DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 08:57 | 23/03/2019 (GMT+7)
.

Hà Giang: Đôn đốc giải quyết đơn, thư của công dân

23:05 | 09/03/2018

Theo đánh giá tại Hội nghị giao ban của Văn phòng HĐND tỉnh: Tháng 2, các phòng chuyên môn đã làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Cụ thể, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; xin chủ trương thực hiện kế hoạch giám sát, khảo sát năm 2018 của HĐND tỉnh; tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận và giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị của công dân theo quy định; chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 của Thường trực HĐND tỉnh; chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND năm 2018...

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Phạm Thị Hồng Yên đề nghị các phòng chuyên môn và Trung tâm thông tin tiếp tục tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND năm 2018 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; tiếp nhận, xử lý đơn thư KNTC, kiến nghị của công dân; yêu cầu và đôn đốc các cấp, ngành giải quyết đơn, thư của công dân. Đồng thời, chuẩn bị các nội dung để tổ chức phiên họp Thường trực, các ban HĐND tỉnh tháng 3; dự thảo nghị quyết bảo đảm mức chi hoạt động cho hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, thay thế Nghị quyết số 28/2016 của HĐND tỉnh...

LAN PHƯƠNG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang