DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:35 | 26/03/2019 (GMT+7)
.

Vướng quy định thiếu thống nhất

07:31 | 13/04/2018
Quá trình thực hiện các quy định của pháp luật, bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An cũng gặp phải khó khăn, vướng mắc cần sớm có hướng dẫn, tháo gỡ, như: Việc giải quyết vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; giám sát của tổ đại biểu; chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động chưa thực sự khuyến khích đại biểu, nhất là đại biểu chuyên trách…

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp được triển khai thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, trong đó cơ cấu tổ chức của HĐND được tăng cường, chức năng nhiệm vụ được quy định cụ thể, đầy đủ hơn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nói chung và của HĐND tỉnh Nghệ An nói riêng. Các nghị quyết HĐND ban hành phù hợp với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao, sức lan tỏa lớn. Hoạt động giám sát ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, góp phần chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, bất cập và nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Mặc dù là hình thức giám sát mới nhưng các phiên giải trình đã mang lại hiệu quả thiết thực, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc đặt ra, được đại biểu và cử tri đánh giá cao...

Một phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Ảnh: Minh Chi

Vướng mắc cần hướng dẫn

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, bộ máy chuyên trách của HĐND tỉnh được tăng cường; Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27.5.2016 của Chính phủ có quy định tăng thêm chức năng, nhiệm vụ đối với Văn phòng HĐND tỉnh. Tuy nhiên, cơ cấu, tổ chức bộ máy của Văn phòng rút lại chỉ còn 2 Phòng, mỗi Phòng chỉ có Trưởng phòng và 1 Phó Trưởng phòng. Điều này dẫn đến những khó khăn trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động HĐND, Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh. Vì vậy, đề nghị UBTVQH xem xét, sửa đổi mô hình cơ quan giúp việc của HĐND cấp tỉnh theo hướng tổ chức thêm một số phòng chức năng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Quá trình thực hiện các quy định của pháp luật, bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh cũng gặp phải những khó khăn, vướng mắc cần có hướng dẫn để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, theo Công văn số 191/UBTVQH14-CTĐB ngày 19.10.2017 của UBTVQH về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND, nhiều trường hợp cần giải quyết nhanh chóng, kịp thời, nếu phải chờ đến kỳ họp 6 tháng hoặc cuối năm sẽ ảnh hưởng đến tiến độ, thời cơ, nhu cầu phát triển KT - XH. Nếu tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh chỉ để giải quyết một hoặc một vài vấn đề phát sinh, sẽ tốn kém thời gian, kinh phí, ảnh hưởng đến công việc chung của HĐND cũng như hoạt động của tỉnh. Bên cạnh đó, hiệu lực, hiệu quả của “thỏa thuận giữa Thường trực HĐND với UBND tại phiên họp Thường trực HĐND” như thế nào cũng chưa được hướng dẫn rõ.

Quá trình thực hiện Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, có một số nội dung còn khó khăn, vướng mắc cần được UBTVQH hướng dẫn. Cụ thể: Luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn giám sát của tổ đại biểu HĐND tỉnh nhưng chưa quy định cụ thể trình tự, thủ tục giám sát, việc thành lập đoàn giám sát và sử dụng con dấu để bảo đảm hiệu lực của văn bản do tổ đại biểu HĐND ban hành nên hoạt động giám sát của tổ đại biểu còn hạn chế, quá trình tổ chức thực hiện còn lúng túng. Một số quy định chưa phù hợp với thực tế, như: Quy định về việc thông qua Chương trình giám sát của năm sau tại kỳ họp giữa năm trước sẽ không bảo đảm tính thời sự; quy định về trình tự, thủ tục chất vấn tại kỳ họp (quyết định nội dung chất vấn tại kỳ họp)...

Thiếu thống nhất

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 có nhiều điểm mới nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thi hành nên việc thực hiện một số quy định còn thiếu thống nhất. Như: Các nội dung triển khai tại Kỳ họp thứ Nhất (theo Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 3.6.2016 về triển khai tổ chức Kỳ họp thứ Nhất của HĐND các cấp) có tiếp tục được thực hiện tương tự tại các kỳ họp HĐND tiếp theo hay không. Ví dụ như: Công tác thư ký kỳ họp của HĐND các cấp; trách nhiệm trình bày các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp của HĐND.

Đối với người đứng đầu cơ quan chuyên môn đã được bổ nhiệm trước khi được Kỳ họp thứ Nhất của HĐND bầu làm Ủy viên UBND, thời gian để tính bổ nhiệm được xác định từ thời điểm bổ nhiệm trước đó hay từ thời điểm được Chủ tịch UBND bổ nhiệm sau khi HĐND bầu làm Ủy viên UBND? Trong nhiệm kỳ, trường hợp khuyết Ủy viên UBND thì phải bầu Ủy viên UBND trước, sau đó bổ nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn hay thực hiện bổ nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn trước?

Các ban của HĐND là cơ quan của HĐND các cấp; thời gian qua, khi triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ đều sử dụng con dấu có hình Quốc huy của HĐND để phát hành văn bản. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 1.7.2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu thì các ban của HĐND các cấp không thuộc trường hợp được sử dụng con dấu có hình Quốc huy. Do đó, đề nghị Chính phủ có văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này và xem xét bổ sung đối tượng là các ban của HĐND các cấp tại Khoản 7, Điều 7 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP.

Ngày 13.5.2016, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 1206/2016/UBTVQH13 quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND. Tuy nhiên, chế độ quy định trong Nghị quyết chưa thực sự khuyến khích đại biểu HĐND tỉnh, nhất là đại biểu hoạt động chuyên trách. Bên cạnh đó, hiện chưa có quy định phụ cấp trách nhiệm đối với chức danh kiêm nhiệm của HĐND các cấp; nhất là chế độ phụ cấp đối với chức danh Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Ủy viên các ban HĐND cấp xã hoạt động kiêm nhiệm.

Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang