DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:24 | 18/03/2019 (GMT+7)
.
Giám sát phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Lục Nam, Bắc Giang

Thực chất khi bình xét danh hiệu

08:54 | 16/04/2018
Để phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Lục Nam phát huy hiệu quả, qua khảo sát thực tế và làm việc với ngành chức năng của huyện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hạnh đề nghị huyện rà soát các tiêu chí để xây dựng phong trào phù hợp với tình hình mới; đổi mới theo hướng đi vào thực chất khi bình xét, công nhận các danh hiệu...

Phát huy văn hóa truyền thống

 “Chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận còn quá nhiều vấn đề liên quan đến cách triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mà chưa có giải pháp mang tính đột phá để gỡ nút thắt. Tôi mong muốn mỗi địa phương sẽ xây dựng mô hình văn hóa mới, điển hình. Mô hình đó phải có sức sống tự thân, được nuôi dưỡng từ sự đoàn kết của người dân, đồng thuận của cộng đồng chứ không phải dựa vào “bầu sữa” ngân sách của tỉnh hay Trung ương”.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hạnh

Nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng đất đa dân tộc, đa bản sắc, những năm qua, Lục Nam đã đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH), xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KT - XH của huyện. Để hiểu rõ hơn sức lan tỏa của phong trào, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã khảo sát tại xã Tiên Hưng. Chủ tịch UBND xã Tiên Hưng Lưu Văn Quảng cho biết: Phong trào thực sự đã đi vào nếp sống sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương và trở thành nguồn lực quan trọng để xã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Số thôn đăng ký làng văn hóa cấp huyện đạt 90%, số cơ quan đăng ký cơ quan văn hóa cấp huyện là 100%. Ông Nguyễn Văn Thịnh (thôn Chằm Cũ) chia sẻ, thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế gắn với xây dựng nếp sống văn hóa. Đoàn giám sát cũng làm việc Công ty cổ phần Cầu Sen và Điện lực Lục Nam. Do có chi bộ Đảng dẫn dắt nên phong trào đã được các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh, hình thành văn hóa doanh nghiệp, tác động tích cực đến hành vi, ý thức của người lao động, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng đời sống người lao động.

Tiên Hưng và hai doanh nghiệp nêu trên là những “hạt nhân” nổi bật trong phong trào TDĐKXDĐSVH tại Lục Nam. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Giáp Văn Ơn, phong trào đã góp phần làm cho Lục Nam ngày càng khởi sắc. Năm 2017, toàn huyện có 49.740/57.074 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (86,6%); 257/339 làng văn hóa (75,8%); 206/229 cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa (90,9%)…

Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang ghi nhận: Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2015 - 2017 trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển KT - XH, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc, xóa bỏ hủ tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội khác…


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hạnh làm việc với BCĐ phong trào TDDKXĐSVH ở huyện Lục Nam
Ảnh: Nguyễn Ánh

Đi vào thực chất

Bên cạnh những tín hiệu vui, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh cũng chỉ ra nhiều bất cập trong thực hiện phong trào. Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Đỗ Mạnh Tiến thẳng thắn cho rằng, phong trào phát triển chưa đồng đều, việc đánh giá, bình xét danh hiệu chưa chặt chẽ. Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Thị Huyền cũng nhận định, phong trào còn biểu hiện bệnh thành tích, bởi có địa phương còn hiện tượng “chiếu cố” khi công nhận Gia đình văn hóa để hoàn thành tiêu chí “văn hóa” trong xây dựng NTM. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hiệp Hòa Vũ Chí Kỳ thì “hoài niệm” về những nét văn hóa xưa của Lục Nam, như lễ hội của các dân tộc đang mai một. Có hiện tượng “a dua” trong tổ chức tiệc cưới linh đình, phô trương…

Phó Chủ tịch UBND huyện Giáp Văn Ơn thừa nhận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở còn hạn chế. Công tác tuyên truyền cũng như hình thức, phương pháp thực hiện bộc lộ nhiều điểm bất cập. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng gắn với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Huyện cũng đề nghị tỉnh xem xét, ban hành văn bản quy định mức chi cho Ban chỉ đạo phong trào cấp huyện và cấp xã hoạt động trong 1 năm. Thực tế, Ban chỉ đạo huyện hoạt động bằng kinh phí chi thường xuyên của cơ quan thường trực là Phòng VH - TT.

Qua khảo sát thực tế và làm việc với ngành chức năng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh chỉ rõ một số “điểm nghẽn” trong thực hiện phong trào của huyện hiện nay, như: Việc thực hiện 5 mục tiêu và 7 phong trào còn mang nặng tính hình thức, hô hào khẩu hiệu; chưa chú trọng đến các vấn đề phát sinh cũng như giải pháp đột phá để giải quyết triệt để vấn đề; BCĐ chương trình còn lúng túng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ…

Để phong trào phát triển toàn diện và thực chất đúng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện cần rà soát các tiêu chí để phong trào phù hợp với tình hình mới; đổi mới theo hướng đi vào thực chất khi bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thành viên nhằm tạo sức lan tỏa của phong trào. Đồng thời, tiếp tục quán triệt các văn bản của Trung ương và tỉnh đến cán bộ, công chức; củng cố, nâng cao trách nhiệm các thành viên, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng lưu ý, Ban chỉ đạo huyện cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số 74/2013 của UBND tỉnh quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; coi phong trào TDĐKXDĐSVH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018. “Cần có những giải pháp mang tính đột phá để giải những “điểm nghẽn”. Nhất định không để phong trào bị mất ý nghĩa, chững lại”, Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh.

NGUYỄN ÁNH
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang