DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:01 | 12/12/2018 (GMT+7)
.
Theo dòng sự kiện

Lựa chọn phù hợp nhất

08:34 | 13/03/2018
Trong phiên họp chiều 13.3, UBTVQH sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) trước khi dự thảo được trình QH xem xét thông qua trong Kỳ họp thứ Năm sắp tới.

Cho đến nay, điểm nổi bật đồng thời cũng gây tranh luận của dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) là những quy định về Cơ quan cạnh tranh quốc gia. Loại ý kiến thứ nhất tán thành “đặt” Cơ quan cạnh tranh quốc gia trực thuộc Bộ Công thương với điều kiện đi kèm là phải quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan này trong Luật, bởi vì cơ quan này vừa thực hiện chức năng tham mưu trong quản lý nhà nước về cạnh tranh, vừa thực hiện tố tụng cạnh tranh. Ngược lại, có ý kiến cho rằng, để bảo đảm tính độc lập, khách quan trong xử lý vụ việc cạnh tranh thì cơ quan này phải thuộc Chính phủ hoặc Quốc hội.

Trong một báo cáo vừa gửi đến UBTVQH, Ủy ban Kinh tế - cơ quan thẩm tra dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với loại ý kiến thứ nhất. Lý do là, ngoài các quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế và hành vi cạnh tranh không lành mạnh, dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) còn quy định về tố tụng cạnh tranh. Để cơ quan cạnh tranh có đủ cơ sở pháp lý thực hiện tốt chức năng tố tụng cạnh tranh, cần quy định rõ trong Luật chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan này nhằm duy trì một cơ quan cạnh tranh bảo đảm tính độc lập, được thành lập và có đủ thẩm quyền theo luật định, hoạt động tuân theo pháp luật. Nếu cơ quan cạnh tranh chỉ là một đơn vị hành chính trực thuộc Bộ Công thương trên cơ sở hợp nhất Cục Quản lý cạnh tranh (thuộc Bộ Công thương) với Hội đồng Cạnh tranh (do Chính phủ thành lập, các thành viên của Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm) và Văn phòng Hội đồng cạnh tranh, thì địa vị pháp lý và tính độc lập của cơ quan xử lý vụ việc cạnh tranh còn thấp hơn so với quy định của Luật Cạnh tranh hiện hành và khó bảo đảm thực thi hiệu quả luật. Nỗi lo này là có cơ sở! Trên thực tế, có rất nhiều cuộc tranh nóng bỏng kể từ khi nước ta mở cửa thị trường, hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, Cục Quản lý cạnh tranh lại thường chọn kế sách “án binh bất động”.

Trên tinh thần đó, dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) đã bổ sung một chương, trong đó định danh cơ quan cạnh tranh là Ủy ban cạnh tranh Quốc gia, trên cơ sở hợp nhất Cục Quản lý cạnh tranh và Hội đồng cạnh tranh, Văn phòng Hội đồng cạnh tranh hiện nay. Đồng thời, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban này và chức danh pháp lý, thẩm quyền của những người tiến hành tố tụng cạnh tranh. Người có thẩm quyền xử lý vụ việc cạnh tranh là các ủy viên Ủy ban cạnh tranh Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Khi xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh hoạt động độc lập theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số và chỉ tuân theo pháp luật. Những nội dung này được quy định trong luật sẽ bảo đảm tính độc lập trong thực hiện chức năng tiến hành tố tụng cạnh tranh.

Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng phương án này là “lựa chọn phù hợp nhất trong bối cảnh hiện nay”. Quả vậy, lựa chọn này một mặt giúp thu gọn đầu mối các cơ quan thực thi pháp luật cạnh tranh, không làm phát sinh đầu mối cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Quốc hội nhưng vẫn bảo đảm độc lập, khách quan trong xử lý vụ việc cạnh tranh. Mặt khác, bảo đảm ngay sau khi Luật được ban hành, Ủy ban này có đầy đủ quyền hạn, chức danh pháp lý cũng như thẩm quyền để thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về cạnh tranh, đồng thời thực hiện các hoạt động tố tụng trong lĩnh vực cạnh tranh một cách độc lập, qua đó đưa Luật sớm đi vào cuộc sống.

Nếu phương án này được QH thông qua thì đây sẽ là một sự đột phá về thể chế. Xét đến cùng, cải cách thể chế kinh tế thị trường phải bắt đầu từ trụ đỡ yếu nhất của thể chế thị trường Việt Nam hiện nay, đó là điều tiết và quản lý cạnh tranh.

Tiểu Phong
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang