DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 22:18 | 16/02/2019 (GMT+7)
.

TX. Long Mỹ, Hậu Giang: Sẽ giám sát việc phân bổ ngân sách

00:16 | 08/02/2018

Hai ban HĐND thị xã vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Theo đánh giá, các ban đã phối hợp với Thường trực HĐND thị xã chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại các kỳ họp. Bên cạnh đó, đã đổi mới trong việc lựa chọn nội dung giám sát, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nội dung nghị quyết của HĐND thị xã, hiệu quả, chất lượng các cuộc khảo sát, giám sát được nâng lên. Đồng thời, chủ động xây dựng chương trình hoạt động, tập trung khảo sát, giám sát thực tế ở các cơ quan, đơn vị. Các báo cáo thẩm tra đã cung cấp nhiều thông tin, luận cứ có tính phản biện cao để HĐND thị xã xem xét, quyết định đúng đắn, kịp thời các vấn đề…

Năm 2018, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã sẽ giám sát việc phân bổ ngân sách của các xã, phường; việc phân bổ và sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân; việc cấp phát, chi trả chế độ chính sách cho đối tượng chính sách; công tác bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ban Pháp chế HĐND thị xã sẽ giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn; công tác hòa giải cơ sở.

NGUYỄN TRINH
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang