DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:24 | 18/03/2019 (GMT+7)
.
Sổ tay

Giá dịch vụ sẽ tương xứng với chất lượng đào tạo?

07:45 | 10/03/2018
Muốn tự chủ đại học và quản trị đại học, một trong những nút thắt quan trọng cần tháo gỡ là tự chủ về tài chính, tài sản. Đây là một trong những nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (GDĐH) sẽ trình UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp thứ 22 tới.

Theo nhận định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật, các quy định về tài chính, tài sản trong Luật GDĐH hiện hành đã không phù hợp với thực tế. Đơn cử, mức học phí chưa được tính theo cơ chế định giá dịch vụ phù hợp với chi phí đào tạo thực tế của các nhóm ngành, các bậc đào tạo và chất lượng của từng cơ sở đào tạo. Điều đó đặt ra yêu cầu cần sửa đổi quy định về học phí của cơ sở GDĐH theo hướng quy định về giá dịch vụ đào tạo để phù hợp với Luật Giá, Luật Phí và lệ phí. Cơ sở GDĐH được quyền chủ động xây dựng, định mức giá dịch vụ đào tạo theo quy định của Chính phủ về giá dịch vụ đào tạo, bảo đảm tương xứng với chất lượng đào tạo. Giá dịch vụ đào tạo được công bố công khai cho từng năm học, khóa học cùng với thông báo tuyển sinh.

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, tác động tích cực của tự chủ tài chính, tài sản ở các trường đại học không những góp phần làm giảm ngân sách nhà nước, mà còn giúp các cơ sở đại học có cơ hội phát huy được tính chủ động, sáng tạo, đổi mới trong GDĐH. Nhưng những hiệu ứng tiêu cực tác động đến người học và xã hội sẽ như thế nào nếu giá không được tính đúng, tính đủ? Đặc biệt là sự công khai, minh bạch trong tài chính ở các cơ sở GDĐH. Thực tế, chính sách tự chủ rất dễ bị lợi dụng để hưởng quyền mà không thực hiện nghĩa vụ. Do vậy, chính sách giá dịch vụ đào tạo chỉ phát huy hiệu quả nếu Nhà nước có cơ chế kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ và có chế tài nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm để trục lợi.

Ở góc độ khác, với vai trò là cơ quan chủ trì thẩm tra dự án Luật, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục TN, TN và NĐ cho rằng, đổi mới cơ chế tài chính, tài sản là cần thiết. Thế nhưng, đổi mới cần phù hợp với các chủ trương đã được quy định trong Nghị quyết số 29 - NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tếNghị quyết 19 - NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Vì lẽ đó, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục TN, TN và NĐ cho rằng, cơ quan soạn thảo cần lý giải rõ: Nếu tự chủ về tài chính, tài sản thì đầu tư của ngân sách nhà nước vào việc xây dựng một số cơ sở GDĐH trọng điểm, ngành đào tạo trọng điểm, việc bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở GDĐH ở các vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn; bảo đảm thực hiện chính sách ưu tiên đối với người học thuộc diện chính sách; bảo đảm kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giảng viên và cán bộ quản lý cơ sở GDĐH sẽ như thế nào? Việc chuyển phương thức phân bổ ngân sách mang tính bình quân hiện nay sang phương thức Nhà nước đặt hàng đào tạo theo nhu cầu sử dụng của Nhà nước, từng bước tiến tới thực hiện phương thức đấu thầu đào tạo ra sao? Chuyển từ cơ chế bù giá dịch vụ đào tạo trên nền học phí thấp cho mọi sinh viên sang cơ chế từng bước tính đủ chi phí đào tạo cho mọi sinh viên kết hợp với chính sách học bổng và tín dụng cho các đối tượng sinh viên khác nhau như thế nào?

Tự chủ đại học muốn thực chất thì cần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa quyết định chi ngân sách đầu tư cho giáo dục, mức học phí và cơ chế tạo nguồn thu. Mức học phí không những được tính toán dựa trên chất lượng đào tạo mà còn bảo đảm bù đắp đáng kể cho các chi phí hoạt động của trường đại học. Ngược lại, mức học phí cũng phải phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Và dù được giải theo đáp án nào, thì mục đích cuối cùng vẫn phải là nâng cao hiệu quả, chất lượng GDĐH, đồng thời với bảo đảm công bằng xã hội.  

Ý Nhi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang