DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 22:18 | 16/12/2018 (GMT+7)
.

Cao Bằng: Đẩy mạnh quản lý, khai thác thiết chế văn hóa cơ sở

22:50 | 10/06/2018
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước tại Sở VH, TT - DL. Theo báo cáo, hàng năm Sở đã phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành kiểm tra thiết chế văn hóa cơ sở, văn hóa phẩm độc hại; tăng cường đưa văn hóa thông tin về cơ sở; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, cổ động, biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; phát hành ấn phẩm quảng bá về du lịch Cao Bằng. Công tác bảo tồn giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được quan tâm, toàn tỉnh có 214 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 90 di tích được xếp hạng...

Ghi nhận những kết quả đơn vị đã đạt được thời gian qua, Đoàn giám sát đề nghị Sở rà soát các văn bản đã tham mưu cho UBND tỉnh, bộ, ngành về phát triển văn hóa; tham mưu ban hành văn bản mới hoặc điều chỉnh, bổ sung, cần xác định mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 33; đẩy mạnh quản lý, khai thác các thiết chế văn hóa tại cơ sở; huy động nguồn lực XHH đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

TUYẾT NHUNG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang