DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:40 | 15/12/2018 (GMT+7)
.

Quảng Bình: Công bố kết quả Dự án Dân chấm điểm M-Score lần thứ 3

23:05 | 14/04/2018

HĐND tỉnh vừa phối hợp với Tổ chức Oxfam tại Việt Nam tổ chức Hội thảo công bố kết quả Dự án Dân chấm điểm M-Score lần thứ 3 tại Quảng Bình. Kết quả cho thấy, tại thời điểm bắt đầu Dự án, điểm số trung bình hài lòng chung đạt 8,2; thái độ nhân viên đạt 8,3 và hướng dẫn làm thủ tục đạt 8,3 trên thang điểm 10. Trong năm 2017, những con số này đã tăng lên đáng kể và duy trì ở mức ổn định khi điểm số hài lòng chung đạt từ 8,7 - 9,2 điểm. Một số địa phương như: Minh Hóa, Tuyên Hóa thường được người dân chấm điểm cao, nhất là thái độ phục vụ của cán bộ văn phòng một cửa… Tuy nhiên, quá trình thực hiện Dự án, tình trạng hồ sơ của người dân bị hẹn lại có chiều hướng tăng lên. Nếu như năm 2016, tỷ lệ người dân bị hẹn lại khi làm TTHC tại các văn phòng một cửa liên thông cấp huyện gần 14% và đến năm 2017 tăng lên gần 15,4%. Số ngày trung bình để hoàn thành các thủ tục còn chưa ổn định, thậm chí còn tăng lên… Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận và kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện Dự án tốt hơn trong thời gian tới trên địa bàn.

NGỌC MAI
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang