DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 18:55 | 17/11/2018 (GMT+7)
.

Lào Cai: Chất lượng giám sát, khảo sát được nâng lên

23:47 | 08/02/2018
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017.

Theo đánh giá, năm 2017, hoạt động của Ban luôn bám sát các nghị quyết HĐND tỉnh, bảo đảm đúng luật, quy chế và chương trình đã được HĐND tỉnh thông qua. Bên cạnh đó, đã phối hợp với Thường trực, các ban HĐND tỉnh chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp. Ngoài ra, hoạt động giám sát, khảo sát của Ban đã có nhiều đổi mới ngay trong khâu xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, hiệu quả và chất lượng các cuộc khảo sát, giám sát được nâng lên; tham gia tiếp xúc, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri,  giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đúng quy định…

Căn cứ vào Quy định đánh giá, xếp loại hoạt động của các ban HĐND tỉnh, 100% thành viên Ban được đánh giá và đề nghị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị được công nhận là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

LƯU HIÊN
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang