DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:01 | 12/12/2018 (GMT+7)
.
Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Nắm rõ, theo sát hơn

08:31 | 11/03/2018
Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Từ Minh Hải: Để việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của cơ quan chức năng tuân thủ quy định, vai trò giám sát của Thường trực, các ban, tổ đại biểu HĐND tỉnh được tăng cường. Trong đó, đề cao trách nhiệm của đại biểu và tổ đại biểu đối với cử tri thuộc địa bàn mình phụ trách, nắm rõ, theo sát hơn, nâng cao hiệu quả giải quyết trên thực tế.

Giải quyết kịp thời

 Ngoài giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, từ năm 2018, các tổ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang được giao nhiệm vụ giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài của người dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần bảo đảm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật.

Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Qua tổng hợp trước và sau Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XVIII (giữa năm 2017), có 78 ý kiến của cử tri phải giải quyết. 100% ý kiến cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cử tri qua các kênh, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo và giám sát. Thông qua việc tiếp thu, trả lời và thực hiện các nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND các cấp và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh tiếp tục xem xét, rà soát nhiệm vụ, khắc phục những tồn tại, hạn chế và tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

Thời gian qua, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Trong đó, phải kể đến việc chỉ đạo UBND huyện Hiệp Hòa phối hợp cơ quan chức năng, đơn vị tư vấn phần mềm điều chỉnh thời gian giải quyết chỉnh lý giấy chứng nhận sử dụng đất xuống 10 ngày làm việc, tạo điều kiện cho người dân và phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của tỉnh. Trước đề nghị của cử tri các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Tân Yên, UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số đoạn Quốc lộ 37 dự kiến triển khai trong năm 2018; chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ hoàn thành việc sửa chữa, bảo đảm giao thông khu vực ngã ba Trại Cờ (Hiệp Hòa); chỉ đạo Sở GT - VT hoàn thành kiểm tra, sửa chữa khắc phục các kiến nghị của cử tri đối với Quốc lộ 17...

Đến Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh vừa qua (cuối năm 2017), trong tổng số 78 ý kiến, kiến nghị của cử tri, đã có 11 ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết xong; 31 ý kiến, kiến nghị đang được xem xét giải quyết; 5 ý kiến, kiến nghị sẽ được xem xét giải quyết, 23 ý kiến, kiến nghị để giải trình, thông tin với cử tri và không giải quyết khác; 8 ý kiến, kiến nghị chưa có điều kiện giải quyết. Cùng đó, UBND tỉnh đã tổng hợp tiến độ và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 2 để trả lời cử tri và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.


Cử tri huyện Hiệp Hòa nêu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang

Tăng cường trách nhiệm đại biểu

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Từ Minh Hải cho biết: Để việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của cơ quan chức năng tuân thủ quy định, vai trò giám sát của Thường trực, các ban chuyên trách, tổ đại biểu HĐND tỉnh đã được tăng cường. Trước khi giám sát, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo gửi UBND tỉnh; phân công các tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực từng huyện, thành phố giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa bàn mình, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh; các ban lựa chọn khảo sát, thẩm tra một số nội dung, vấn đề.

Việc thực thi các quy định này đã giúp tăng cường trách nhiệm của đại biểu và tổ đại biểu đối với cử tri thuộc địa bàn mình phụ trách, nắm rõ, theo sát hơn, nâng cao hiệu quả giải quyết trên thực tế những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, thúc đẩy trách nhiệm của UBND tỉnh và các ngành, UBND các huyện, thành phố. Phân định rõ ý kiến nào đã giải quyết, đang giải quyết, chưa và không có điều kiện giải quyết; ý kiến nào chỉ giải thích, trả lời; khắc phục tình trạng chưa phân định giữa giải quyết và trả lời trước đây. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được xây dựng đúng luật, rõ ràng, đầy đủ. Tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh vừa qua, các nội dung này đã được thể hiện rõ nét.

Cũng theo đại diện Thường trực HĐND tỉnh, để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát, trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban, tổ đại biểu. Các ban chuyên trách của HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên thực tế. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nhất là trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, các dự án, vấn đề ô nhiễm môi trường, tranh chấp địa giới hành chính; giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị kịp thời; đôn đốc để bảo đảm tiến độ giải quyết.

Bên cạnh đó, cần thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐND với UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đúng thẩm quyền ngay từ khi phát sinh tại cơ sở. Đại biểu HĐND nắm vững các quy định pháp luật, tình hình phát triển KT - XH để có thể giải đáp trực tiếp thắc mắc của cử tri về các vấn đề bức xúc của địa phương. Làm tốt việc tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị trên cơ sở phản ánh đầy đủ, chính xác và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền, giúp cho việc giải quyết nhanh, chính xác.

Lâm Dũng
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang