DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 18:55 | 17/11/2018 (GMT+7)
.

Bắc Giang: Sử dụng các khoản thu đúng mục đích

00:16 | 08/02/2018

Làm việc tại Sở GD - ĐT về công tác QLNN đối với các khoản thu trong nhà trường năm học 2017 - 2018, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận: Sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 16/2017 của UBND tỉnh quy định việc thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận, tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX công lập trên địa bàn; tập huấn cho cán bộ quản lý, kế toán các cơ sở giáo dục trong ngành. Đồng thời, trong học kỳ I đã tổ chức thanh tra tài chính và tổ chức các đợt kiểm tra đối với việc thực hiện Quyết định số 16/2017 tại nhiều trường học, qua đó chấn chỉnh sai phạm, kiến nghị thu hồi NSNN trên 148 triệu đồng... Tuy nhiên, thủ tục thẩm định phê duyệt các khoản thu đối với các trường học trực thuộc Sở chưa bảo đảm quy định; một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thiếu thống nhất, dẫn đến khó khăn, bất cập cho các trường trong quá trình triển khai...

Đoàn giám sát đề nghị Sở tiếp tục tăng cường QLNN, trong đó chú trọng tuyên truyền, chỉ đạo các trường làm tốt công tác quản lý, sử dụng các khoản thu bảo đảm đúng mục đích; rà soát, kịp thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định bảo đảm hệ thống pháp lý hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

MAI PHƯƠNG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang