DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 18:55 | 17/11/2018 (GMT+7)
.

TX. Long Mỹ, Hậu Giang: Sẽ giám sát việc phân bổ ngân sách

00:16 | 08/02/2018

Hai ban HĐND thị xã vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Theo đánh giá, các ban đã phối hợp với Thường trực HĐND thị xã chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại các kỳ họp. Bên cạnh đó, đã đổi mới trong việc lựa chọn nội dung giám sát, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nội dung nghị quyết của HĐND thị xã, hiệu quả, chất lượng các cuộc khảo sát, giám sát được nâng lên. Đồng thời, chủ động xây dựng chương trình hoạt động, tập trung khảo sát, giám sát thực tế ở các cơ quan, đơn vị. Các báo cáo thẩm tra đã cung cấp nhiều thông tin, luận cứ có tính phản biện cao để HĐND thị xã xem xét, quyết định đúng đắn, kịp thời các vấn đề…

Năm 2018, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã sẽ giám sát việc phân bổ ngân sách của các xã, phường; việc phân bổ và sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân; việc cấp phát, chi trả chế độ chính sách cho đối tượng chính sách; công tác bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ban Pháp chế HĐND thị xã sẽ giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn; công tác hòa giải cơ sở.

NGUYỄN TRINH
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang