DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 06:56 | 21/10/2018 (GMT+7)
.
Nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn

Giải quyết kịp thời bức xúc

08:12 | 12/01/2018
Để vấn đề chất vấn được giải quyết trên thực tế, đại biểu phải theo dõi sát sao việc thực hiện lời hứa của ngành chức năng. Tại các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh, cần dành thời gian thỏa đáng để tái chất vấn những nội dung theo kết luận tại phiên chất vấn, những kiến nghị trong chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh, những lời hứa của UBND tỉnh.

Bám sát nội dung tồn đọng

Thực tế, việc lựa chọn nội dung, vấn đề chất vấn là bước chuẩn bị rất quan trọng. Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh thông qua thực tiễn TXCT, quá trình hoạt động tại địa phương, cơ sở, xem xét, chắt lọc thông tin, những vấn đề mới nảy sinh nhưng đang gây bức xúc, vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm. Trên cơ sở các nội dung được gửi về, Thường trực xem xét kỹ lưỡng, phân loại thành từng nhóm vấn đề đưa ra chất vấn trực tiếp tại kỳ họp. Ưu tiên chất vấn trực tiếp những vấn đề có tầm tác động rộng lớn, những vấn đề thời sự, người dân đang bức xúc, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của đông đảo cử tri.

Đại biểu chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh Ảnh: Trọng Hiếu

Đối với những nội dung đã kết luận tại phiên chất vấn, trước đây HĐND tỉnh giao cho Thường trực, các ban HĐND tỉnh giám sát, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp thường lệ tiếp theo. Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã duy trì phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng. Tại các phiên họp này, một trong những nội dung quan trọng là hoạt động giải trình và chất vấn về các vấn đề bức xúc trong nhân dân được phát hiện qua giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh. Thông qua đó, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã tái chất vấn, bám sát vấn đề, đôn đốc, yêu cầu UBND tỉnh báo cáo kết quả các nội dung chất vấn tồn đọng. 

Hoạt động chất vấn, giải trình tại các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh đã thực sự mang lại hiệu quả, tác động tích cực, tạo ra thay đổi nhất định trong tư duy và hoạt động quản lý hành chính nhà nước, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và khẳng định, nâng cao vị thế của đại biểu HĐND tỉnh. Từ đó, hoạt động của HĐND được nâng lên rất nhiều về hiệu quả, hiệu lực và chất lượng.

Để vấn đề được giải quyết

Kinh nghiệm cho thấy, để hoạt động giám sát trực tiếp tại kỳ họp hiệu quả, các câu chất vấn phải được tổng hợp từ nhiều kênh thông tin về những vấn đề có tính phổ quát, tiêu biểu, những vấn đề đang gây bức xúc trong đời sống nhân dân. Việc đặt câu chất vấn cần ngắn gọn, đúng trọng tâm, dễ hiểu, thiết thực, có căn cứ xác đáng, địa chỉ cụ thể. Đặc biệt, đối với những lĩnh vực chất vấn phức tạp, đại biểu HĐND tỉnh cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để bảo đảm khoa học, chính xác và sẵn sàng đối thoại với người trả lời chất vấn khi cần thiết.

Bên cạnh đó, phải không ngừng cải tiến, đổi mới chương trình, rút ngắn tối đa thời gian trình bày báo cáo, tờ trình, ưu tiên cho phần thảo luận và hoạt động chất vấn. Muốn vậy, cần gửi sớm tài liệu cho đại biểu nghiên cứu, chủ tọa phải lựa chọn những báo cáo, tờ trình để trình bày trực tiếp và yêu cầu chỉ trình bày bản tóm tắt. Đặc biệt, chủ tọa cần xây dựng kịch bản điều hành chất vấn chu đáo, xác định vấn đề, nhóm vấn đề cần tập trung làm rõ. Điều hành linh hoạt, tăng cường đối thoại, nhưng vẫn tập trung vào nội dung chính; khi cần thiết, chủ tọa mời các sở, ngành, đơn vị, địa phương trả lời làm rõ nội dung. Đồng thời, yêu cầu người trả lời có thái độ cầu thị, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể; giải pháp khắc phục phải rõ ràng, có lộ trình cụ thể để đại biểu, cử tri giám sát.

Mục đích của hoạt động chất vấn, suy cho cùng là làm sao để vấn đề đặt ra được giải quyết trên thực tế - đây là khâu quan trọng, thiết thực nhất mà cử tri và nhân dân mong mỏi. Vì thế, đại biểu phải theo dõi sát sao những vấn đề mình chất vấn đã được giải quyết trên thực tiễn hay chưa, được hay không được, nếu được thì lộ trình giải quyết thế nào, nếu không được thì có biện pháp ra sao để vấn đề đã đặt ra không bị bỏ quên, kéo dài thời gian mà không có giải pháp. Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ đẩy mạnh các giải pháp tăng cường vai trò và sự tham gia tích cực của đại biểu không chuyên trách, trước hết là thành viên các ban HĐND tỉnh trong hoạt động chất vấn.

Bên cạnh đó, tại các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh, cần dành thời gian thỏa đáng để tái chất vấn những nội dung theo kết luận tại phiên chất vấn, những kiến nghị trong chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh, những “lời hứa” của UBND tỉnh. Cần chọn những nội dung phù hợp, có tính thời sự để thảo luận tại các phiên họp, thông qua các hình thức chất vấn, yêu cầu giải trình, báo cáo các vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm, kịp thời đề nghị giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND.

 Với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng, từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, các kỳ họp của HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã dành phần lớn thời gian cho nội dung thảo luận và chất vấn; tiến hành chất vấn theo các nhóm lĩnh vực. Hoạt động chất vấn thẳng thắn, công khai, trách nhiệm. Trả lời chất vấn và tranh luận tạo ra không khí dân chủ, thẳng thắn, “truy vấn đến cùng” để tìm giải pháp căn cơ, giải quyết hiệu quả vấn đề đặt ra… Tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, định kỳ đôn đốc, đánh giá việc UBND tỉnh thực hiện các nội dung theo thông báo kết luận tại các phiên họp, trong đó có các nội dung chất vấn tồn đọng theo khung kế hoạch đã thống nhất. Việc làm này góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề còn bức xúc trong nhân dân.

Võ Hồng Hải
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang