DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:40 | 15/12/2018 (GMT+7)
.

Sơn La: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm

23:26 | 11/03/2018

Theo báo cáo của UBND tỉnh tại buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp (DN) và cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011 - 2016 của Đoàn ĐBQH tỉnh: Đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 9 công ty TNHH MTV và 2 công ty cổ phần với quy mô, cơ cấu nguồn vốn chủ yếu là vốn góp của chủ sở hữu. Hàng năm, các DN hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tài chính, bảo đảm thực hiện tốt chế độ tiền lương, thù lao và các chế độ chính sách cho người lao động, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại DN. Tuy nhiên, các công ty thực hiện lộ trình thoái vốn, cổ phần hóa còn chậm so với kế hoạch; một số DN chưa quyết liệt trong triển khai thực hiện tái cơ cấu DN; việc giao chứng nhận QSDĐ, thuê đất của các công ty nông, lâm nghiệp triển khai còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ sắp xếp các công ty.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh kiến nghị QH, Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định về cổ phần hóa, bán, giải thể và phá sản doanh nghiệp cho phù hợp với hệ thống pháp luật mới ban hành; hoàn thiện cơ chế về hoạt động của DNNN để sắp xếp các DN; bảo đảm tăng cường sự minh bạch của báo cáo tài chính...

SƠN NGUYÊN
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang