DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:24 | 18/03/2019 (GMT+7)
.
Thẩm tra báo cáo thực hiện ngân sách nhà nước cấp huyện

Bài 3: Phải rõ chính kiến

08:36 | 09/03/2018
Bên cạnh phát huy trí tuệ của các thành viên, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh còn tổ chức TXCT chuyên đề với các đối tượng tác động; khảo sát, làm việc với các đối tượng thụ hưởng ngân sách để biết thêm thông tin. Qua đó, kiến nghị các khó khăn, vướng mắc, giúp UBND kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ, nhờ đó điều hành ngân sách nhịp nhàng, minh bạch.

>> Bài 2: Nhận thức và thực hiện đúng

>> Bài 1: Bị động, thiếu chuyên sâu

Phát huy trí tuệ các thành viên

Trước hết, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND cấp huyện ngay từ đầu nhiệm kỳ đã phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo và các thành viên Ban. Do vậy, trong hoạt động thẩm tra từng kỳ họp cần cụ thể hóa nhiệm vụ. Nghĩa là, Trưởng ban cần phân công, phân cấp đối với các nội dung thẩm tra, nâng cao năng lực và trách nhiệm của lãnh đạo Ban chuyên trách và thành viên Ban trong thẩm tra ngân sách. Cần xác định rõ báo cáo thẩm tra của Ban là sự tập trung trí tuệ tập thể của Ban, không phải là ý kiến chủ quan của Trưởng ban hay lãnh đạo Ban chuyên trách, càng không phải báo cáo, tờ trình của UBND trình ra như thế nào là “nhất trí như ủy ban”, vì lí do Thường vụ, chấp hành cấp ủy đã họp mấy cuộc.


Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh làm việc với các đơn vị thụ hưởng ngân sách
Ảnh: Hồng Hạnh

Để báo cáo thẩm tra đạt chất lượng tốt thì ý kiến của các thành viên Ban đóng vai trò hết sức quan trọng. Do đó, mỗi thành viên Ban phải tham gia đầy đủ các cuộc giám sát, khảo sát, làm việc tại cơ sở của Ban khi được triệu tập để có những căn cứ cho ý kiến thẩm tra sau này; dành thời gian thỏa đáng cho việc nghiên cứu các báo cáo, đề án, tờ trình và có những ý kiến đóng góp sâu sắc cho dự thảo Báo cáo thẩm tra trước khi chính thức phát hành trình ra kỳ họp. Lãnh đạo Ban cần dự thảo đề cương thẩm tra, gợi mở cho các thành viên ở những nội dung còn chưa thống nhất, cung cấp đầy đủ thông tin cho các thành viên theo từng mảng phụ trách; đồng thời, giao trách nhiệm thẩm tra và yêu cầu có văn bản gửi lại cho lãnh đạo Ban chuyên trách.

Thành viên Ban cần tập trung đi sâu thể hiện chính kiến trên cơ sở luật định, thực tiễn để phân tích. Ví dụ: 1 thành viên được giao thẩm tra phần thực hiện dự toán của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, qua xem xét báo cáo thu, chi ngân sách của UBND trong 6 tháng đầu năm 2017 và các tài liệu liên quan, thành viên này phát hiện trong 6 tháng đầu năm, UBND ra 2 quyết định điều chỉnh ngân sách nhưng không có ý kiến của Thường trực HĐND, đối chiếu là trái quy định. Do vậy, thành viên này đã chỉ ra và kiến nghị UBND huyện thu hồi, hủy bỏ các quyết định điều chỉnh giảm và bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 cho các đơn vị; đồng thời, lập dự trù, bổ sung các khoản điều chỉnh dự toán trong 2 quyết định này vào dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung chi ngân sách nhà nước giữa năm 2017, trình HĐND quyết định tại kỳ họp. Nội dung này được ban tiếp thu, được HĐND đánh giá cao... Như vậy, báo cáo thẩm tra sẽ phát huy được trí tuệ của các thành viên Ban và có chính kiến rõ ràng.

Về bố cục, nội dung báo cáo thẩm tra nêu rõ quan điểm, chính kiến của Ban, nêu rõ những nội dung nào thống nhất (nêu khái quát); những nội dung nào chưa rõ đề nghị cơ quan trình giải trình; những nội dung nào đồng tình nhưng vượt thẩm quyền phải xin ý kiến; những nội dung không thống nhất phải nêu rõ lý do, căn cứ và đề xuất giải pháp, quan điểm với chứng cứ cụ thể mang tính thuyết phục cao để HĐND thảo luận, quyết định (những phần này cần đi sâu phân tích, có bằng chứng cụ thể càng tốt và có thể minh họa bằng hình ảnh tại kỳ họp).

Kịp thời kiến nghị

 Thẩm tra dự toán và quyết toán ngân sách địa phương góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành tài chính, ngân sách, củng cố lòng tin của người dân vào Nhà nước. Điều này, đòi hỏi HĐND phải thực sự hoạt động quyết liệt theo đúng chức năng, nhiệm vụ được pháp luật trao quyền. Thực tế hoạt động thẩm tra ngân sách của ban HĐND cấp huyện vẫn còn gặp khá nhiều rào cản. Hiểu và thực hiện đúng quy định thôi chưa đủ, đã đến lúc Đảng cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, rõ ràng, minh bạch hơn trong phân công, phân quyền khi thực hiện quyền lực nhà nước thì HĐND mới thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.

Ngoài bám sát luật, nghị quyết, việc thẩm tra dự toán ngân sách địa phương cần căn cứ vào mục tiêu phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN của địa phương cho năm kế hoạch, chế độ thu chi ngân sách nhà nước, định mức phân bổ ngân sách địa phương. Cần thẩm tra hồ sơ trình của UBND (tờ trình, biểu mẫu, thuyết minh, dự thảo nghị quyết của HĐND (Số lượng biểu mẫu, nội dung và thể thức biểu mẫu có phù hợp quy định của pháp luật; kèm theo dự thảo nghị quyết có phụ lục biểu mẫu); thẩm tra nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết. Thẩm tra bám sát nguyên tắc, định hướng phân bổ dự toán đã được thống nhất giữa Thường trực HĐND và UBND (đặc biệt tính tuân thủ các nguyên tắc theo quy định của luật, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh), cần đi sâu phân tích từng chỉ tiêu cụ thể.

Đối với thẩm tra quyết toán, cần quan tâm: Sự đầy đủ của hồ sơ trình báo cáo quyết toán; sự đúng đắn, chính xác, hợp lý, hợp luật của các nội dung đề nghị quyết toán; những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý ngân sách. Quá trình thẩm tra, ngoài báo cáo, dự thảo nghị quyết và các biểu mẫu, cần nghiên cứu thêm báo cáo và kết luận kiểm toán ngân sách hàng năm. Bởi, các thông tin cơ quan kiểm toán nhà nước đề cập trong báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương liên quan tới các nội dung xác nhận tính trung thực của báo cáo, tính tuân thủ trong việc thực hiện các chính sách, chế độ quản lý ngân sách, phần nào đề cập đến tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng ngân sách theo luật định. Báo cáo và kết luận kiểm toán cũng chỉ rõ quy trình ngân sách, từ khâu lập dự toán đến xem xét chấp hành và quyết toán ngân sách, có đánh giá cụ thể và kiến nghị các giải pháp khắc phục, là kênh thông tin quan trọng, hữu ích trong hoạt động thẩm tra. Kết luận các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước cấp trên, cùng cấp trên lĩnh vực này cũng là một trong những kênh quan trọng để tham khảo trong quá trình thẩm tra.

Ngoài ra, để tăng chính kiến của báo cáo thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức TXCT chuyên đề với các đối tượng tác động; khảo sát, làm việc với các đối tượng thụ hưởng ngân sách để biết thêm thông tin. Qua đó, kịp thời kiến nghị các khó khăn, vướng mắc, giúp UBND kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ, nhờ đó điều hành ngân sách nhịp nhàng, minh bạch.

Lê Hồng Hạnh - Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang