DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:35 | 26/03/2019 (GMT+7)
.
Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư

Bài cuối: Giám sát trách nhiệm giải quyết

08:37 | 13/03/2018
Cần tăng cường giám sát trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thường xuyên tổ chức khảo sát thực tế cơ sở, nắm tình hình giải quyết các kiến nghị, phản ánh, những vấn đề bức xúc, tồn đọng kéo dài. Qua đó, kịp thời đôn đốc các cấp, ngành thực hiện đạt kết quả.

>> Bài 1: Không để vụ việc kéo dài, gây bức xúc

Gắn phổ biến pháp luật với dân vận

Thực tế, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế nên có những yêu cầu, đòi hỏi không đúng quy định. Có những vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật, thậm chí đã có bản án, quyết định của tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật, nhưng người khiếu nại vẫn không chấp nhận và tiếp tục khiếu nại, thậm chí tố cáo cả người, cơ quan thụ lý giải quyết.

Thực tế này đặt ra yêu cầu ngành chức năng và chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân bằng nhiều hình thức phù hợp, để mọi người dân hiểu rõ; gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác dân vận chính quyền trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.


Ban Pháp chế HĐND tỉnh gịám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ảnh: Phan Thủy

Tăng cường khảo sát thực tế

 Cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyền và trách nhiệm của Thường trực, các ban và đại biểu HĐND tỉnh trong tiếp công dân, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Có chính sách động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức có hành vi né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư, một số đại biểu HĐND chưa cập nhật quy định pháp luật, chưa nắm chắc kết quả giải quyết, xử lý vụ việc do các cơ quan chức năng thực hiện, nên khi tiếp công dân còn lúng túng, vướng mắc, ảnh hưởng đến chất lượng xử lý đơn thư. Một số địa phương, đơn vị chưa theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đến nơi đến chốn, dẫn đến một số vụ việc giải quyết còn chậm, kéo dài, gây bức xúc.

Trước thực trạng này, giải pháp được HĐND tỉnh đề ra là tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15 - NQ/TU ngày 30.12.2016 của Tỉnh ủy Ninh Thuận và Đề án của HĐND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 về hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND các cấp phải tăng cường trách nhiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết 759 của UBTVQH quy định về hoạt động tiếp công dân của HĐND, đại biểu HĐND. Ban Pháp chế HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; giám sát trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân tồn đọng, kéo dài, các vụ việc đông người tham gia khiếu kiện. Tăng cường tổ chức các hoạt động khảo sát thực tế cơ sở, nắm tình hình về giải quyết các kiến nghị, phản ánh, những vấn đề bức xúc, tồn đọng kéo dài tại địa phương. Qua đó, kịp thời đôn đốc các cấp, ngành thực hiện kết quả ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh bố trí thời gian tham gia tiếp công dân đầy đủ theo lịch tiếp công dân đã ban hành, đại biểu cần tăng cường nghiên cứu, cập nhật kịp thời thông tin về kết quả giải quyết, xử lý vụ việc do các cơ quan chức năng thực hiện, để chủ động giải thích khi tiếp công dân.

Tránh chuyển đơn lòng vòng

Để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Văn phòng HĐND tỉnh cần bố trí cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giúp Thường trực, các ban, đại biểu HĐND tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Ngoài nghiệp vụ chuyên môn, cán bộ, công chức còn phải có bản lĩnh, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao; biết kiên nhẫn, lắng nghe ý kiến của dân, kiên trì giải thích, hướng dẫn cho dân rõ về các quy định của pháp luật hiện hành, cũng như thực hiện đúng quy trình thủ tục về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, Văn phòng phải thường xuyên tham mưu rà soát, đôn đốc các cơ quan thẩm quyền trả lời, giải quyết đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến theo đúng thời hạn quy định.

Tránh tình trạng chuyển đơn lòng vòng hoặc để hết thời hiệu giải quyết, cần xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, quản lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Mục đích nhằm thông tin kịp thời đến các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền về quá trình xử lý và kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.

Lê Đình Cẩn -Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Thuận
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang