DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 22:18 | 16/12/2018 (GMT+7)
.

Thừa Thiên - Huế: Chủ động xây dựng kế hoạch thẩm tra

23:08 | 12/01/2018

Ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2017 và bàn phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2018. Theo đánh giá, năm 2017, Ban đã chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, phối hợp tốt với các ban HĐND tỉnh tham mưu HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra với chất lượng cao. Bên cạnh đó, đã xây dựng kế hoạch và tiến hành 2 cuộc giám sát chuyên đề về: Tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp ngành y tế, ngành GD - ĐT trên địa bàn năm 2016 và tình hình tổ chức thực hiện Luật Phòng chống ma túy; đã tổ chức 5 đoàn khảo sát trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền; qua khảo sát đã tham mưu lựa chọn vấn đề giám sát, thẩm tra kịp thời, chính xác và hiệu quả.

Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Hồ Văn Hải đề nghị các thành viên Ban tích cực tham gia hoạt động của Ban, bảo đảm mỗi đợt thẩm tra, giám sát có từ 50% thành viên Ban tham dự; việc xây dựng kế hoạch thẩm tra phải chủ động và sớm hơn; chương trình hoạt động của Ban phải bám sát chương trình công tác năm 2018 của HĐND và Thường trực HĐND để hoạt động ngày càng hiệu quả.

PHONG NAM
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang