DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 22:18 | 16/12/2018 (GMT+7)
.

Quyết liệt, chủ động trong xử lý đơn thư

08:17 | 10/01/2018
Năm 2017 là năm thứ hai của nhiệm kỳ QH Khóa XIV, QH đã đạt được nhiều kết quả trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Kết quả mà Ban Dân nguyện đã đạt được trên các mặt công tác thời gian qua như tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tham gia xây dựng pháp luật… đã đóng góp vào việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện của QH nói riêng và công tác của QH nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ, là thời điểm quan trọng để đánh giá việc triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020). Tình hình KT - XH mặc dù có những tiến bộ nhất định nhưng nền kinh tế dự báo còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh trật tự còn có những diễn biến phức tạp, tác động đến đời sống nhân dân. Trước sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, QH tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, những yêu cầu đặt ra đối với QH, các cơ quan của QH trong đó có Ban Dân nguyện là rất nặng nề.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại hội nghị Ảnh: Quang Khánh

Tôi nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ban Dân nguyện và các ý kiến phát biểu của các lãnh đạo bộ, ngành; đồng thời đề nghị, Ban Dân nguyện cần tiếp tục bám sát, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết của QH, các đề án, nghị quyết của Đảng Đoàn QH, UBTVQH về công tác dân nguyện. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong tập thể Ban và Vụ giúp việc, nghiên cứu đổi mới phương pháp công tác, tăng cường quan hệ hợp tác Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, VPQH, MTTQ và đặc biệt là sự phối hợp giữa các bộ, ngành để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, công tác giám sát. Đồng thời, nghiên cứu, làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp dân, xử lý đơn thư. Thực hiện quy định mới sẽ khiến cho số lượng đơn thư do công dân gửi sẽ tập trung nhiều ở Ban Dân nguyện. Do đó, cần quyết liệt, tích cực chủ động trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tham mưu xử lý lượng đơn, thư, không để tồn đọng; cải tiến hình thức phân loại đơn (phân loại sơ bộ, phân loại theo thứ tự ưu tiên…); gắn trách nhiệm xử lý đơn, thư đối với từng cán bộ, công chức để làm căn cứ đánh giá kết quả công việc với đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm.

Chú trọng hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết kiến nghị của cử tri, trong đó làm rõ hơn về đối tượng, phạm vi, trình tự, thủ tục và cách thức tiến hành hoạt động giám sát. Qua đó, đề xuất những vấn đề cụ thể cần cải tiến trong hoạt động giám sát, trong xây dựng báo cáo giám sát bảo đảm chất lượng, phản ánh thực chất việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Trong giám sát việc kiến nghị của cử tri, cần lựa chọn nội dung thực sự nổi trội mà đông đảo cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều lần, góp phần giải quyết bức xúc của cử tri và nhân dân.

Phối hợp với các cơ quan hữu quan có các biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân nguyện. Định kỳ tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm cho các ĐBQH, đại biểu HĐND và cán bộ làm công tác dân nguyện. Chú trọng nâng cao, đổi mới cả về nội dung và phương pháp tổ chức, hướng tới xây dựng một diễn đàn khách quan, khoa học và thiết thực về công tác dân nguyện.

Tiếp tục đề xuất những vấn đề cụ thể liên quan đến cơ chế, chính sách; mối quan hệ phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ, Ban Dân vận Trung ương, HĐND các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan về tổ chức bộ máy giúp việc, địa vị pháp lý của tổ chức tiếp công dân; các điều kiện bảo đảm tổ chức thực hiện trong công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dân nguyện, tiến tới xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ và thống nhất về công tác dân nguyện trong cả nước. Chú trọng tập huấn cho Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố bảo đảm phần mềm được sử dụng thống nhất, đồng bộ, hiệu quả cao.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
Vũ Quang lược ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang