DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 18:55 | 17/11/2018 (GMT+7)
.

Lạng Sơn: Tăng cường hiệu quả phối hợp

23:47 | 08/02/2018
Theo đánh giá tại Hội nghị cán bộ, công chức của Văn phòng HĐND tỉnh: Năm 2017, Văn phòng đã làm tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực, các ban và đại biểu HĐND tỉnh.

Trong đó, đã tham mưu, giúp việc tổ chức thành công 2 kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, 2 hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với các huyện, thành phố, 2 phiên họp nghe giải trình một số vấn đề KT - XH và tham mưu, phục vụ Thường trực, các ban HĐND tỉnh thực hiện 13 cuộc giám sát chuyên đề và 12 cuộc khảo sát. Bên cạnh đó, Văn phòng đã có nhiều đổi mới trong tham mưu, đề xuất và phục vụ lãnh đạo thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tô Hùng Khoa đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho các hoạt động của Thường trực, các ban HĐND tỉnh; tăng cường hiệu quả phối hợp với các ban HĐND tỉnh và các sở, ngành; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đội ngũ công chức, người lao động bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

VƯƠNG HUY
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang