DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 06:56 | 21/10/2018 (GMT+7)
.

Bắc Giang: Đẩy mạnh phong trào cứng hóa giao thông nông thôn

23:33 | 11/01/2018
Khảo sát kết quả cung ứng, thanh toán xi măng và đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07/2017 của HĐND tỉnh tại huyện Yên Thế, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận: Đến hết tháng 12.2017, toàn huyện đã cứng hóa được 1,903km đường giao thông nông thôn, với khối lượng xi măng đã nhận được 661,55 tấn; tổng số kinh phí đã thanh toán cho nhà cung ứng 457,3 triệu đồng...

Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch cứng hóa đường giao thông theo Nghị quyết chưa sát thực tế, phải điều chỉnh số lượng lớn; kết quả cứng hóa đường giao thông đạt thấp so với kế hoạch; một số tuyến đường đã thi công xong nền nhưng do cung ứng xi măng chậm nên vẫn chưa triển khai được theo kế hoạch, tỷ lệ xi măng nhận hỗ trợ so với kế hoạch chỉ đạt 32,33%…

Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích nhân dân đẩy mạnh phong trào cứng hóa đường giao thông nông thôn; chỉ đạo các xã phối hợp với đơn vị cung ứng xi măng hoàn chỉnh thủ tục thanh toán để kịp thời giải ngân vốn theo quy định; xây dựng kế hoạch cứng hóa đường giao thông hỗ trợ sát thực tế, phân kỳ cứng hóa các tuyến đường cho phù hợp, tránh tập trung vào một thời điểm.

VŨ TẤN CƯỜNG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang