DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 06:56 | 21/10/2018 (GMT+7)
.
Nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn

Phát huy quyền chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh

07:45 | 11/01/2018
Kế thừa kinh nghiệm đổi mới, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay diễn ra tích cực và ngày càng chất lượng. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được xem xét lựa chọn để trả lời trực tiếp tại kỳ họp. Nhiều đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy quyền chất vấn đối với Chủ tịch UBND tỉnh, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp tỉnh trong thực thi nhiệm vụ...

Kế thừa kinh nghiệm đổi mới

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị đã kế thừa kinh nghiệm đổi mới trong tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh, như: Kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu kỳ họp; rút ngắn thời gian đọc báo cáo tại hội trường, dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn, thảo luận; các vấn đề chất vấn được chọn lọc kỹ qua nhiều kênh thông tin về những bức xúc, cấp thiết cần giải quyết. Thiết lập “đường dây nóng” để tiếp nhận trực tiếp các ý kiến, phản ánh của cử tri đến HĐND tỉnh… 

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra tích cực và ngày càng chất lượng. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được xem xét lựa chọn để trả lời trực tiếp tại kỳ họp. Nhiều đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy quyền chất vấn đối với Chủ tịch UBND tỉnh, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp tỉnh trong thực thi nhiệm vụ. Các ý kiến chất vấn của đại biểu và ý kiến, phản ánh của cử tri gửi đến kỳ họp được Chủ tọa yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức giải trình, tiếp thu, đề ra biện pháp, thời gian khắc phục. Tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua (kỳ họp cuối năm 2017), phiên chất vấn được chia thành từng nhóm vấn đề và kết luận theo từng nhóm vấn đề nên đem lại hiệu quả rất tốt.  

Đại biểu chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Trị Ảnh: Hải Phong

Bên cạnh đó, trong các phiên họp định kỳ hàng tháng, trên cơ sở kết quả giám sát, khảo sát, ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, ý kiến của cơ quan, tổ chức liên quan, ý kiến, phản ánh của cử tri và qua tiếp công dân, xử lý đơn thư… nếu phát hiện những vấn đề cần chất vấn, giải trình, Thường trực HĐND tỉnh lồng ghép vào chương trình phiên họp; với sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan để xem xét trả lời chất vấn, giải trình các vấn đề chưa rõ hoặc cần thiết tổ chức hội nghị chất vấn, giải trình và đối thoại trực tiếp những vấn đề, vụ việc cụ thể.

Xem xét trách nhiệm người bị chất vấn

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Trần Huy, hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để đạt được hiệu quả cao thì nội dung chất vấn cần được mở rộng, cụ thể: Những nội dung chất vấn đã kết luận tại kỳ họp HĐND tỉnh trước đó; những nội dung đã kết luận, kiến nghị trong báo cáo giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban HĐND nhưng chậm được giải quyết, hoặc giải quyết kiến nghị chưa triệt để. Giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phải có kế hoạch tổ chức giám sát việc thực hiện “lời hứa” sau chất vấn của các ngành, các cấp chính quyền; định kỳ tổ chức chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đối với những vấn đề bức xúc và cấp thiết ở địa phương.

Kinh nghiệm cho thấy, thường trực HĐND tỉnh phải chủ động lựa chọn nội dung chất vấn về những vấn đề bức xúc, có tính thời sự, nhất là những vấn đề liên quan đến chính sách phúc lợi và an sinh xã hội, quyền, lợi ích chính đáng của người dân. Các câu chất vấn được tổng hợp, rà soát, chắt lọc từ nhiều kênh thông tin. Nội dung chất vấn được gom thành các nhóm lĩnh vực cụ thể.  

Đại biểu HĐND tỉnh cần chủ động đề xuất, gửi ý kiến chất vấn đến Thường trực HĐND tỉnh và đưa ra những câu hỏi chất vấn cụ thể hoặc vấn đề điển hình trong thực thi pháp luật của các ngành, các cấp chính quyền. Đại biểu cần tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề và tìm ra được những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục có tính khả thi. Đối với những nội dung chất vấn được trả lời bằng văn bản, đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu, nếu không đồng ý nội dung đã trả lời thì đề nghị Chủ tọa điều hành thảo luận tại kỳ họp, hoặc kiến nghị HĐND tỉnh xem xét trách nhiệm người bị chất vấn.

Chủ tọa cần gợi ý những nội dung trọng tâm, những vấn đề còn ý kiến khác nhau để đại biểu tham gia chất vấn; phát huy dân chủ, tạo không khí sôi nổi, thẳng thắn để các đại biểu tích cực tham gia. Quá trình chất vấn, Chủ tọa có thể đề nghị đại biểu đưa ra thông tin, số liệu cụ thể chứng minh cho lập luận của mình; yêu cầu người trả lời có thái độ cầu thị, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể, giải trình phải đưa ra được các giải pháp khắc phục, lộ trình thực hiện để đại biểu, cử tri giám sát. Trong trường hợp một số nội dung chất vấn chưa rõ và khó đạt thống nhất để các bên tiếp tục nghiên cứu, báo cáo với HĐND tỉnh thì giao cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát, xem xét chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp và báo cáo kết quả tại kỳ họp gần nhất.

Đặc biệt, HĐND tỉnh cần xem xét trách nhiệm đối với người bị chất vấn trên cơ sở: Kết luận của Chủ tọa kỳ họp, kết luận, kiến nghị trong các báo cáo giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban chậm được giải quyết hoặc giải quyết chưa triệt để; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và thực hiện kiến nghị sau chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh. Từ đó, HĐND tỉnh xem xét có hay không ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của người bị chất vấn, những tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân; đồng thời giao Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức giám sát, xem xét chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp và báo cáo kết quả với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

HẢI PHONG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang