DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 11:24 | 10/12/2018 (GMT+7)
.

Hà Giang: Đôn đốc giải quyết đơn, thư của công dân

23:05 | 09/03/2018

Theo đánh giá tại Hội nghị giao ban của Văn phòng HĐND tỉnh: Tháng 2, các phòng chuyên môn đã làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Cụ thể, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; xin chủ trương thực hiện kế hoạch giám sát, khảo sát năm 2018 của HĐND tỉnh; tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận và giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị của công dân theo quy định; chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 của Thường trực HĐND tỉnh; chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND năm 2018...

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Phạm Thị Hồng Yên đề nghị các phòng chuyên môn và Trung tâm thông tin tiếp tục tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND năm 2018 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; tiếp nhận, xử lý đơn thư KNTC, kiến nghị của công dân; yêu cầu và đôn đốc các cấp, ngành giải quyết đơn, thư của công dân. Đồng thời, chuẩn bị các nội dung để tổ chức phiên họp Thường trực, các ban HĐND tỉnh tháng 3; dự thảo nghị quyết bảo đảm mức chi hoạt động cho hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, thay thế Nghị quyết số 28/2016 của HĐND tỉnh...

LAN PHƯƠNG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang