DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:01 | 12/12/2018 (GMT+7)
.
Sổ tay

Hướng đến lợi ích của số đông

07:59 | 12/03/2018

Theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13, có hiệu lực từ ngày 1.1.2017, thủy lợi phí là một trong 17 loại phí chuyển sang cơ chế giá do Nhà nước định giá, và thực hiện theo quy định của Luật Giá. Tuy nhiên, Luật Giá số 11/2012/QH13 lại không quy định đối tượng miễn hoặc hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Trong khi đó, chính sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi lại được quy định tại Điều 36, Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2018. 

Do Luật Thủy lợi có hiệu lực thi hành chậm hơn một năm so với Luật Phí và lệ phí, nên trong khoảng thời gian từ 1.1.2017 đến 30.6.2018, các đối tượng được hưởng chính sách miễn thủy lợi phí như trước đây sẽ phải trả tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi cho các tổ chức cung ứng công ích. Để kịp thời khắc phục khoảng trống pháp lý trong thời gian chuyển tiếp từ khi Luật Phí và lệ phí đến khi Luật Thủy lợi có hiệu lực thi hành, góp phần bảo đảm chính sách an sinh xã hội, Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, dự kiến sẽ trình UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp thứ 22.

Có thể hiểu vì sao Luật Thủy lợi lại quy định về hỗ trợ (toàn bộ hoặc một phần) đối với giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thủy lợi trước khi trình QH thông qua tại Kỳ họp thứ Ba, thì quy định về hỗ trợ đối với sản phẩm, dịch vụ thủy lợi công ích sẽ giúp bảo đảm sự ổn định trong phát triển sản xuất nông nghiệp và nông thôn, đồng thời bảo đảm phát triển hạ tầng thủy lợi theo định hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Do đó, trên cơ sở áp dụng quy định tại Luật Giá, Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 đã quy định Nhà nước định giá với sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; và định khung giá đối với các sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác, để tránh việc độc quyền, ép giá ảnh hưởng đến người sử dụng.

Luật Thủy lợi được xây dựng sau, đưa ra quy định bổ khuyết cho vấn đề chưa được luật ban hành trước đề cập là bình thường, nhất là khi, vấn đề này hướng đến đại đa số nông dân, vốn dễ bị tổn thương và thường chịu thiệt thòi nhiều nhất trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp. Hơn nữa, Luật Giá cũng không điều chỉnh cụ thể với sản phẩm, dịch vụ thủy lợi công ích. Trong khi đó, nếu như quy định ngay tại Luật Thủy lợi về việc hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần đối với giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trong khoảng thời gian nêu trên sẽ “mắc” ngay. Bởi lẽ, cách định giá những sản phẩm, dịch vụ này mang tính kỹ thuật cao, lại có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế, nên việc quy định trong một văn bản luật sẽ không thật sự phù hợp. Chưa kể, nếu quy định cụ thể đối tượng, lĩnh vực được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trong Luật còn khiến Chính phủ khó áp dụng khi kinh tế phát triển, những đối tượng, lĩnh vực này cũng thay đổi, không thuộc diện Nhà nước phải hỗ trợ.

Rà soát hệ thống luật liên quan, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhận thấy, tại Điều 152, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: Chỉ trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, nghị quyết của QH, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương mới được quy định hiệu lực trở về trước. Tức là, việc xây dựng Nghị định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Vướng mắc pháp lý của dự thảo Nghị định này đã được tháo gỡ. Do đó, cơ quan soạn thảo cần nghiêm túc tiếp thu, giải trình các ý kiến của Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách về dự thảo Nghị định, để sớm hoàn thiện, ban hành, triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật hướng về lợi ích của số đông này. 

Lê Bình
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang