DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 08:16 | 24/10/2018 (GMT+7)
.
Nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn

Bảo đảm cam kết được thực hiện nghiêm túc

08:19 | 10/01/2018
Làm thế nào nâng cao chất lượng hoạt động giám sát nói chung, giám sát bằng hình thức chất vấn nói riêng luôn được Thường trực, các ban HĐND tỉnh Quảng Bình quan tâm, trăn trở. Bên cạnh phát huy vai trò đại biểu chuyên trách, một trong những nội dung được Thường trực HĐND tỉnh chú trọng là “hậu chất vấn”, bảo đảm các nội dung đã hứa, đã cam kết được thực hiện nghiêm túc.

Đại biểu chuyên trách là nòng cốt

 Đại biểu cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm. Việc nêu vấn đề chất vấn phải ngắn gọn, dễ hiểu, đi kèm là quy trách nhiệm thuộc và hướng cũng như thời gian giải quyết. Cần tìm hiểu kỹ thông tin và các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung chuẩn bị chất vấn. Ngoài chất vấn trưởng các sở, ban, ngành, nếu xét thấy cần thiết, nên đặt câu hỏi chất vấn đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và người đứng đầu các cơ quan liên quan, nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả giải quyết sau chất vấn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Trương An Ninh

Chuẩn bị cho phiên chất vấn, trước kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh có công văn đề nghị các đại biểu, tổ đại biểu đăng ký nội dung chất vấn gửi về Văn phòng HĐND tỉnh để tổng hợp. Trên cơ sở đó, phân theo từng nhóm vấn đề để thuận tiện trong điều hành. Tại kỳ họp, trên cơ sở các nội dung đại biểu đã đăng ký, Văn phòng tổng hợp, phân loại theo nhóm vấn đề; đồng thời, qua các báo cáo giám sát, khảo sát, thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, báo cáo giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành trước kỳ họp, các báo cáo khác của UBND tỉnh, của các cơ quan liên quan, Thường trực HĐND định hướng, gợi ý thêm cho các đại biểu. Đó là những vấn đề được phát hiện qua giám sát của Thường trực và các ban, hoặc vấn đề đang được dư luận quan tâm, cử tri và công dân kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

Quá trình điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, chủ tọa luôn cố gắng tạo không khí dân chủ, cởi mở để đại biểu chất vấn cũng như thủ trưởng các sở, ban, ngành thấy được trách nhiệm của mình, thẳng thắn cùng nhau thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên. Trước khi đại biểu HĐND tiến hành chất vấn, đại diện UBND tỉnh trình bày báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và kết luận của chủ tọa tại kỳ họp trước; đại diện Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri để đại biểu HĐND có cơ sở chất vấn trọng tâm hơn. Chủ tọa cũng quán triệt các đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, có trọng tâm; trưởng các sở, ngành trả lời thẳng vấn đề. Trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND phải là trưởng các sở, ban, ngành liên quan, không được ủy quyền cho cấp phó.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị đại biểu chuyên trách tăng cường nghiên cứu, đưa ra câu hỏi hợp lý, có chiều sâu, làm nòng cốt trong công tác giám sát thông qua chất vấn tại kỳ họp. Mặt khác, để cử tri và nhân dân có điều kiện theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND, trong các kỳ họp qua, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo truyền hình, phát thanh trực tiếp tất cả các phiên họp, trong đó có phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.

Một trong những vấn đề luôn được Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình quan tâm là “hậu chất vấn”. Để bảo đảm các nội dung đã hứa, đã cam kết được thực hiện nghiêm túc, ngay sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng hoàn chỉnh nội dung chủ tọa đã kết luận tại kỳ họp (các đề nghị, yêu cầu của các đại biểu HĐND tại phiên chất vấn) gửi UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện. Trên cơ sở kết luận của chủ toạ kỳ họp, theo từng lĩnh vực phụ trách, các ban HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết, trả lời. Tại các kỳ họp thường lệ tiếp theo, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh có báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kết luận của Chủ tọa tại kỳ họp để HĐND xem xét.


Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa XVII

Kịp thời, hiệu quả hơn

Bên cạnh chất vấn tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chú trọng và duy trì khá đều việc tổ chức giải trình tại các phiên họp định kỳ hàng tháng. Thường trực, các ban HĐND tỉnh tiến hành hội ý để đề xuất các nội dung cần thiết, quan trọng, các vấn đề phát sinh cấp bách. Từ đó, đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan chuẩn bị báo cáo giải trình tại phiên họp.

Thông qua báo cáo giải trình của UBND và các ngành liên quan tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh thảo luận và đưa ra kết luận đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có chức năng tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo thời hạn quy định. Các ban của HĐND tỉnh căn cứ thông báo kết luận sau phiên họp thường kỳ tiếp tục triển khai hoạt động giám sát, khảo sát việc thực hiện và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh tại các phiên họp thường kỳ tiếp theo. 

Thực tế cho thấy, từ khi Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình định kỳ tổ chức hoạt động giải trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn đã nắm bắt và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn các vấn đề trong thực tiễn, giữa hai kỳ họp. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan kịp thời và hiệu quả hơn so với trước đây. Các ban của HĐND tỉnh tăng cường tổ chức giám sát theo vụ việc, từ đó đề xuất giải quyết kịp thời nhiều vấn đề cấp bách, điển hình như: Xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; hạn chế gian lận thuế; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý ô nhiễm môi trường tại một số cơ sở sản xuất; tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép...

Kinh nghiệm cho thấy, cần nghiên cứu tổ chức các phiên chất vấn, giải trình riêng, theo từng nội dung chuyên đề cụ thể để có sự chuyên sâu, không nên kết hợp vào phiên họp đánh giá hoạt động của Thường trực HĐND hàng tháng. Mặt khác, cần có sự phối hợp với UBND để thống nhất phân công các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời chất vấn; quyết định những vấn đề cần chất vấn, giải trình; phối hợp đôn đốc thực hiện lời hứa, kết luận sau phiên chất vấn.

Trương An Ninh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang