DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 18:55 | 17/11/2018 (GMT+7)
.

Hải Phòng: Sẽ xây dựng Quy chế hoạt động của HĐND Khóa XV

01:41 | 06/02/2018

Văn phòng HĐND thành phố vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Theo đánh giá, năm 2017, Văn phòng HĐND TP đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Thành ủy, quy định của pháp luật, chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND thành phố và những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện và hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu được quan tâm, chấn chỉnh, đã có bước chuyển biến; tổ chức phục vụ tốt các kỳ họp của HĐND TP. Với thành tích đó, 7/7 tập thể của Văn phòng đã đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 3 tập thể đạt Tập thể lao động xuất sắc; 20/38 cán bộ đạt Chiến sĩ Thi đua cơ sở…

Năm 2018, Văn phòng HĐND thành phố tập trung tham mưu, chuẩn bị điều kiện phục vụ tổ chức các kỳ họp HĐND thành phố trong năm 2018; tiếp tục tham mưu Thường trực HĐND thành phố xây dựng Quy chế hoạt động của HĐND, các ban HĐND thành phố Khóa XV; tham mưu Thường trực, các ban, tổ đại biểu HĐND thành phố thực hiện Chương trình giám sát năm 2018; duy trì hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư của công dân; ban hành quy trình nghiệp vụ công tác của cơ quan Văn phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới...

QUỲNH TRANG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang