DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 09:32 | 16/12/2018 (GMT+7)
.

Bắc Giang: Việc công nhận danh hiệu văn hóa còn hình thức

23:13 | 16/04/2018

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2015 -  2017 tại Sở VH, TT - DL, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận: Thời gian qua, Sở đã chủ động tham mưu, ban hành, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ. Những phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng, bản, tổ dân phố văn hóa”… đã góp phần khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực lao động, học tập, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH… Tuy nhiên, việc đăng ký, xét duyệt, công nhận các danh hiệu văn hóa ở một số địa phương, đơn vị còn hình thức, chạy theo thành tích; các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào còn ít; hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh tới cơ sở còn thiếu…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh đề nghị Sở tiếp tục đánh giá kỹ thực trạng phong trào để có tham mưu phù hợp trong tình hình hiện nay. Trong đó, chú ý đổi mới theo hướng đi vào thực chất khi bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa; quan tâm củng cố nếp sống văn minh, công tác gia đình, văn hóa, văn nghệ, TDTT, xây dựng thiết chế văn hóa...

BÁCH HỢP
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang