DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:40 | 15/12/2018 (GMT+7)
.

Bình Dương: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT

22:32 | 15/04/2018
Tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị, thành lần thứ 4 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, như: Tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị cử tri trước, trong và sau các kỳ họp HĐND đầy đủ theo các kênh; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri qua việc xây dựng lịch giám sát thường xuyên và định kỳ…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thành Long nhấn mạnh: Đại biểu HĐND cần nâng cao trách nhiệm, tăng cường vai trò giám sát tại nơi mình ứng cử; Thường trực, các ban HĐND chủ động lựa chọn những nội dung cử tri bức xúc, có nhiều ý kiến để giám sát, đôn đốc thực hiện; đổi mới công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân…

NGỌC THANH
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang