DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 00:41 | 25/05/2019 (GMT+7)
.
Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề

Tích hợp các đoàn giám sát

08:41 | 11/06/2018
Việc tích hợp hoạt động giám sát chuyên đề của các đoàn giám sát HĐND, Thường trực và các ban HĐND tỉnh Kon Tum đã góp phần thực hiện tốt hơn chủ trương cải cách hành chính (CCHC) và tiết kiệm chi phí, được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ủng hộ và đánh giá tốt. Trong năm 2017, HĐND tỉnh đã tiết kiệm được khoảng 50% kinh phí phục vụ giám sát so với việc tổ chức các đoàn giám sát riêng lẻ như các năm trước đây; đồng thời giảm được rất nhiều số lần làm việc trực tiếp tại các địa phương. Chất lượng và hiệu quả giám sát được nâng lên.

Khó tránh phiền hà, tốn kém cho cơ sở

Nhờ tích hợp các đoàn giám sát chuyên đề, thành viên các đoàn giám sát của HĐND, Thường trực và lãnh đạo các ban HĐND tỉnh có thể tham gia đầy đủ các chuyên đề giám sát của các cơ quan của HĐND tỉnh trong năm, từ đó, nắm bắt kịp thời, đầy đủ hơn thông tin phục vụ cho công tác thẩm tra và tham gia quyết định. Công tác phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các ban của HĐND tỉnh khi giám sát những vấn đề liên quan được kịp thời, chặt chẽ hơn. Chất lượng và hiệu quả giám sát được nâng lên.

Theo quy định, mỗi chuyên đề giám sát của HĐND đều thành lập đoàn riêng; từng đoàn sẽ làm việc trực tiếp, độc lập với đối tượng chịu sự giám sát. Phương thức giám sát truyền thống này có nhiều ưu điểm (từng đoàn giám sát chủ động lựa chọn địa điểm, địa bàn, lịch trình giám sát; thời gian tổ chức giám sát thực tế không bị không chế...), nhưng cũng còn những hạn chế cần được xem xét thêm.

Cụ thể, đối tượng giám sát chủ yếu là UBND và cơ quan hành chính nhà nước các cấp. HĐND các tỉnh Tây Nguyên đều thành lập 4 ban. Trừ Ban Pháp chế có chuyên đề giám sát tương đối độc lập, nếu 1 năm mỗi cơ quan: HĐND, Thường trực và 3 ban còn lại của HĐND chỉ tổ chức giám sát 2 chuyên đề (tương đương 10 chuyên đề/năm) và chỉ giám sát trực tiếp tại 50% số đơn vị hành chính trực thuộc thì theo quy định: UBND cấp xã sẽ phải làm việc với các đoàn giám sát của HĐND tỉnh 10 lần/năm; UBND cấp huyện và cấp tỉnh sẽ phải làm việc 20 lần/năm (cho 10 chuyên đề). Với mật độ làm việc 1 đến gần 2 lần/1 tháng tại UBND các cấp chỉ riêng với giám sát chuyên đề của các cơ quan HĐND sẽ gây phiền hà, tốn kém cho cơ sở và cho bản thân HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, đa số các đại biểu trong Thường trực HĐND tỉnh sẽ không tham gia được đầy đủ hoạt động của các đoàn giám sát của các ban HĐND tỉnh. Do đó, sẽ thiếu các thông tin thực tế khi đánh giá chất lượng, hiệu quả và xem xét kết quả giám sát của các ban HĐND tỉnh theo quy định.

Mặt khác, đa số chuyên đề giám sát có nội dung tổng hợp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong Thường trực HĐND tỉnh, nhất là đối với lãnh đạo các ban. Nếu tổ chức thành đoàn giám sát riêng của từng ban thì lãnh đạo các Ban khác sẽ ít tham gia nên công tác phối hợp, bổ sung cho nhau sẽ không được thực hiện, hiệu quả giám sát vì thế sẽ bị giảm đi.


HĐND tỉnh Kon Tum giám sát việc thực hiện  các chuyên đề tại huyện Ngọc Hồi 
Ảnh: Cầm Kỳ

Tăng cường phối hợp, hỗ trợ

Nhằm khắc phục một bước những hạn chế nói trên, Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum đã nghiên cứu và thực hiện giải pháp: Tích hợp hoạt động giám sát của các đoàn giám sát HĐND, Thường trực và các ban của HĐND tỉnh (đoàn giám sát của các cơ quan HĐND tỉnh) trong cùng một thời gian, vào cùng một địa điểm.

Cụ thể, về nguyên tắc giám sát, Thường trực HĐND tỉnh xác định 3 nguyên tắc chủ yếu sau đây: (1) Hạn chế giám sát trực tiếp tại các địa phương, đơn vị vào các tháng 6, 7, 11 và 12 hàng năm (để các địa phương, đơn vị tập trung cho chỉ đạo sản xuất, sơ kết 6 tháng, tổng kết 1 năm và tổ chức TXCT trước các kỳ họp HĐND) trừ nhiệm vụ đột xuất hoặc có yêu cầu của cấp trên; (2) Kết hợp các cuộc giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực và các ban HĐND tỉnh trên cùng một địa bàn, trong cùng một thời gian, hạn chế giám sát đơn lẻ; (3). Trong 6 tháng (đầu năm và cuối năm) mỗi huyện, thành phố có tối đa 2 cuộc giám sát của HĐND, Thường trực và các ban HĐND tỉnh (trừ trường hợp đột xuất).

Về tổ chức giám sát: Đối với cấp huyện, trong cùng một thời gian (khoảng 2 ngày liên tiếp). Đoàn giám sát của các cơ quan của HĐND tỉnh sẽ có: 1 ngày làm việc với 2 xã có tính đại diện cao nhất liên quan đến chuyên đề giám sát (mỗi xã làm việc 1 buổi). Khi làm việc với UBND cấp xã, Trưởng hoặc Phó Trưởng Đoàn giám sát của các cơ quan của HĐND tỉnh sẽ trực tiếp làm việc để nghe lãnh đạo UBND xã báo cáo (cùng tham dự có đại diện Đảng ủy, ủy ban, mặt trận, đoàn thể và ban, ngành của xã); Trưởng đoàn (hoặc Phó Trưởng đoàn) và một nửa số chuyên viên giúp việc còn lại của đoàn giám sát sẽ đi nắm bắt tình hình thực tế cùng với 1 lãnh đạo của xã (ra thực địa, gặp gỡ hộ dân…).

Một ngày làm việc với UBND huyện và các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện. Trong đó, buổi sáng, theo chuyên đề giám sát của mình, đoàn giám sát của từng cơ quan của HĐND sẽ làm việc riêng với phòng, ban tương ứng của UBND huyện. Trường hợp nhiều chuyên đề liên quan đến 1 phòng thì một số đoàn có thể làm việc chung. Buổi chiều, đoàn giám sát của các cơ quan của HĐND tỉnh sẽ làm việc chung với UBND huyện, các phòng, ban và UBND các xã đã giám sát trước đó để nghe UBND huyện báo cáo tổng hợp các chuyên đề (không quá 45 phút); các xã, các phòng ban báo cáo bổ sung; sau đó các thành phần dự làm việc trao đổi, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau (có huyện mời tất cả các xã và các phòng, ban của huyện cùng dự làm việc để rút kinh nghiệm chung). Cuối buổi làm việc, Trưởng các đoàn giám sát của các cơ quan của HĐND tỉnh sẽ tóm tắt kết luận bước đầu về chuyên đề của mình.

Đối với cấp tỉnh, căn cứ vào chuyên đề giám sát của mình, từng cơ quan của HĐND sẽ làm việc với sở, ban, ngành tương ứng (mỗi cơ quan 1 buổi), không làm việc với UBND tỉnh như quy định. Sau đó (khoảng 7 ngày làm việc), các đoàn giám sát tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát hoặc kết luận giám sát để làm việc chung 1 buổi với UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các sở ngành đã giám sát trực tiếp trước đó như đối với cấp huyện (có đợt giám sát UBND tỉnh mời UBND tất các huyện, thành phố về dự để nghe, rút kinh nghiệm).

Tại buổi làm việc chung này: Đại diện UBND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp các chuyên đề phục vụ giám sát (thời gian tối đa 60 phút), có thể báo cáo bổ sung những vấn đề mới, phát sinh sau khi đã gửi báo cáo; Trưởng các đoàn giám sát của các cơ quan của HĐND tỉnh sẽ trình bày dự thảo báo cáo kết quả hoặc kết luận giám sát về chuyên đề của mình. Sau khi trao đổi, thảo luận, thống nhất báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo kết quả (kết luận) giám sát của từng đoàn giám sát, nhất là những vấn đề còn ý kiến khác nhau, đại diện UBND và đại diện HĐND sẽ phát biểu kết thúc đợt giám sát.

Kring Ba -Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang