DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 12:12 | 22/10/2019 (GMT+7)
.
Đổi mới hoạt động giám sát chuyên đề

Tạo chuyển biến rõ nét

08:53 | 10/06/2018
Huy động sự tham gia của nhiều cơ quan để tập hợp, chọn lựa nội dung giám sát thiết thực, khả thi; đẩy mạnh phối hợp nhằm thu thập nhiều thông tin nhất; ban hành nghị quyết, tạo cơ sở triển khai và giám sát kết quả thực hiện kết luận giám sát… Những điểm nhấn này đã giúp hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Quảng Nam từ đầu nhiệm kỳ đến nay mang lại nhiều chuyển biến rõ nét.

Thiết thực và khả thi

Sau khi HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành nghị quyết về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác khai thác và phát triển quỹ đất, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp chuyên đề giao nhiệm vụ cho các ngành liên quan tham mưu xây dựng cơ chế kiểm soát việc quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất trên địa bàn, đặc biệt là cơ chế tài chính phù hợp để đầu tư trở lại phát huy nguồn lực đất đai. Đối với chuyên đề giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đối với người lao động tại một số doanh nghiệp, UBND tỉnh ban hành văn bản xử lý một số doanh nghiệp cố tình chây ì, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, quy định thời gian thực hiện cụ thể và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo luật định.

Khi xây dựng chương trình giám sát hàng năm, thành phần lấy đề nghị, kiến nghị giám sát ngoài quy định của Luật Hoạt động giám sát còn có các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, nhằm huy động sự tham gia của nhiều cơ quan để tập hợp, chọn lựa nội dung giám sát thiết thực, khả thi nhất; tránh chồng chéo về nội dung giữa các cơ quan có chức năng giám sát. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam rất coi trọng và phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo cũng như thành viên các ban HĐND tỉnh, tạo tính chủ động, độc lập trong xây dựng chương trình giám sát, lượng hóa khả năng thực hiện việc giám sát về sau. Bởi, một vấn đề được đề nghị giám sát đôi khi rất hay, thiết thực, song cần định lượng khả năng thực hiện để không phải làm theo kiểu qua loa đại khái hay bị hụt hơi. Như vậy, vấn đề giám sát không chỉ thiết thực mà còn phải khả thi để có được hiệu quả giám sát cao nhất.

Từ cách làm và cơ sở xây dựng chương trình giám sát như trên, HĐND tỉnh Quảng Nam đã lựa chọn và giám sát nhiều nội dung được đông đảo cử tri và dư luận quan tâm như: Việc đầu tư, xây dựng khu tái định cư cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thực hiện chính, sách pháp luật về BHXH, BHYT đối với người lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn; việc trồng rừng thay thế tại các dự án thủy điện...


HĐND tỉnh Quảng Nam giám sát việc lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với một số dự án quy mô lớn giai đoạn 2015-2017 
Ảnh: T. Thủy

Tạo chủ động, tăng phối hợp

Thời điểm giám sát được xây dựng dựa trên chính đặc điểm của nội dung giám sát, như giám sát việc thực hiện nhiệm vụ năm học tránh rơi vào thời điểm nghỉ hè. Yếu tố thời tiết và địa hình cũng rất cần được cân nhắc khi lựa chọn thời điểm giám sát. Do vậy, giám sát các nội dung liên quan đến địa bàn miền núi và giám sát việc quản lý, khai thác, sử dụng mỏ khoáng sản cát thì thực hiện vào mùa khô. Trong nhiều trường hợp, có nhiều nội dung giám sát khác nhau nhưng bắt buộc phải chọn cùng một chủ thể để giám sát thì thời điểm giữa các lần giám sát cần cách xa nhau để không gây khó khăn, bị động cho chủ thể được giám sát.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp có vai trò rất quan trọng, nhằm thu thập nhiều thông tin nhất từ các thành phần tham gia, bảo đảm hoạt động giám sát diễn ra thuận lợi, không bị chồng chéo, trùng lặp về thời gian, nội dung, đối tượng giám sát. Đặc biệt, MTTQ đã tham gia phối hợp xuyên suốt với các đoàn giám sát của HĐND tỉnh. Khi xem xét ban hành các cơ chế, chính sách quan trọng, đặc thù của tỉnh, MTTQ đã có các báo cáo phản biện và tác động của chính sách tại diễn đàn kỳ họp, giúp HĐND tỉnh có thêm cơ sở trước khi xem xét quyết định, như: Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững; Chương trình tổng thể phát triển miền núi gắn với thực hiện một số chương trình, dự án lớn trên địa bàn các huyện miền núi...

Đề xuất giải pháp

Để báo cáo giám sát có chất lượng, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các Ban được giao chủ trì tham mưu giám sát tập trung nghiên cứu, soạn thảo. Vì vậy, tất cả thành viên của Ban được giao nhiệm vụ chủ trì, thành viên đoàn giám sát, lãnh đạo các ban và Thường trực HĐND tỉnh đều tham gia cuộc họp thông qua báo cáo kết quả giám sát. Đối với các nội dung giám sát rộng, có chuyên môn sâu, Thường trực HĐND tỉnh mời một số đại biểu HĐND tỉnh có chuyên môn trên lĩnh vực tham gia đoàn giám sát và góp ý, sau đó lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi ban hành.

Khi xây dựng báo cáo giám sát, các đoàn giám sát chuyên đề của HĐND luôn chú trọng bảo đảm: Nêu rõ kết quả, hạn chế; xác định nguyên nhân của vấn đề; đề xuất giải pháp khả thi. Ví dụ như, báo cáo giám sát của HĐND tỉnh về đầu tư xây dựng các khu tái định cư cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất, bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, Đoàn giám sát đã chỉ ra những hạn chế trong quá trình xây dựng khu tái định cư như: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầu tư, khớp nối không đồng bộ, nhiều nơi chưa có nước sinh hoạt, thiết chế sinh hoạt cộng đồng, chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp.

“Nghị quyết hóa” nội dung giám sát

 Điểm đáng lưu ý là tất cả kiến nghị trong báo cáo giám sát chuyên đề đều được HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành nghị quyết. Trước tiên, các báo cáo giám sát chuyên đề đều được ưu tiên trình bày trực tiếp tại kỳ họp, nhất là các phiên họp có truyền hình trực tiếp. Lãnh đạo Thường trực và các ban của HĐND tỉnh phát biểu làm sâu sắc thêm nội dung, kết quả giám sát chuyên đề; tại phiên chất vấn, thảo luận chung đều có đại biểu nêu thêm câu hỏi đối với UBND tỉnh và các ngành liên quan đến báo cáo giám sát. Do vậy, các báo cáo giám sát chuyên đề được quan tâm thảo luận thấu đáo.

Khi đã rõ vấn đề, trách nhiệm, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo phải “nghị quyết hóa” nội dung giám sát chuyên đề theo hai hướng: Ban hành nghị quyết chuyên đề thực hiện kết quả giám sát của HĐND tỉnh; lựa chọn và đưa vào nghị quyết năm, 6 tháng về nhiệm vụ phát triển KT - XH các kiến nghị trong giám sát chuyên đề. Việc làm này nhằm tăng tính pháp lý, tạo cơ sở để triển khai thực hiện và giám sát kết quả thực hiện kết luận giám sát. 

NGUYÊN BÌNH
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang