DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 08:57 | 23/03/2019 (GMT+7)
.

Phải có “bộ lọc” thông tin đo đạc và bản đồ

08:34 | 13/03/2018
Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mang tính kỹ thuật rất cao. Nếu định hướng khoa học, công nghệ trong dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ không được cập nhật kịp thời, thì sau này bản đồ và các thông tin về địa lý quốc gia sẽ sớm lạc hậu. Do đó, cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định liên quan, để bảo đảm phù hợp với sự vận động nhanh chóng của khoa học, công nghệ trong thế giới hiện nay.

Ủy ban Kinh tế cũng nhận thấy, cần xem xét bổ sung quy định về việc một số lĩnh vực được khai thác, sử dụng miễn phí thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ. Ví dụ những lĩnh vực như quốc phòng - an ninh, hay cứu hộ, cứu nạn, ứng phó phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường. Trong dự thảo Luật quy định cơ sở dữ liệu về những lĩnh vực này có nhiều dạng và nhiều lớp, mang tính kỹ thuật rất cao. Do đó, cần phân loại rõ những thông tin liên quan đến quốc phòng, an ninh, cứu hộ, cứu nạn ở cấp nào, thì người dân và cấp quản lý được phép khai thác miễn phí? Ở mức nào liên quan đến bí mật quốc gia, quốc phòng, an ninh phải giữ lại? Tức là, phải có “bộ lọc”, tách các thông tin dữ liệu, thông qua sơ đồ hóa hệ thống dữ liệu liên quan đất đai, hay bản đồ về địa chất của cả nước. Sơ đồ hóa này sẽ giúp các ĐBQH có thể nhìn hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đến bản đồ, đất đai rõ hơn, trước khi xem xét, thông qua dự án Luật.

Liên quan đến quy định về dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia quy định, về nguyên tắc, Ủy ban Kinh tế ủng hộ phương án được Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đưa ra. Theo đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia; thành lập, cập nhật bản đồ địa hình quốc gia các tỷ lệ được giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, có phân cấp cho UBND cấp tỉnh đối với tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000. Nhưng cũng có một số vấn đề trong nhóm này đề nghị quan tâm hơn, để việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về đất đai, về bản đồ đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Trước hết, cần có một phần mềm để quản lý thống nhất, định dạng các dữ liệu đo đạc và bản đồ, tránh hiện tượng đã hình thành cơ sở dữ liệu chung, song “nơi này vào được, nơi khác không vào được”, vì sử dụng phần mềm khác nhau. Thực tế đã có câu chuyện do không tích hợp dữ liệu được với nhau, nên có chỗ khai thác được, chỗ không khai thác được, gây lãng phí cơ sở dữ liệu chung.

Thứ hai, dù Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý thống nhất nhà nước về đo đạc và bản đồ, nhưng trong vấn đề này, lĩnh vực quốc phòng, an ninh rất quan trọng, nên phải có cơ chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy định cơ chế phối hợp này trong dự thảo Luật một mặt sẽ giúp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người dân sử dụng thông tin, dữ liệu liên quan, mặt khác vẫn giúp bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế
Lê Bình ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang