DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 18:34 | 21/01/2019 (GMT+7)
.
Nâng cao chất lượng kỳ họp Hội Đồng Nhân Dân

Bài 1: Chú trọng ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp

08:27 | 14/05/2018
Tổ chức nhiều cuộc TXCT chuyên đề lấy ý kiến góp ý của các đối tượng chịu tác động trực tiếp trước khi các đề án, chính sách được ban hành; đổi mới nội dung chất vấn theo nhóm, lĩnh vực, không nêu nội dung câu hỏi trước; tổ chức thảo luận Tổ trước kỳ họp và gắn với địa phương nơi các đại biểu được bầu cử… Những đổi mới này đã góp phần thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Kỳ họp là hoạt động chủ yếu của HĐND, việc nâng cao chất lượng kỳ họp có ý nghĩa quan trọng và có vai trò quyết định đến hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Đây là một trong những nội dung trọng tâm luôn được Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh quan tâm và tập trung chỉ đạo. Từ nhiệm kỳ Khóa XVI, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kỳ họp của HĐND tỉnh với các nội dung: Đổi mới hoạt động TXCT; công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp; hoạt động giám sát tại kỳ họp; hoạt động thảo luận, chỉnh lý, thông qua nghị quyết của kỳ họp và công tác bảo đảm phục vụ kỳ họp…

Sau 4 năm thực hiện, chất lượng, hiệu quả của các kỳ họp HĐND tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Điểm rõ nét nhất là công tác TXCT được bố trí đến tận các địa bàn khu dân cư thôn, tổ dân phố; số lượng các điểm tiếp xúc nhiều hơn. Sau hội nghị TXCT, các tổ đại biểu đã bố trí thời gian làm việc với lãnh đạo huyện, thành phố, thị xã để thống nhất nội dung các ý kiến, kiến nghị của cử tri và lựa chọn nội dung chất vấn gửi đến Thường trực HĐND tỉnh. Công tác phối hợp trong hoạt động thẩm tra giữa các Ban HĐND tỉnh với các cơ quan tham mưu của UBND tỉnh được bảo đảm…


Phiên họp thứ 19 của Thường trực HĐND tỉnh nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung dự kiến trình ban hành nghị quyết chuyên đề tại kỳ họp giữa năm 2018

Nhiều cuộc TXCT chuyên đề

Kế thừa tinh thần đổi mới, bước sang nhiệm kỳ Khóa XVII, việc đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp tiếp tục được thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh tháng 12.2017, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều chỉnh thời gian TXCT. Trước đây, TXCT của đại biểu HĐND tỉnh thường được lồng ghép với TXCT của ĐBQH nên thời gian TXCT được bố trí gần với thời gian tổ chức kỳ họp, dẫn đến việc tổng hợp, trả lời ý kiến của cử tri chậm hơn. Kể từ kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh bố trí thời gian TXCT sớm hơn, trước kỳ họp 1 tháng và không lồng ghép với TXCT của ĐBQH. Việc tổ chức TXCT sớm nhằm bảo đảm thời gian cho UBND tỉnh chuẩn bị tốt hơn nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri ngay tại kỳ họp.

Trong đợt TXCT lần này, trên cơ sở các báo cáo, đề án của UBND tỉnh dự kiến trình kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc TXCT chuyên đề ở một số địa phương cấp huyện, như chuyên đề về Đề án phát triển giáo dục, Đề án phát triển du lịch, Đề án phát triển kinh tế tập thể… Qua các cuộc tiếp xúc này, cử tri đã đóng góp được nhiều ý kiến có chất lượng, bổ sung hoàn chỉnh nội dung các đề án sát hợp với tình hình thực tiễn hơn. Cách làm này cũng là một hình thức lấy ý kiến góp ý của các đối tượng chịu tác động trực tiếp trước khi các đề án, chính sách được ban hành để bảo đảm tính khả thi.

Đi đến cùng vấn đề chất vấn

Cũng tại Kỳ họp thứ 5, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã đổi mới nội dung chất vấn theo nhóm, lĩnh vực vấn đề, không nêu nội dung câu hỏi trước. Đồng thời, để khắc phục tình trạng chất vấn thường chỉ do đại biểu chuyên trách thực hiện, Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời có các văn bản hướng dẫn, đăng ký gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh. Kết quả, đã có 25/52 đại biểu dự họp đăng ký chất vấn đối với 5 nhóm lĩnh vực trực tiếp tại hội trường và thực tế đã có 37 lượt đại biểu chất vấn. Việc trả lời cũng được đổi mới theo hình thức: Ngoài thành viên UBND tỉnh đăng đàn trả lời trực tiếp còn có sự tham gia giải trình của các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo chính quyền, đơn vị có liên quan; đồng thời, các Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ thêm vấn đề trên lĩnh vực phụ trách.

Cùng với đổi mới trong chuẩn bị nội dung, cách thức chất vấn và trả lời chất vấn là việc điều hành linh hoạt của Chủ tọa, tạo không khí đối thoại thẳng thắn, nhất là việc dành hẳn 50% thời gian tổ chức kỳ họp cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Điều này đã giúp đi đến cùng các vấn đề được chất vấn, nhằm tìm ra các giải pháp căn cơ, đưa ra được phương hướng, lộ trình cụ thể giải quyết vấn đề bảo đảm quy định pháp luật, thực tiễn và có tính chiến lược lâu dài.

Phát huy trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và nâng cao chất lượng ý kiến tham gia vào việc quyết định các nội dung trình kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã đổi mới hình thức thảo luận Tổ tại kỳ họp bằng việc tổ chức thảo luận trước và gắn với địa phương nơi các đại biểu được bầu cử. Thành phần tham dự, ngoài các đại biểu HĐND, có sự tham dự của Trưởng, Phó Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tại địa phương, đại diện của Thường trực cấp ủy, HĐND, UBND và các phòng, ban có liên quan của cấp huyện. Việc cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và một số đơn vị liên quan ở các địa phương được nghiên cứu, phản biện, đóng góp ý kiến đã phát huy rộng rãi hơn trí tuệ tập thể vào xây dựng các nội dung trình kỳ họp, bảo đảm tính thực tiễn, khả thi của các chính sách sau ban hành; đồng thời, cũng là một bước tuyên truyền trước về các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang