tâm phục vụ hành chính công, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ĐỖ ĐỨC DUY chia sẻ: Trong điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công (Trung tâm) là một bước đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của tỉnh Yên Bái.

795 thủ tục hành chính được đưa vào Trung tâm

- Trung ương xác định, cùng với kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực, cải cách hành chính là một trong 3 khâu đột phá triển lược của đất nước. Yên Bái đã cổ vũ tinh thần trên như thế nào, thưa ông?


“Sau nhiều tháng chuẩn bị, với sự cố gắng, nỗ lực, kiên trì, bền bỉ của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng lòng, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND ngay từ những ngày đầu, đến nay, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái đã chính thức đi vào hoạt động. Qua đó, đã góp phần tích cực vào việc giải quyết mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân và các doanh nghiệp. Đúng với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phát triển - lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan chính quyền các cấp”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ĐỖ ĐỨC DUY

- Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, trong suốt chặng đường đổi mới vừa qua, nhiều thế hệ lãnh đạo của tỉnh Yên Bái đã luôn bám sát, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát sao những định hướng, quan điểm, chủ trương, đường lối của Trung ương để chủ động triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; nỗ lực trong điều hành, cải tiến phương pháp làm việc sâu sát lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp và người dân, xóa bỏ dần những rào cản về thủ tục và thái độ gây cản trở, nhũng nhiễu, phiền hà; gắn kết chính quyền với nhân dân, cùng chung tay xây dựng, phát triển quê hương Yên Bái giàu, đẹp. Những nỗ lực không ngừng cải thiện chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái đã bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực, khả quan, đột phá thẳng vào những vấn đề cụ thể, thiết thực; không hô hào khẩu hiệu chung chung, nói đi đôi với làm, xây dựng chính quyền vì dân hành động và có sức lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác CCHC nói chung, cải cách TTHC nói riêng của tỉnh Yên Bái vẫn còn nhiều hạn chế, là một khâu yếu trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để khắc phục tồn tại, hạn chế đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương và sự chia sẻ kinh nghiệm của các tỉnh bạn (Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Giang), UBND tỉnh đã quyết định thành lập và đưa Trung tâm phục vụ hành chính công chính thức đi vào hoạt động từ ngày 8.6.2018.

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái sẽ hoạt động như thế nào và có khoảng bao nhiêu thủ tục hành chính được triển khai tại đây, thưa ông?

- Trung tâm sẽ là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho tổ chức, cá nhân. Qua rà soát, bước đầu UBND tỉnh quyết định đưa 795/1.200 (đạt 66,3%) TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn vào thực hiện tại Trung tâm. Đây là nhóm các TTHC cơ bản trên các lĩnh vực có tần suất giao dịch lớn mà các cơ quan thường xuyên phải giải quyết để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Có thể nói, trong điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, việc thành lập Trung tâm là một bước đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong nỗ lực CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đồng thời, cũng để cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phát triển, với nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan chính quyền các cấp.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy nghe Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công giới thiệu quy trình tra cứu tại Trung tâm phục vụ hành chính công

90% thủ tục hành chính được triển khai cuối năm 2018

- Được biết, Yên Bái là địa phương đầu tiên triển khai thành công Nghị quyết 61/CP-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Yên Bái có gặp khó khăn gì không?

- Như tôi đã chia sẻ, trong điều kiện kinh tế, xã hội của Yên Bái còn nhiều khó khăn, việc thành lập Trung tâm là một bước đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Bởi vậy, trong suốt quá trình chuẩn bị, tôi đã nhiều lần chia sẻ với anh em cán bộ, chuyên viên, người lao động rằng, mọi người phải nhận thức rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng “nền hành chính phục vụ”. Chúng ta nhất định phải thay đổi tư duy từ “mệnh lệnh hành chính” sang “hướng dẫn, phục vụ”. UBND tỉnh yêu cầu tất cả sở, ngành phải xác định rõ công tác CCHC thật sự là một khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp; là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các cấp ủy trong lãnh đạo chỉ đạo; coi kết quả CCHC ở ngành mình, cấp mình là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, mỗi cán bộ từ các sở, ngành về Trung tâm hơn ai hết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện thái độ lịch sự, thân thiện, chu đáo, tác phong chuyên nghiệp trong quá trình thực thi nhiệm vụ; thường xuyên trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý công việc, thực hiện tốt phương châm “Chuyên nghiệp, tận tình, chính xác, đúng hẹn”. Sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; chịu trách nhiệm giải trình với cơ quan có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân theo quy định. Chủ động đề xuất các giải pháp để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm trong giải quyết TTHC.

Trong thời gian tới, Yên Bái sẽ tập trung triển khai Đề án thành lập và sớm đưa vào hoạt động Bộ phận một cửa giải quyết TTHC ở cấp huyện, kết nối liên thông với Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Tiếp tục rà soát, đưa các TTHC còn lại vào thực hiện tại Trung tâm. Phấn đấu đến cuối năm 2018 sẽ đưa hầu hết TTHC vào giải quyết tại Trung tâm (khoảng 90% TTHC). Tiếp tục nghiên cứu, hiện đại hóa hoạt động của Trung tâm trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm dịch vụ công để giải quyết các TTHC trực tuyến cho tổ chức, cá nhân đạt mức độ 3, mức độ 4.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

CHÍ TUẤN - LÊ TÙNG thực hiện
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang